Line 44: Line 44:
 
*Blobs [http://www.sccg.sk/~haladova/CVNew7.zip data]  
 
*Blobs [http://www.sccg.sk/~haladova/CVNew7.zip data]  
 
*SIFT+Uloha2 [http://www.sccg.sk/~haladova/PVCNew8.zip data]  
 
*SIFT+Uloha2 [http://www.sccg.sk/~haladova/PVCNew8.zip data]  
*Itti [http://www.sccg.sk/~haladova/PVC9.pdf slidy]  
+
*Itti [http://www.sccg.sk/~haladova/PVC_9.pdf slidy]  
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
  

Revision as of 11:59, 27 November 2017

Počítačové videnie 2-MPG-125/15


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Zuzana Berger Haladová]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk


Organizácia výučby

21.11. PREDNÁŠKA NEBUDE!

Prednášky


Cvičenia

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Bodovanie cvičení
Meno Body
Peter Becza 8.5
Michal Fikar 9
Ondrej Jariabka 9,5
Nina Lúčna 9
Filip Kováč 10
Eva Kunovská 10
Drahomir Mrozek 7.5
Tomáš Slama 9


Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 60) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX