(Úprava hodnotenia teoretických úloh – 50% z každej sady)
m (Výmena sekcií s literatúrou a našimi materiálmi, doplnenie predtym skrytych/odstranenych liniek na github)
Line 17: Line 17:
  
 
<!-- == Ocenenia == -->
 
<!-- == Ocenenia == -->
 +
 +
== Sady úloh a ďalšie materiály ==
 +
 +
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Sady úloh, materiály k prednáškam, zbierka úloh] (na github.com).
 +
 +
Riešenia praktických častí sád úloh [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/odovzdavanie.md odovzdávajte prostredníctvom github-u].
 +
Dodržiavajte [[#Pravidlá pre sady úloh|pravidlá pre sady úloh]].
  
 
== Literatúra ==
 
== Literatúra ==
Line 24: Line 31:
 
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>[https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf Introduction to Logic, Second Edition.]</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
 
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>[https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf Introduction to Logic, Second Edition.]</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
 
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
 
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
* Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2017/2018.</cite> Poznámky z prednášok. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018.
+
* Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2017/2018.]</cite> Poznámky z prednášok. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/raw/master/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf PDF].
* Minuloročná verzia: Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].
+
** <small>Minuloročná verzia: Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].</small>
 
+
== Sady úloh a ďalšie materiály ==
+
 
+
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Sady úloh, materiály k prednáškam, zbierka úloh] (na github.com).
+
 
+
Riešenia praktických úloh <!-- [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/odovzdavanie.md -->odovzdávajte prostredníctvom github-u<!-- ] -->.
+
Dodržiavajte [[#Pravidlá pre sady úloh|pravidlá pre sady úloh]].
+
  
 
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
 
== Rozvrh výučby a konzultácií ==

Revision as of 14:35, 21 February 2018

Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

21. 2. 2018
Upravili sme podmienky absolvovania predmetu.
18. 2. 2018
Výučba predmetu sa začne prednáškou v pondelok 19. februára.


Sady úloh a ďalšie materiály

Sady úloh, materiály k prednáškam, zbierka úloh (na github.com).

Riešenia praktických častí sád úloh odovzdávajte prostredníctvom github-u. Dodržiavajte pravidlá pre sady úloh.

Literatúra

Rozvrh výučby a konzultácií

Druh výučby Krúžky Deň Čas Miesto Vyučujúci
Prednášky 2AIN* pondelok 11:30 F2 Ján Kľuka
Teoretické cvičenia 2AIN1 utorok 13:10 F1-328 Ján Kľuka
2AIN2 utorok 14:50 I-9 Martin Homola
2AIN3 utorok 14:50 F1-328 Júlia Pukancová
Praktické cvičenia 2AIN2, 2AIN3 utorok 16:30 I-H6 Jozef Šiška, Peter Gergeľ
2AIN1 streda 14:50 I-H6 Ján Kľuka, Viktor Kocur
Konzultácie 2AIN* streda 13:10–14:40 I-16, I-7 podľa možností

Na teoretické cvičenia odporúčame doniesť si zariadenie na čítanie elektronických materiálov k predmetu (notebook, tablet, príp. inteligentný telefón).

Okrem konzultácií s vyučujúcimi môžete tiež využiť Akademické podporné centrum KAI.

Oficiálny rozvrh predmetu na candle.fmph.uniba.sk.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť všetky nasledujúce podmienky:

 1. Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení
  • okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa študijného poriadku, čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti.
 2. Získať aspoň 50%-né hodnotenie z teoretickej časti každej sady úloh pri dodržaní termínov odovzdania a pravidiel pre sady úloh.
  • Nedostatočné, nečitateľné alebo príliš rozsiahle riešenia vrátime.
  • Študent(ka) má 2-krát za semester právo vrátené riešenie prepracovať a znova odovzdať do 3 dní.
 3. Z každej ďalšej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci Min v tabuľke Aktivity.
 4. Celkovo získať aspoň 50 bodov. Súčet miním nepostačuje na absolvovanie predmetu!

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Aktivity
Aktivita Max Min Poznámka
Semester Sady úloh – teoretická časť 20 50 % z každej sady úloh Hodnotíme 1 vopred určenú úlohu a 1 úlohu vyžrebovanú po termíne odovzdania
Sady úloh – praktická časť 30 15 Počíta sa 10 najvyššie hodnotených úloh
Midterm test 15 5 Opraviteľný o 1 až 2 týždne
Skúška Final test 25 10 Písomnú (final test) a ústnu časť skúšky si nemožno opraviť oddelene
Ústna skúška 10 5
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Pravidlá pre sady úloh

Spolupráca
Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný kód / text (prípadne iné pomocné súbory) musí byť vaša samostatná práca (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).
Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) študijného poriadku.
Odovzdávanie praktických úloh
Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:
 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a pravidlá).

Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.


Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk
Githubová organizácia pre predmet
https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412
Spoločný e-mail vyučujúcich
lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne