Line 27: Line 27:
  
 
;Prednášky
 
;Prednášky
 +
<!--
 
* Pozrite si [http://www.sccg.sk/~haladova/strukturovana_kniha_tlac.pdf kniha o PV]  [https://www.youtube.com/watch?v=JWDocXPy-iQ Video (Camera looking behind corners)]
 
* Pozrite si [http://www.sccg.sk/~haladova/strukturovana_kniha_tlac.pdf kniha o PV]  [https://www.youtube.com/watch?v=JWDocXPy-iQ Video (Camera looking behind corners)]
 
* Príznaky (1)  [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_2.pdf pdf]
 
* Príznaky (1)  [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_2.pdf pdf]
Line 36: Line 37:
 
* Eye tracking + HDR [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_8N.pdf pdf]
 
* Eye tracking + HDR [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_8N.pdf pdf]
 
* Gamut mapping + Quality + Face detection [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_9N.pdf pdf]
 
* Gamut mapping + Quality + Face detection [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_9N.pdf pdf]
 +
-->
  
 
;Cvičenia
 
;Cvičenia
 +
<!--
 
* Black box [http://www.sccg.sk/~haladova/4a.jpg image] [http://www.sccg.sk/~haladova/4b.jpg image2] [http://www.sccg.sk/~haladova/4c.jpg image3] [http://www.sccg.sk/~haladova/4d.jpg image4]
 
* Black box [http://www.sccg.sk/~haladova/4a.jpg image] [http://www.sccg.sk/~haladova/4b.jpg image2] [http://www.sccg.sk/~haladova/4c.jpg image3] [http://www.sccg.sk/~haladova/4d.jpg image4]
 
* Shape features [http://www.sccg.sk/~haladova/spendliky.png image]  [http://www.sccg.sk/~haladova/jeden.jpg image2] [http://www.sccg.sk/~haladova/Freeman_code.m Freeman code] [http://www.sccg.sk/~haladova/PVC2.pdf slidy]
 
* Shape features [http://www.sccg.sk/~haladova/spendliky.png image]  [http://www.sccg.sk/~haladova/jeden.jpg image2] [http://www.sccg.sk/~haladova/Freeman_code.m Freeman code] [http://www.sccg.sk/~haladova/PVC2.pdf slidy]
Line 50: Line 53:
 
*Quality+Color Face[http://www.sccg.sk/~haladova/CV11.zip data]  
 
*Quality+Color Face[http://www.sccg.sk/~haladova/CV11.zip data]  
 
*MDS[http://www.sccg.sk/~haladova/PVC_12.pdf slidy]  
 
*MDS[http://www.sccg.sk/~haladova/PVC_12.pdf slidy]  
 +
-->
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
 
+
<!--
 
{| class="table-responsive alternative"
 
{| class="table-responsive alternative"
 
|+Bodovanie cvičení
 
|+Bodovanie cvičení
Line 81: Line 85:
 
|34+34= 68 D
 
|34+34= 68 D
 
|}
 
|}
 
+
-->
  
 
Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.
 
Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Revision as of 09:58, 15 August 2018

Počítačové videnie 2-MPG-125/15


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Zuzana Berger Haladová]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk


Organizácia výučby

19.12. 9:50 (V čase prednášky, bude prvý termín skúšky- Povinný)

Prednášky
Cvičenia

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX