Line 61: Line 61:
 
|-
 
|-
 
|Michal Fikar
 
|Michal Fikar
|39
+
|39+55= 94 A
 
|-
 
|-
 
|Ondrej Jariabka
 
|Ondrej Jariabka
Line 67: Line 67:
 
|-
 
|-
 
|Nina Lúčna
 
|Nina Lúčna
|39
+
|39+32=71 C
 
|-
 
|-
 
|Filip Kováč
 
|Filip Kováč
|40
+
|40+53=93 A
 
|-
 
|-
 
|Eva Kunovská
 
|Eva Kunovská
Line 76: Line 76:
 
|-
 
|-
 
|Drahomir Mrozek
 
|Drahomir Mrozek
|32
+
|32+21b (treba aspon 30)= Fx
 
|-
 
|-
 
|Tomáš Slama
 
|Tomáš Slama

Revision as of 11:41, 19 December 2017

Počítačové videnie 2-MPG-125/15


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Zuzana Berger Haladová]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk


Organizácia výučby

19.12. 9:50 (V čase prednášky, bude prvý termín skúšky- Povinný)

Prednášky
Cvičenia

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Bodovanie cvičení
Meno Body
Peter Becza 25.5
Michal Fikar 39+55= 94 A
Ondrej Jariabka 39,5
Nina Lúčna 39+32=71 C
Filip Kováč 40+53=93 A
Eva Kunovská 33
Drahomir Mrozek 32+21b (treba aspon 30)= Fx
Tomáš Slama 34


Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX