Line 32: Line 32:
 
*23.10. Hľadanie objektov [https://docs.google.com/presentation/d/15MIFDd5yQPi3GtknVGELrvqXAyHbcIEFuMu5hJvu1w8/edit?usp=sharing slidy]
 
*23.10. Hľadanie objektov [https://docs.google.com/presentation/d/15MIFDd5yQPi3GtknVGELrvqXAyHbcIEFuMu5hJvu1w8/edit?usp=sharing slidy]
 
* 30.10. Voľno
 
* 30.10. Voľno
* 6.11. doc. Ftáčnik: Saliency, Detekcia tvárí,  
+
* 6.11. doc. Ftáčnik: Saliency, Detekcia tvárí, [https://docs.google.com/presentation/d/17xYPZeRlYnHeTsMhxCrQVaTsA_71Rx_oLBAKPY4ATMo/edit?usp=sharing slidy]
 
* 13.11. Lokálne príznaky  [https://docs.google.com/presentation/d/1baR-d0bC_EpLdSlr-ec348ivPFjWFXNOmxuT-dMpCP4/edit?usp=sharing slidy]
 
* 13.11. Lokálne príznaky  [https://docs.google.com/presentation/d/1baR-d0bC_EpLdSlr-ec348ivPFjWFXNOmxuT-dMpCP4/edit?usp=sharing slidy]
* 20.11. HDR, Tone mapping, gammut mapping
+
* 20.11. Mini Erasmus, CBIR, Vyhodnocovanie kvality obrazu, Saliency II, [https://docs.google.com/presentation/d/1WiJ0PPqtUcShdb8PVQI9StfCedmSf3-NQ8LLItol6PI/edit?usp=sharing slidy]
* 27.11. Vyhodnocovanie kvality obrazu....
+
* 27.11. HDR, Tone mapping, gammut mapping
 
* 4.12. CNN I
 
* 4.12. CNN I
 
* 11.12. CNN II  
 
* 11.12. CNN II  
 
*18.12. 9:50 (V čase prednášky, bude prvý termín skúšky- Povinný)
 
*18.12. 9:50 (V čase prednášky, bude prvý termín skúšky- Povinný)
<!--
+
 
* Pozrite si [http://www.sccg.sk/~haladova/strukturovana_kniha_tlac.pdf kniha o PV]  [https://www.youtube.com/watch?v=JWDocXPy-iQ Video (Camera looking behind corners)]
+
* Príznaky (1)  [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_2.pdf pdf]
+
* Príznaky (2)  [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_3.pdf pdf]
+
* Príznaky (3)  [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_4.pdf pdf]
+
* Príznaky (4)  [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_5.pdf pdf]
+
* Hľadanie objektov [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_6.pdf pdf]
+
* Ransac + Saliency [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_7.pdf pdf]
+
* Eye tracking + HDR [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_8N.pdf pdf]
+
* Gamut mapping + Quality + Face detection [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_9N.pdf pdf]
+
-->
+
  
 
;Cvičenia
 
;Cvičenia
Line 82: Line 72:
  
 
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ib5pJCVpV2zh7KRApvG5xzm0PEi5pnnNp0dwvlGlaS8/edit?usp=sharing Tabuľka 2018]
 
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ib5pJCVpV2zh7KRApvG5xzm0PEi5pnnNp0dwvlGlaS8/edit?usp=sharing Tabuľka 2018]
<!--
+
 
* Black box [http://www.sccg.sk/~haladova/4a.jpg image] [http://www.sccg.sk/~haladova/4b.jpg image2] [http://www.sccg.sk/~haladova/4c.jpg image3] [http://www.sccg.sk/~haladova/4d.jpg image4]
+
* Shape features [http://www.sccg.sk/~haladova/spendliky.png image]  [http://www.sccg.sk/~haladova/jeden.jpg image2] [http://www.sccg.sk/~haladova/Freeman_code.m Freeman code] [http://www.sccg.sk/~haladova/PVC2.pdf slidy]
+
*Shape features2 [http://www.sccg.sk/~haladova/CV3_images.zip images] [http://www.sccg.sk/~haladova/PVC3New.pdf slidy]
+
*Shape and Color features [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_data.zip images]  [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_C_4New.pdf slidy]
+
*Texture feature [http://www.sccg.sk/~haladova/CV5im.zip images]  [http://www.sccg.sk/~haladova/uloha1.zip uloha]  [http://www.sccg.sk/~haladova/PVC5.pdf slidy]
+
*Lines&Corners [http://www.sccg.sk/~haladova/CV6.zip data]
+
*Blobs [http://www.sccg.sk/~haladova/CVNew7.zip data]
+
*SIFT+Uloha2 [http://www.sccg.sk/~haladova/PVCNew8.zip data]
+
*Itti [http://www.sccg.sk/~haladova/PVC_9.pdf slidy]
+
*HDR+ Uloha3[http://www.sccg.sk/~haladova/CV_10.zip data]
+
*Quality+Color Face[http://www.sccg.sk/~haladova/CV11.zip data]
+
*MDS[http://www.sccg.sk/~haladova/PVC_12.pdf slidy]
+
-->
+
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
 
Prednáška/Cvičenia 60/40 z oboch treba získať min 50%
 
Prednáška/Cvičenia 60/40 z oboch treba získať min 50%

Revision as of 13:19, 20 November 2018

Počítačové videnie 2-MPG-125/15


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Viktor Kocur]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk

Materiály

kniha o PV

Organizácia výučby

Prednášky
 • 25.09. Úvod a Motivácia slidy
 • 2.10. Príznaky I. slidy
 • 9.10. Príznaky II. slidy
 • 16.10. Príznaky III. slidy
 • 23.10. Hľadanie objektov slidy
 • 30.10. Voľno
 • 6.11. doc. Ftáčnik: Saliency, Detekcia tvárí, slidy
 • 13.11. Lokálne príznaky slidy
 • 20.11. Mini Erasmus, CBIR, Vyhodnocovanie kvality obrazu, Saliency II, slidy
 • 27.11. HDR, Tone mapping, gammut mapping
 • 4.12. CNN I
 • 11.12. CNN II
 • 18.12. 9:50 (V čase prednášky, bude prvý termín skúšky- Povinný)


Cvičenia
 • 4. cvičenie - Príznaky - Farby, Houghová transformácia, Gáborove filtre - prezentácia súbory
Úlohy
 • 1. DU - deadline 7.11.2018 13:10 - maximálne 10 b -2 body za každý deň meškania -zadanie súbory
 • 2. DU - deadline 28.11.2018 13:10 - maximálne 15 b -3 body za každý deň meškania -zadanie súbory
Assignments - English versions
 • 1. Assignment - deadline 7.11.2018 13:10 - max 10 points -2 points for every day of late submission -assignment files
Priebežné hodnotenie

Tabuľka 2018

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Prednáška/Cvičenia 60/40 z oboch treba získať min 50%

Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX