(Vytvorená stránka „{{CourseHeader | code = 1-AAA-999 <!-- Kód predmetu--> | title = Príklad stránky predmetu <!-- Úplný názov predmetu --> | otherprograms = <!-- Kódy...“)
 
 
(126 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{CourseHeader
 
{{CourseHeader
     | code = 1-AAA-999 <!-- Kód predmetu-->
+
     | code = 2-AIN-147/19
     | title = Príklad stránky predmetu <!-- Úplný názov predmetu -->
+
     | title = Počítačové videnie
 
     | otherprograms =  <!-- Kódy ďalších študijných programov, v ktorých sa predmet vyskytuje -->
 
     | otherprograms =  <!-- Kódy ďalších študijných programov, v ktorých sa predmet vyskytuje -->
 
}}
 
}}
 
__NOTOC__ <!-- __TOC__ zobrazí automaticky generovaný obsah, môžete ho posunúť na vhodnejšie miesto  -->
 
__NOTOC__ <!-- __TOC__ zobrazí automaticky generovaný obsah, môžete ho posunúť na vhodnejšie miesto  -->
Toto je jednoduchá šablóna stránky predmetu. Môžete ju použiť pre svoj predmet jednoduchým skopírovaním a vpísaním svojich údajov.
 
  
Zmyslom takejto stránky je poskytovať aktuálne informácie o výučbe predmetu, nie duplikovať informačný list. Na ten je lepšie odkázať hneď za úvodným odsekom:
+
Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie {{Infolist|2-AIN-147/19|Informačný list predmetu >}}
{{Infolist|1-AIN-990|Informačný list predmetu >}}
+
  
<!-- Návod, zo svojej stránky samozrejme vymažte -->
+
== Ľudia podieľajúci sa na výučbe ==
Obsah stránky [[#Oznamy|pokračuje za návodom ⇣]].
+
{{Box| {{Help:Vytvorenie stránky predmetu/sk}} }}
+
  
== Oznamy ==
+
;Prednášajúci
 +
:[[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Zuzana_Haladova/sk Zuzana Berger Haladová]]
 +
;Cvičiaci
 +
:[[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Viktor_Kocur/sk Viktor Kocur]]
  
;'''3. 5. 2018'''
+
== Kontakty ==
:V AIS sme vypísali termíny skúšok.
+
  
== Dôležité termíny ==
+
;Oficiálna stránka kurzu
 +
:<code>[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk]</code>
 +
:<code>zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk</code>
  
{| class="table-responsive alternative"
+
==Materiály ==
!Udalosť
+
[http://www.sccg.sk/~haladova/strukturovana_kniha_tlac.pdf kniha o PV]
!Dátum
+
!Čas
+
!Miestnosť
+
|-
+
|1. priebežná písomka
+
|10. 10. 2017
+
|13:10
+
|M-I
+
|-
+
|2. priebežná písomka
+
|10. 11. 2017
+
|14:30
+
|M-II
+
|-
+
|skúška &mdash; riadny termín
+
|1. 1. 2018
+
|9:00
+
|M-III
+
|-
+
|skúška &mdash; 1. opravný termín
+
|2. 1. 2018
+
|9:00
+
|M-IV
+
|-
+
|skúška &mdash; 2. opravný termín
+
|3. 1. 2018
+
|9:00
+
|M-V
+
|}
+
  
== Študijné materiály ==
 
  
{{Row |
+
== Organizácia výučby ==
{{Column | width = 6 |
+
;Prednášky
=== Prednášky ===
+
*18.2. Úvod a Motivácia [https://docs.google.com/presentation/d/1yyskLh6Ry8inT1WBeW16xZwB1IHhG4dp7NiELSdICWE/edit?usp=sharing slidy ]
# [[Media:Course:Example-lec01.pdf|Úvod k úvodu]] (interný súbor)
+
*25.2. Príznaky I. [https://docs.google.com/presentation/d/1jjdKqG_RBdl_gESP9W0-rnd9rl5Lum3tv1nkzgNc0js/edit?usp=sharing slidy ]
# [[Media:Course:Example-lec02.pdf|Naozajstný úvod]] (odkaz na zatiaľ nenahratý interný súbor, zobrazí predvyplnený formulár)
+
*3.3. Príznaky II. [https://docs.google.com/presentation/d/1KNgcDiP4AOz51focl4TMKp5SXM6qp7sJCuoBuH4Jpig/edit?usp=sharing slidy ]
# [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/raw/master/docs/lecs/lec03.pdf Pokračovanie úvodu] (externý zdroj)
+
*10.3. Príznaky III. [https://docs.google.com/presentation/d/1alJYefis1Xbu5fcyOa3FqWmXHbg55s_zTq9Zf-16iyA/edit?usp=sharing slidy]
}}
+
*17.3. Hľadanie objektov[https://docs.google.com/presentation/d/15MIFDd5yQPi3GtknVGELrvqXAyHbcIEFuMu5hJvu1w8/edit?usp=sharing slidy]
{{Column | width = 6 |
+
*24.3. Lokálne príznaky  [https://docs.google.com/presentation/d/1baR-d0bC_EpLdSlr-ec348ivPFjWFXNOmxuT-dMpCP4/edit?usp=sharing slidy]
=== Cvičenia ===
+
*31.3. Saliency, Detekcia tvárí, [https://docs.google.com/presentation/d/17xYPZeRlYnHeTsMhxCrQVaTsA_71Rx_oLBAKPY4ATMo/edit?usp=sharing slidy]
# …
+
*7.4. CBIR, Vyhodnocovanie kvality obrazu, Saliency II, [https://docs.google.com/presentation/d/1WiJ0PPqtUcShdb8PVQI9StfCedmSf3-NQ8LLItol6PI/edit?usp=sharing slidy]
# …
+
*14.4. HDR, Tone mapping, gammut mapping [https://docs.google.com/presentation/d/1a2qyy-RcUpRvAFoBrcHgXlwMHCn5Eqbb8UTgXbj9YFY/edit?usp=sharing slidy]
}}
+
*21.4. CNN I [https://docs.google.com/presentation/d/1CCcRYfao0UGvmyCppkjZwuIcW8GBtgE15mx06bLPyuE/edit?usp=sharing slidy]
}}
+
* 28.4. CNN II [https://docs.google.com/presentation/d/18jOjZa5EV9qH6Yg3ZHHM8tj1_aklEtdho8QypN2HuKY/edit?usp=sharing slidy]
  
<!-- Návod, na svojej stránke pochopiteľne vymažte -->
+
<!--
Obsah stránky [[#Ľudia podieľajúci sa na výučbe|pokračuje za návodom ⇣]].
+
* 30.10. Voľno
{{Box | {{Help:Nahrávanie materiálov k predmetu/sk}} }}
+
* 6.11. doc. Ftáčnik: Saliency, Detekcia tvárí, [https://docs.google.com/presentation/d/17xYPZeRlYnHeTsMhxCrQVaTsA_71Rx_oLBAKPY4ATMo/edit?usp=sharing slidy]
 +
* 13.11. Lokálne príznaky  [https://docs.google.com/presentation/d/1baR-d0bC_EpLdSlr-ec348ivPFjWFXNOmxuT-dMpCP4/edit?usp=sharing slidy]
 +
* 20.11. Mini Erasmus, CBIR, Vyhodnocovanie kvality obrazu, Saliency II, [https://docs.google.com/presentation/d/1WiJ0PPqtUcShdb8PVQI9StfCedmSf3-NQ8LLItol6PI/edit?usp=sharing slidy]
 +
* 27.11. HDR, Tone mapping, gammut mapping [https://docs.google.com/presentation/d/1a2qyy-RcUpRvAFoBrcHgXlwMHCn5Eqbb8UTgXbj9YFY/edit?usp=sharing slidy]
 +
* 4.12. CNN I [https://docs.google.com/presentation/d/1CCcRYfao0UGvmyCppkjZwuIcW8GBtgE15mx06bLPyuE/edit?usp=sharing slidy]
 +
* 11.12. CNN II [https://docs.google.com/presentation/d/18jOjZa5EV9qH6Yg3ZHHM8tj1_aklEtdho8QypN2HuKY/edit?usp=sharing slidy]
 +
*18.12. 9:50 (V čase prednášky, bude prvý termín skúšky- Povinný)
  
== Ľudia podieľajúci sa na výučbe ==
+
-->
  
;Prednášajúci
 
:[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 
;Cvičiaci
 
:[[Alexander Simko|Alexander Šimko]]
 
  
== Kontakty ==
+
;Cvičenia - 2019/2020
  
;Oficiálna stránka kurzu
+
Prezentácie a ostatné materiály môžete nájsť na  [https://github.com/kocurvik/edu/ githube] v zložke PV
:<code>[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Example/sk https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Example/sk]</code>
+
;Spoločný e-mail vyučujúcich
+
:<code>tralala{z@vin@@č}salala.la</code>
+
:Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
+
  
== Organizácia výučby ==
+
; Priebežné hodnotenie
 +
 
 +
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ib5pJCVpV2zh7KRApvG5xzm0PEi5pnnNp0dwvlGlaS8/edit?usp=sharing Tabuľka]
  
 +
;Cvičenia - 2018/2019
 +
 +
* 0. cvičenie - Základy práce s matlabom: [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv00/cv00.pdf prezentácia] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv00/cv00-handout.pdf (nerozsekané slidy)] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv00/zatisie.zip obrázky]
 +
 +
* 1. cvičenie - Precvičenie matlabu - [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv01/cv01.pdf prezentácia] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv01/blackbox.zip obrázky]
 +
 +
* 2. cvičenie - Príznaky - regionprops - [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv02/cv02.pdf prezentácia] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv02/cv02-handout.pdf (nerozsekané slidy)] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv02/cv02.zip súbory] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv02/najdi.m riešenie úlohy z cvika]
 +
 +
* 3. cvičenie - Príznaky - Momenty, Farby - [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv03/cv03.pdf prezentácia] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv03/cv03.zip súbory]
 +
 +
* 4. cvičenie - Príznaky - Farby, Houghová transformácia, Gáborove filtre - [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv04/cv04.pdf prezentácia] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv04/cv04.zip súbory]
 +
 +
* 5. cvičenie - Hľadanie objektov, Pyramídy - [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv05/cv05.pdf prezentácia] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv05/cv05.zip súbory]
 +
 +
* 6. cvičenie - Saliency - [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv06/cv06.pdf prezentácia] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv06/cv06.zip súbory]
 +
 +
* 7. cvičenie - SIFT, RANSAC - [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv07/cv07.pdf prezentácia] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv07/cv07.zip súbory]
 +
 +
* 8. cvičenie - Miery podobnosti, Detekcia objektov - [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv08/cv08.pdf prezentácia] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv08/group.jpg obrázok] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv08/dataset.zip dataset]
 +
 +
* 9. cvičenie - Deep Learning I. - [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv09/cv09.pdf prezentácia] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv09/NNs.pdf teória] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv09/code.zip kód]
 +
 +
* 10. cvičenie - Deep Learning II. - [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv10/cv10.pdf prezentácia] [[Médiá:Course:PV_2018_cv10.pdf |(mirror)]] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv09/NNs.pdf teória] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv10/code.zip kód]  [[Médiá:Course:PV_2018_cv10_code.zip |(mirror)]] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv10/data.zip dáta] [https://www.kaggle.com/huan9huan/walk-or-run (originálny link na kaggle)]
 +
 +
* 11. cvičenie - Backpropagation - [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv11/cv11.pdf prezentácia]  [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv11/template.zip template]
 +
 +
;Úlohy
 +
 +
Zadania úloh môžete nájsť na  [https://github.com/kocurvik/edu/ githube] v PV/prezentacie/duXX.pdf
 +
 +
* 1. DU - deadline '''27.3.2020 14:00''' - maximálne 10 b -2 body za každý deň meškania
 +
 +
<!--
 +
* 1. DU - deadline '''7.11.2018 13:10''' - maximálne 10 b -2 body za každý deň meškania -[http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/du01/du01.pdf zadanie]  [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/du01/du01.zip súbory] 
 +
 +
* 2. DU - deadline ''' 28.11.2018 13:10''' - maximálne 15 b -3 body za každý deň meškania -[http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/du02/du02.pdf zadanie]  [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/du02/du02.zip súbory] 
 +
 +
* 3. DU - deadline ''' 16.12.2018 18:00''' - maximálne 15 b -3 body za každý deň meškania -[http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/du03/du03.pdf zadanie] [[Médiá:Course:PV_2018_du03_new.pdf |mirror]]
 +
 +
;Assignments - English versions
 +
 +
* 1. Assignment - deadline '''7.11.2018 13:10''' - max 10 points -2 points for every day of late submission -[http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/du01/du01_en.pdf assignment]  [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/du01/du01_en.zip files] 
 +
 +
 +
; Priebežné hodnotenie
 +
 +
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ib5pJCVpV2zh7KRApvG5xzm0PEi5pnnNp0dwvlGlaS8/edit?usp=sharing Tabuľka 2018]
 +
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/18l9b1ZDHIjAyw75SxvSUTnsYxHodeLqmjvFgebBmg3w/edit?usp=sharing Výsledky]
 +
-->
 +
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
 +
Prednáška/Cvičenia 60/40 z oboch treba získať min 50%
 +
<!--
 
{| class="table-responsive alternative"
 
{| class="table-responsive alternative"
!Druh výučby
+
|+Bodovanie cvičení
!Krúžky
+
!Meno
!Deň
+
!Body
!Čas
+
!Miestnosť
+
 
|-
 
|-
|Prednášky
+
|Peter Becza
|2AIN*
+
|25.5+31=55.5 E
|rowspan="2"|pondelok
+
|11:30
+
|B
+
 
|-
 
|-
|rowspan="3"|Teoretické cvičenia
+
|Michal Fikar
|3AIN*, 2AIN*
+
|39+58= 97 A
|16:30
+
|M-X
+
 
|-
 
|-
|2AIN2
+
|Ondrej Jariabka
|rowspan="2"|utorok
+
| 39,5+54=93.5 A
|14:50
+
|M-VIII
+
 
|-
 
|-
|2AIN1
+
|Nina Lúčna
|16:30
+
|39+32=71 C
|M-XII
+
 
|-
 
|-
|rowspan="2"| Praktické cvičenia
+
|Filip Kováč
|2AIN1, 3AIN*
+
|40+53=93 A
|rowspan="3"|streda
+
|14:50
+
|I-H6
+
 
|-
 
|-
|2AIN2
+
|Eva Kunovská
|16:30
+
|33+41=74 C
|I-H3
+
 
|-
 
|-
|Konzultácie
+
|Drahomir Mrozek
|2AIN*, 3AIN*
+
|32+30= 62 D
|13:10–14:30
+
|I-16, I-7
+
 
|-
 
|-
|Akademické podporné centrum
+
|Tomáš Slama
|2AIN*, 3AIN*
+
|34+34= 68 D
|colspan="3"| Viď [[Academic_support_center|Akademické podporné centrum KAI]]
+
|}
+
 
+
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
+
 
+
Z jednotlivých aktivít počas školského roka môžete získať body podľa nasledovnej tabuľky. Tabuľka taktiež ukazuje potrebné minimum z jednotlivých aktivít a aj sumárne.
+
 
+
{| class="table-responsive alternative"
+
|+Aktivity (''caption – záhlavie tabuľky sa silne odporúča'')
+
!colspan="2"|Aktivita
+
!Možné maximum
+
!Potrebné minimum
+
|-
+
|rowspan="3"|Výučbová časť
+
|1. priebežná písomka
+
|25
+
|0
+
|-
+
|2. priebežná písomka
+
|25
+
|0
+
|-
+
|''Spolu''
+
|''50''
+
|''25''
+
|-
+
|rowspan="1"|Skúšková časť
+
|Skúška
+
|50
+
|25
+
|-
+
|colspan="2"|'''Spolu'''
+
|'''100'''
+
|'''50'''
+
 
|}
 
|}
 +
-->
  
 
Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.
 
Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.
Line 183: Line 156:
 
|B
 
|B
 
|-
 
|-
|&lang;70, 60)
+
|&lang;70, 80)
 
|C
 
|C
 
|-
 
|-
Line 195: Line 168:
 
|FX
 
|FX
 
|}
 
|}
 
== Príklad stĺpcov &mdash; dva stĺpce ==
 
Obsah môžete usporiadať do viacerých stĺpcov použitím šablóny [[Template:Row|Row]], do ktorej vnoríte viacero použití šablóny [[Template:Column|Column]]. Detaily si pozrite v [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit&section=10}} zdrojovom kóde].
 
{{Row |
 
{{Column | width = 6 |
 
=== Nadpis stĺpca ===
 
Šírka stĺpca (parameter <code>width</code>) sa určuje v dvanástinách šírky obsahu nad stĺpcami. Dva rovnaké stĺpce majú teda šírky 6 + 6.
 
 
* V stĺpci funguje '''štruktúrovanie''' a ''formátovanie'' textu, vkladanie obrázkov, [[Introduction|odkazy]], {{Infolist|1-AIN-990|šablóny}}, dokonca aj tabuľky.
 
* Pozor však na symboly {{!}} a {{=}}, ktoré treba v texte písať <code><nowiki>{{!}}</nowiki></code> a <code><nowiki>{{=}}</nowiki></code>. Vo vnorených wiki značkách (odkazy, šablóny) sa tieto znaky píšu normálne.
 
}}
 
{{Column | width = 6 |
 
=== Nadpis druhého stĺpca ===
 
Stĺpce nemusia byť rovnako široké. Napríklad tabuľky o získavaní bodov a hodnotení z predchádzajúcej sekcie by sa dali umiestniť vedľa seba do stĺpcov so šírkami 7 a 5.
 
 
V oknách užších ako 1024 px sa stĺpce uložia pod seba. Ak chcete mať stĺpce v oknách so šírkou v intervale &lang;768 px, 1024 px), pridajte parameter <code>class {{=}} col-sm-<var>šírka</var></code>.
 
}}
 
}}
 
 
== Príklad stĺpcov &mdash; tri stĺpce ==
 
 
{{Row|
 
{{Column
 
|width = 4
 
|class = col-sm-4
 
|column-content =
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed pulvinar, urna sit amet consectetur imperdiet, libero sem molestie nunc, nec efficitur nunc eros et magna. Cras vestibulum varius lacus cursus aliquam.
 
 
Pellentesque rutrum viverra tellus quis molestie. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
 
}}
 
{{Column
 
|width = 4
 
|class = col-sm-4
 
|column-content =
 
Tri rovnaké stĺpce: 4 + 4 + 4.
 
 
Phasellus fermentum purus erat, vitae faucibus erat dapibus vitae. Suspendisse fermentum odio mauris, pharetra egestas sem dapibus non. Quisque porttitor tellus et sem ullamcorper, nec ullamcorper sapien tincidunt. Quisque sodales egestas ante, sed
 
}}
 
{{Column
 
|width = 4
 
|class = col-sm-4
 
|column-content =
 
{{Box | link = [[Template:Box]] |
 
=== Orámovaný blok v 3. stĺpci ===
 
Vytvorený šablónou [[Template:Box]]. Proin et lectus pretium, dignissim nisi at, imperdiet nibh. Integer fringilla sapien quis dapibus ultrices. Nulla in gravida magna. Praesent lacinia cursus lacinia.
 
}}
 
}}
 
}}
 

Latest revision as of 10:49, 24 April 2020

Počítačové videnie 2-AIN-147/19


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Viktor Kocur]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk

Materiály

kniha o PV


Organizácia výučby

Prednášky
 • 18.2. Úvod a Motivácia slidy
 • 25.2. Príznaky I. slidy
 • 3.3. Príznaky II. slidy
 • 10.3. Príznaky III. slidy
 • 17.3. Hľadanie objektovslidy
 • 24.3. Lokálne príznaky slidy
 • 31.3. Saliency, Detekcia tvárí, slidy
 • 7.4. CBIR, Vyhodnocovanie kvality obrazu, Saliency II, slidy
 • 14.4. HDR, Tone mapping, gammut mapping slidy
 • 21.4. CNN I slidy
 • 28.4. CNN II slidy


Cvičenia - 2019/2020

Prezentácie a ostatné materiály môžete nájsť na githube v zložke PV

Priebežné hodnotenie

Tabuľka

Cvičenia - 2018/2019
 • 4. cvičenie - Príznaky - Farby, Houghová transformácia, Gáborove filtre - prezentácia súbory
Úlohy

Zadania úloh môžete nájsť na githube v PV/prezentacie/duXX.pdf

 • 1. DU - deadline 27.3.2020 14:00 - maximálne 10 b -2 body za každý deň meškania

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Prednáška/Cvičenia 60/40 z oboch treba získať min 50%

Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX