Line 57: Line 57:
  
 
* 5. cvičenie - Hľadanie objektov, Pyramídy - [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv05/cv05.pdf prezentácia] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv05/cv05.zip súbory]  
 
* 5. cvičenie - Hľadanie objektov, Pyramídy - [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv05/cv05.pdf prezentácia] [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/cv05/cv05.zip súbory]  
 +
 +
;Úlohy
 +
 +
* 1. DU - deadline '''7.11.2018 13:10''' - maximálne 10 b -2 body za každý deň meškania -[http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/du01/du01.pdf zadanie]  [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/du01/du01.zip súbory] 
 +
 +
;Assignments - English versions
 +
 +
* 1. Assignment - deadline '''7.11.2018 13:10''' - max 10 points -2 points for every day of late submission -[http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/du01/du01_en.pdf assignment]  [http://sccg.sk/~kocur/edu/PV/du01/du01_en.zip files] 
 +
  
 
<!--
 
<!--

Revision as of 14:24, 24 October 2018

Počítačové videnie 2-MPG-125/15


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Viktor Kocur]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk

Materiály

kniha o PV

Organizácia výučby

Prednášky
  • 25.09. Úvod a Motivácia slidy
  • 2.10. Príznaky I. slidy
  • 9.10. Príznaky II. slidy
  • 16.10. Príznaky III. slidy
  • 23.10. Hľadanie objektov
  • 18.12. 9:50 (V čase prednášky, bude prvý termín skúšky- Povinný)
Cvičenia
  • 4. cvičenie - Príznaky - Farby, Houghová transformácia, Gáborove filtre - prezentácia súbory
Úlohy
  • 1. DU - deadline 7.11.2018 13:10 - maximálne 10 b -2 body za každý deň meškania -zadanie súbory
Assignments - English versions
  • 1. Assignment - deadline 7.11.2018 13:10 - max 10 points -2 points for every day of late submission -assignment files


Hodnotenie a podmienky absolvovania

Prednáška/Cvičenia 60/40 z oboch treba získať min 50%

Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX