Line 31: Line 31:
 
* Príznaky (4)  [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_5.pdf pdf]
 
* Príznaky (4)  [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_5.pdf pdf]
 
* Hľadanie objektov [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_6.pdf pdf]
 
* Hľadanie objektov [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_6.pdf pdf]
* Ransac+Saliency [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_7.pdf pdf]
+
* Ransac + Saliency [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_7.pdf pdf]
 
+
* Eye tracking + HDR [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_8N.pdf pdf]
 +
* Gamut mapping + Quality + Face detection [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_9N.pdf pdf]
  
 
;Cvičenia
 
;Cvičenia

Revision as of 12:16, 5 December 2017

Počítačové videnie 2-MPG-125/15


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Zuzana Berger Haladová]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk


Organizácia výučby

Prednášky
Cvičenia

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Bodovanie cvičení
Meno Body
Peter Becza 8.5
Michal Fikar 9
Ondrej Jariabka 9,5
Nina Lúčna 9
Filip Kováč 10
Eva Kunovská 10
Drahomir Mrozek 7.5
Tomáš Slama 9


Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 60) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX