Line 11: Line 11:
  
 
;Prednášajúci
 
;Prednášajúci
:[[Zuzana Berger Haladova|Zuzana Berger Haladová]]
+
:[[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Zuzana_Haladova/sk|Zuzana Berger Haladová]]
 
;Cvičiaci
 
;Cvičiaci
:[[Zuzana Berger Haladova|Zuzana Berger Haladová]]
+
:[[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Zuzana_Haladova/sk|Zuzana Berger Haladová]]
  
 
== Kontakty ==
 
== Kontakty ==

Revision as of 08:35, 13 September 2017

Počítačové videnie 2-MPG-125/15


Toto je stránka k predmetu Počítačové videnie Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Berger Haladová]
Cvičiaci
[Berger Haladová]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk


Organizácia výučby

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 60) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX