(Základný obsah)
(Vylepšenie rozvrhu, podmienok)
Line 1: Line 1:
 
[[Category:Predmety 1-AIN]] {{DISPLAYTITLE:Matematika (4) – Logika pre informatikov <small>1-AIN-412/15</small>}}
 
[[Category:Predmety 1-AIN]] {{DISPLAYTITLE:Matematika (4) – Logika pre informatikov <small>1-AIN-412/15</small>}}
 
= Matematika (4) – <br>Logika pre informatikov <small>1-AIN-412/15</small>=
 
= Matematika (4) – <br>Logika pre informatikov <small>1-AIN-412/15</small>=
 +
__TOC__
  
 
Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.
 
Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.
Line 22: Line 23:
 
Riešenia praktických cvičení a domácich úloh sa odovzdávajú cez git-ové repozitáre na gitlab.com. Podrobnosti vysvetlíme na cvičeniach.
 
Riešenia praktických cvičení a domácich úloh sa odovzdávajú cez git-ové repozitáre na gitlab.com. Podrobnosti vysvetlíme na cvičeniach.
  
== Výučba ==
+
== Rozvrh výučby ==
 
{| class="alternative"
 
{| class="alternative"
 
!Druh výučby
 
!Druh výučby
Line 39: Line 40:
 
|-
 
|-
 
|rowspan="3"|Teoretické cvičenia
 
|rowspan="3"|Teoretické cvičenia
|2AIN1
+
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41869 2AIN1]
 
|utorok
 
|utorok
 
|14:50
 
|14:50
Line 45: Line 46:
 
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 
|-
 
|-
|2AIN3
+
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41872 2AIN3]
 
|utorok
 
|utorok
 
|16:30
 
|16:30
Line 51: Line 52:
 
|[[Martin Homola|Martin Homola]]
 
|[[Martin Homola|Martin Homola]]
 
|-
 
|-
|2AIN2
+
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41870 2AIN2]
 
|streda
 
|streda
 
|14:00
 
|14:00
Line 58: Line 59:
 
|-
 
|-
 
|rowspan="3"| Praktické cvičenia
 
|rowspan="3"| Praktické cvičenia
|2AIN1,2AIN3
+
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41869 2AIN1], [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41872 2AIN3]
 
|streda
 
|streda
 
|14:50
 
|14:50
Line 64: Line 65:
 
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 
|-
 
|-
|2AIN2
+
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41870 2AIN2]
 
|štvrtok
 
|štvrtok
 
|8:10
 
|8:10
Line 70: Line 71:
 
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]]
 
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]]
 
|}
 
|}
 +
 +
'''Zúčastňujte sa cvičení priradených vášmu krúžku''', inak sa vám cvičiaci nebudú môcť dostatočne venovať.
 +
* 2AIN1: [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41869 zoznam študentov], [https://candle.fmph.uniba.sk/kruzky/2AIN1 rozvrh];
 +
* 2AIN2: [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41870 zoznam študentov], [https://candle.fmph.uniba.sk/kruzky/2AIN2 rozvrh];
 +
* 2AIN3: [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41872 zoznam študentov], [https://candle.fmph.uniba.sk/kruzky/2AIN3 rozvrh].
 +
 +
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
  
 
== Podmienky absolvovania ==
 
== Podmienky absolvovania ==
  
Na absolvovanie predmetu je potrebné z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci '''Min''' a celkovo získať aspoň 50 bodov. Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.
+
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''obe''' z nasledujúcich podmienok:
 +
* z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci <i>Min</i> v tabuľke <i>Aktivity</i>;
 +
* celkovo získať aspoň 50 bodov.
 +
Známka sa následne určí podľa tabuľky <i>Hodnotenie</i>.
  
 
<div class="row">
 
<div class="row">
<div class="col-md-6">
+
<div class="col-md-8">
 
{| class="alternative"
 
{| class="alternative"
 
|+Aktivity
 
|+Aktivity
Line 87: Line 98:
 
|Domáce úlohy      || 10    ||  5  ||
 
|Domáce úlohy      || 10    ||  5  ||
 
|-
 
|-
|Midterm            || 15    ||  5  || Opraviteľný o týždeň-dva
+
|Midterm            || 15    ||  5  || Opraviteľný o 1 až 2 týždne
 
|-
 
|-
 
|Final              || 25    ||  10  || Opraviteľný ako skúška
 
|Final              || 25    ||  10  || Opraviteľný ako skúška
Line 94: Line 105:
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
<div class="col-md-6">
+
<div class="col-md-4">
 
{| class="alternative"
 
{| class="alternative"
 
|+Hodnotenie
 
|+Hodnotenie
Line 111: Line 122:
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
__NOTOC__
 

Revision as of 16:03, 17 February 2016

Matematika (4) –
Logika pre informatikov 1-AIN-412/15

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

15. 2. 2016
Výučba predmetu sa začne v týždni od 22. februára z dôvodu solidárneho štrajku väčšiny vyučujúcich.

Literatúra

  • Logika : Neúplnost, složitost a nutnost. Vítězslav Švejdar. Praha : Academia, 2002. Vo fakultnej knižnici; PDF.
  • Logika prvého rádu. Raymond M. Smullyan ; z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava : Alfa, 1979. Vo fakultnej knižnici

Materiály a odovzdávanie riešení úloh

Zadania praktických cvičení a domácich úloh, materiály k prednáškam (gitlab.com)

Riešenia praktických cvičení a domácich úloh sa odovzdávajú cez git-ové repozitáre na gitlab.com. Podrobnosti vysvetlíme na cvičeniach.

Rozvrh výučby

Druh výučby Krúžky Deň Čas Miesto Vyučujúci
Prednášky 2AIN* pondelok 11:30 B Ján Kľuka
Teoretické cvičenia 2AIN1 utorok 14:50 M-VII Ján Kľuka
2AIN3 utorok 16:30 M-VII Martin Homola
2AIN2 streda 14:00 M-XII Júlia Pukancová
Praktické cvičenia 2AIN1, 2AIN3 streda 14:50 I-H6 Jozef Šiška, Ján Kľuka
2AIN2 štvrtok 8:10 I-H3 Jozef Šiška

Zúčastňujte sa cvičení priradených vášmu krúžku, inak sa vám cvičiaci nebudú môcť dostatočne venovať.

Rozvrh predmetu na candle.fmph.uniba.sk.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť obe z nasledujúcich podmienok:

  • z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci Min v tabuľke Aktivity;
  • celkovo získať aspoň 50 bodov.

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Aktivity
Aktivita Max Min Poznámka
Praktické cvičenia 30 15
Rozcvičky 10 5
Domáce úlohy 10 5
Midterm 15 5 Opraviteľný o 1 až 2 týždne
Final 25 10 Opraviteľný ako skúška
Ústna skúška 10 0 Minimum pre uznanie ústnej skúšky: 3 body
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E