Line 61: Line 61:
 
|-
 
|-
 
|Michal Fikar
 
|Michal Fikar
|9+15
+
|39
 
|-
 
|-
 
|Ondrej Jariabka
 
|Ondrej Jariabka
Line 67: Line 67:
 
|-
 
|-
 
|Nina Lúčna
 
|Nina Lúčna
|9 +15
+
|39
 
|-
 
|-
 
|Filip Kováč
 
|Filip Kováč
|10 +15+15
+
|40
 
|-
 
|-
 
|Eva Kunovská
 
|Eva Kunovská
|10+8
+
|33
 
|-
 
|-
 
|Drahomir Mrozek
 
|Drahomir Mrozek
|7.5 +14
+
|21
 
|-
 
|-
 
|Tomáš Slama
 
|Tomáš Slama
|9 + 10
+
|34
 
|}
 
|}
  

Revision as of 12:46, 15 December 2017

Počítačové videnie 2-MPG-125/15


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Zuzana Berger Haladová]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk


Organizácia výučby

19.12. 9:50 (V čase prednášky, bude prvý termín skúšky- Povinný)

Prednášky
Cvičenia

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Bodovanie cvičení
Meno Body
Peter Becza 8.5
Michal Fikar 39
Ondrej Jariabka 39,5
Nina Lúčna 39
Filip Kováč 40
Eva Kunovská 33
Drahomir Mrozek 21
Tomáš Slama 34


Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX