(Rozvrh výučby a konzultácií)
(Úprava podmienok na akad. rok 2021/22)
Line 11: Line 11:
 
== Novinky ==
 
== Novinky ==
  
;15. 2. 2021
+
;14. 2. 2022
 
: Začíname výučbu v letnom semesteri 2020/21 prvou prednáškou.
 
: Začíname výučbu v letnom semesteri 2020/21 prvou prednáškou.
;12. 2. 2021
+
;9. 2. 2021
: Vytvorili sme MS Teams tím [https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab89657f8ee5c4a02b1a6106694c2118f%40thread.tacv2/conversations?groupId=5140f912-cb48-457a-981a-1223aaf1878a&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 FMFI-Logika pre informatikov-2021-1-AIN-412], v ktorom bude prebiehať interaktívna výučba (prednášky, cvičenia, konzultácie).
+
: Aktualizujeme [[#Podmienky absolvovania|podmienky absolvovania]]. Platné budú od utorka 15. 2. 2022, dovtedy sa môžu mierne zmeniť.  
: Aktualizujeme [[#Podmienky absolvovania|podmienky absolvovania]]. Platné budú od utorka 16. 2. 2021, dovtedy sa môžu mierne zmeniť.  
+
  
 
== Úlohy a ďalšie materiály ==
 
== Úlohy a ďalšie materiály ==
Line 28: Line 27:
 
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
 
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
  
Online vyučujeme v tíme [https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab89657f8ee5c4a02b1a6106694c2118f%40thread.tacv2/conversations?groupId=5140f912-cb48-457a-981a-1223aaf1878a&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 FMFI-Logika pre informatikov-2021-1-AIN-412] v MS Teams.
+
Prvý týždeň (t.j., 14. až 20. februára) vyučujeme online v MS Teams. Odkaz na tím zverejníme 11. februára.
Študenti zapísaní v AIS k 12. februáru 2021 dostali prihlasovací kód mailom. Ostatní môžu o členstvo v tíme požiadať prostredníctvom MS Teams.
+
Študenti zapísaní v AIS k 11. februáru dostanú prihlasovací kód mailom. Ostatní môžu o členstvo v tíme požiadať prostredníctvom MS Teams.
  
{| class="alternative" id="tab-rozvrh" style="margin-bottom: 10px;"
+
Od 2. týždňa by sa podľa rozhodnutia dekana z 2. februára mala začať prezenčná výučba.
|+Rozvrh
+
 
! Druh výučby !! Deň !! Čas !! Poznámka
+
<i class="glyphicon glyphicon-calendar"></i> [https://candle.fmph.uniba.sk/rozvrh/1-ain-412-lpi Rozvrh predmetu v Candle]
|-
+
| Prednášky || pondelok || 11:30–13:00 ||rowspan="3"| všetky krúžky a ročníky
+
|-
+
| Teoretické cvičenia || utorok || 16:30–18:00
+
|-
+
| Praktické cvičenia || streda || 16:30–18:00
+
|-
+
| Konzultácie || štvrtok || 14:00–15:30 ||
+
|}
+
  
Konzultácie si výnimočne môžete [[#Kontakty|dohodnúť]] s vyučujúcimi aj na iný termín. Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť aj doktorandi v [[Academic support center|akademickom podpornom centre]].
+
V rozvrhu sú zaradené aj konzultácie. Výnimočne si ich môžete [[#Kontakty|dohodnúť]] s vyučujúcimi aj na iný termín. Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť aj doktorandi v [[Academic support center|akademickom podpornom centre]].
  
 
== Podmienky absolvovania ==
 
== Podmienky absolvovania ==
Line 50: Line 40:
 
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
 
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
  
# Splniť do 19. 5. 2021 (do 5 dní po skončení výučbovej časti) '''podmienky na pripustenie ku skúške''':
+
# Splniť do 18. 5. 2022 (do 5 dní po skončení výučbovej časti) '''podmienky na pripustenie ku skúške''':
#* <p>'''Zúčastniť sa''' aktívne všetkých '''teoretických cvičení''' <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_maj2020.pdf študijného poriadku], čl. 4, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>.</p> <p>Buďte '''pripravení reagovať''' na otázky cvičiacich so zapnutou kamerou, mikrofónom a prípadne aj zdieľaním obrazovky. Neospravedlnená neúčasť na cvičení alebo neschopnosť zareagovať aspoň hlasovo znamená stratu jedného „života“.</p>
+
#* <p>'''Zúčastniť sa''' aktívne všetkých '''teoretických cvičení''' <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov (viď [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_maj2020.pdf študijný poriadok] a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>.</p>
#* <p>Úspešne vyriešiť '''hodnotenú časť každej sady teoretických úloh''' podľa [[#pravidla-uloh|pravidiel pre úlohy]]. Neúšpešné riešenie je nutné '''opraviť''', podľa potreby aj opakovane, kým nebude úspešné.</p> <p>Prvé neúspešné riešenie ktorejkoľvek sady teoretických úloh znamená stratu jedného „života“. Za prípadné opakované neúspešné riešenia tej istej úlohy „život“ nestrácate.</p>
+
#* <p>Úspešne vyriešiť '''všetky hodnotené teoretické úlohy''' podľa [[#pravidla-uloh|pravidiel pre úlohy]]. Neúšpešné riešenie je nutné '''opraviť''', podľa potreby aj opakovane, kým nebude úspešné.</p> <p>Prvé neúspešné riešenie každej hodnotenej teoretickej úlohy znamená stratu jedného „života“. Za prípadné opakované neúspešné riešenia tej istej úlohy „život“ nestrácate.</p>
#* '''Nestratiť''' všetkých 5 „životov“, ktoré dostane každý študent na začiatku semestra.
+
#* '''Nestratiť''' všetky 3 „životy“, ktoré dostane každý študent na začiatku semestra.
 
# '''Úspešne absolvovať skúšku''', teda získať z nej aspoň 25 bodov z 50.
 
# '''Úspešne absolvovať skúšku''', teda získať z nej aspoň 25 bodov z 50.
 
# Získať '''celkovo aspoň 50 bodov'''.
 
# Získať '''celkovo aspoň 50 bodov'''.
Line 69: Line 59:
 
!Semestrálna aktivita          !! Maximum  !! Minimum  !!  Poznámka
 
!Semestrálna aktivita          !! Maximum  !! Minimum  !!  Poznámka
 
|-
 
|-
|Teoretické úlohy||class="text-right"| 24 || každá 1 bod ||rowspan="2"| Viď [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]]
+
|Teoretické úlohy||class="text-right"| 5 × 4 = 20 || každá 2 body ||rowspan="2"| Viď [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]]
 
|-
 
|-
|Praktické úlohy||class="text-right"| 20 ||
+
|Praktické úlohy||class="text-right"| 10 × 2 = 20 ||
 
|-
 
|-
 
|Midterm test ||class="text-right"| 10 ||  || Žiadne minimum, nemožno opraviť
 
|Midterm test ||class="text-right"| 10 ||  || Žiadne minimum, nemožno opraviť
Line 79: Line 69:
 
!Skúška !! Maximum !! Minimum !! Poznámka
 
!Skúška !! Maximum !! Minimum !! Poznámka
 
|-
 
|-
| Skúška ||class="text-right"| 50 ||class="text-right"| 25 || Formu skúšky upresníme
+
| Skúška ||class="text-right"| 50 ||class="text-right"| 25 || Formu skúšky upresníme začiatkom mája
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
Line 103: Line 93:
  
 
<dl>
 
<dl>
<dt>Úspešnosť a hodnotenie sád úloh</dt>
+
<dt>Úspešnosť hodnotených teoretických úloh</dt>
 
<dd>
 
<dd>
<p>Riešenie každej sady úloh budeme hodnotiť bodmi z množiny {0} &cup; &lang;1, 2&rang;. Jedna sada môže obsahovať viacero (aj nehodnotených) úloh. Hodnotené úlohy budú jasne vyznačené.</p>
+
<p>Za riešenie hodenej teoretickej úlohy získate body z množiny {0} &cup; &lang;2, 4&rang;. '''Úspešné riešenie''' je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné.</p>
<p>'''Úspešné riešenie''' je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné. Hodnotenie 0 získajú najmä neodovzdané, neskoro odovzdané, chybné, neúplné, nedostatočne zdôvodnené a&nbsp;formálne nekvalitné riešenia.</p>
+
<p>Neúspešné budú najmä neúplné (vynechanie niektorej časti alebo podstatného kroku v postupe), vážne chybné, nedostatočne zdôvodnené a&nbsp;formálne nekvalitné riešenia.</p>
 +
<p>Neodovzdanie riešenia úlohy do príslušného termínu sa tiež chápe ako neúspešné riešenie.</p>
 
</dd>
 
</dd>
<dt>Opravovanie sád teoretických úloh</dt>
+
<dt>Opravovanie teoretických úloh</dt>
 
<dd>
 
<dd>
<p>'''Neúspešné riešenie je nutné opravovať''', kým nebude úspešné, a vždy najneskôr do 7 dní od vyhodnotenia neúspešného riešenia vyučujúcimi a najneskôr do 19. 5. 2021 (5 dní po konci výučbovej časti semestra).</p>
+
<p>'''Neúspešné riešenie je nutné opravovať''', kým nebude úspešné, a to vždy najneskôr do 7 dní od vyhodnotenia neúspešného riešenia vyučujúcimi.</p>
<p>Za prvé neúspešné riešenie sady  teoretických úloh študent stratí 1 „život“. Druhé a ďalšie neúspešné riešenia tej istej sady už k strate životov nevedú. Všetky sady úloh však musia byť úspešne opravené najneskôr 19. 5. 2021.</p>
+
<p>Za prvé neúspešné riešenie hodnotenej úlohy študent stratí 1 „život“. Ďalšie neúspešné riešenia tej istej úlohy už k strate životov nevedú. Všetky hodnotené úlohy však musia byť úspešne opravené najneskôr 18. 5. 2022.</p>
 
</dd>
 
</dd>
 
<dt>Opravovanie praktických úloh</dt>
 
<dt>Opravovanie praktických úloh</dt>

Revision as of 17:17, 9 February 2022

Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

14. 2. 2022
Začíname výučbu v letnom semesteri 2020/21 prvou prednáškou.
9. 2. 2021
Aktualizujeme podmienky absolvovania. Platné budú od utorka 15. 2. 2022, dovtedy sa môžu mierne zmeniť.

Úlohy a ďalšie materiály

Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh (na github.com).

Kurz vychádza z nižšie uvedenej literatúry.

Riešenia teoretických úloh odovzdávajte prostredníctvom formulárov uvedených v zadaní. Riešenia praktických úloh odovzdávajte prostredníctvom github-u. Dodržiavajte pravidlá pre úlohy.

Rozvrh výučby a konzultácií

Prvý týždeň (t.j., 14. až 20. februára) vyučujeme online v MS Teams. Odkaz na tím zverejníme 11. februára. Študenti zapísaní v AIS k 11. februáru dostanú prihlasovací kód mailom. Ostatní môžu o členstvo v tíme požiadať prostredníctvom MS Teams.

Od 2. týždňa by sa podľa rozhodnutia dekana z 2. februára mala začať prezenčná výučba.

 Rozvrh predmetu v Candle

V rozvrhu sú zaradené aj konzultácie. Výnimočne si ich môžete dohodnúť s vyučujúcimi aj na iný termín. Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť aj doktorandi v akademickom podpornom centre.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť všetky nasledujúce podmienky:

 1. Splniť do 18. 5. 2022 (do 5 dní po skončení výučbovej časti) podmienky na pripustenie ku skúške:
  • Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov (viď študijný poriadok a 1 neospravedlnenej neúčasti.

  • Úspešne vyriešiť všetky hodnotené teoretické úlohy podľa pravidiel pre úlohy. Neúšpešné riešenie je nutné opraviť, podľa potreby aj opakovane, kým nebude úspešné.

   Prvé neúspešné riešenie každej hodnotenej teoretickej úlohy znamená stratu jedného „života“. Za prípadné opakované neúspešné riešenia tej istej úlohy „život“ nestrácate.

  • Nestratiť všetky 3 „životy“, ktoré dostane každý študent na začiatku semestra.
 2. Úspešne absolvovať skúšku, teda získať z nej aspoň 25 bodov z 50.
 3. Získať celkovo aspoň 50 bodov.

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke Aktivity. Patria k nim aj rôzne bonusy (prémie):

 • Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 • Súťaž SAT solverov.
 • Zvyšné „životy“ (po 1 bode).
Aktivity
Semestrálna aktivita Maximum Minimum Poznámka
Teoretické úlohy 5 × 4 = 20 každá 2 body Viď pravidlá pre úlohy
Praktické úlohy 10 × 2 = 20
Midterm test 10 Žiadne minimum, nemožno opraviť
Bonusy ~ 10
Skúška Maximum Minimum Poznámka
Skúška 50 25 Formu skúšky upresníme začiatkom mája
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Pravidlá pre úlohy

Úspešnosť hodnotených teoretických úloh

Za riešenie hodenej teoretickej úlohy získate body z množiny {0} ∪ 〈2, 4〉. Úspešné riešenie je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné.

Neúspešné budú najmä neúplné (vynechanie niektorej časti alebo podstatného kroku v postupe), vážne chybné, nedostatočne zdôvodnené a formálne nekvalitné riešenia.

Neodovzdanie riešenia úlohy do príslušného termínu sa tiež chápe ako neúspešné riešenie.

Opravovanie teoretických úloh

Neúspešné riešenie je nutné opravovať, kým nebude úspešné, a to vždy najneskôr do 7 dní od vyhodnotenia neúspešného riešenia vyučujúcimi.

Za prvé neúspešné riešenie hodnotenej úlohy študent stratí 1 „život“. Ďalšie neúspešné riešenia tej istej úlohy už k strate životov nevedú. Všetky hodnotené úlohy však musia byť úspešne opravené najneskôr 18. 5. 2022.

Opravovanie praktických úloh

Neúspešné riešenia praktických úloh nie je možné opraviť a nemajú vplyv na životy. Predmet je veľmi ťažké úspešne absolvovať bez riešenia praktických alebo bonusových úloh.

Spolupráca

Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný text, resp. kód (a prípadné pomocné súbory) musí byť vaša samostatná práca (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).

Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 12, ods. (12) študijného poriadku.

Odovzdávanie praktických úloh

Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:

 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a pravidlá).

Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.

Kontakty

Spoločný e-mail vyučujúcich
lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk
Githubová organizácia pre predmet
https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412

Literatúra