Line 41: Line 41:
  
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
 
== Hodnotenie a podmienky absolvovania ==
 +
 +
{| class="table-responsive alternative"
 +
|+Bodovanie cvičení
 +
!Meno
 +
!Body
 +
|-
 +
|Peter Becza
 +
|
 +
|-
 +
|Michal Fikar
 +
|
 +
|-
 +
|Ondrej Jariabka
 +
|
 +
|-
 +
|Nina Lúčna
 +
|
 +
|-
 +
|Filip Kováč
 +
|
 +
|-
 +
|Eva Kunovská
 +
|
 +
|-
 +
|Drahomir Mrozek
 +
|
 +
|-
 +
|Tomáš Slama
 +
|
 +
|}
 +
  
 
Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.
 
Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Revision as of 09:17, 8 November 2017

Počítačové videnie 2-MPG-125/15


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Zuzana Berger Haladová]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk


Organizácia výučby

CVIČENIA SA PRESÚVAJÚ NA PONDELOK 11:00 - 12:20 DO H3! Opakujem: 11:00!

Prednášky


Cvičenia

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Bodovanie cvičení
Meno Body
Peter Becza
Michal Fikar
Ondrej Jariabka
Nina Lúčna
Filip Kováč
Eva Kunovská
Drahomir Mrozek
Tomáš Slama


Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 60) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX