Line 26: Line 26:
 
;Prednášky
 
;Prednášky
 
* Pozrite si [http://www.sccg.sk/~haladova/strukturovana_kniha_tlac.pdf kniha o PV]  [https://www.youtube.com/watch?v=JWDocXPy-iQ Video (Camera looking behind corners)]
 
* Pozrite si [http://www.sccg.sk/~haladova/strukturovana_kniha_tlac.pdf kniha o PV]  [https://www.youtube.com/watch?v=JWDocXPy-iQ Video (Camera looking behind corners)]
* Príznaky (1/4)  [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_2.pdf pdf]
+
* Príznaky (1)  [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_2.pdf pdf]
* Príznaky (2/4)  [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_3.pdf pdf]
+
* Príznaky (2)  [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_3.pdf pdf]
* Príznaky (3/4)  [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_4.pdf pdf]
+
* Príznaky (3)  [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_4.pdf pdf]
 +
* Príznaky (4)  [http://www.sccg.sk/~haladova/PV_5.pdf pdf]
  
 
;Cvičenia
 
;Cvičenia

Revision as of 08:21, 30 October 2017

Počítačové videnie 2-MPG-125/15


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Zuzana Berger Haladová]
Cvičiaci
[Zuzana Berger Haladová]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk


Organizácia výučby

CVIČENIA SA PRESÚVAJÚ NA PONDELOK 11:00 - 12:20 DO H3! Opakujem: 11:00!

Prednášky
Cvičenia

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 60) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX