(Podmienky absolvovania)
(Predbežná verzia pre rok 2017)
Line 9: Line 9:
 
== Novinky ==
 
== Novinky ==
  
;29. 5. 2016 a 30. 5. 2016
+
;10. 2. 2017
: '''Ďalšie termíny skúškového (final) testu''' sme vypísali v AIS na:
+
: Výučba predmetu sa začne prednáškou v pondelok 20. februára. '''Nižšie uvedené informácie sú predbežné.''' Oficiálne podmienky absolvovania oznámime na prednáške a následne aktualizujeme na tejto stránke.
:* utorok 7. júna 2016 o 15:30 v posluchárni A,
+
:* utorok 14. júna 2016 o 13:00 v posluchárni A.
+
: <p>Termín testu v utorok 31. mája sme zrušili.</p>
+
: '''Termíny (nepovinnej) ústnej skúšky''' sme vypísali v AIS na:
+
:* utorok 31. mája 2016 o 9:30 (5 študentov) a o 13:00 (9 študentov) – I-16,
+
:* utorok 7. júna 2016 o 9:30 (6 študentov) a o 13:00 (6 študentov)  – I-16,
+
:* utorok 14. júna 2016 o 9:30 (6 študentov) – I-16.
+
: <p>V čase ústnych skúšok zapisujeme aj známky do indexov podľa '''upravenej [[#Podmienky absolvovania|stupnice hodnotenia]]'''.</p>
+
: '''Konzultácie''':
+
:* pondelok 30. mája 2016 od 9:30 do 17:00 v I-7 alebo I-16,
+
:* pondelok 6. júna 2016 od 9:30 do 17:00 v I-7 alebo I-16,
+
:* pondelok 13. júna 2016 od 9:30 do 15:30 v I-16.
+
  
;18. 5. 2016
+
<!-- [[#Archív noviniek|Archív noviniek…]] -->
: <p>'''Riadny termín skúškového (final) testu''' sme na prednáške dohodli na '''piatok 27. mája 2016 o 9:00 v posluchárni A.'''<br/>'''Ústna skúška''' k riadnemu termínu začne '''v utorok 31. mája 2016 o 9:30 v miestnosti I-16'''. V tom čase bude tiež možné dať si zapísať známku do indexu.</p><p>Opravný termín final testu bude v utorok 31. mája 2016 o 13:00 v posluchárni F2. Ďalšie termíny oznámime s dostatočným predstihom.</p>
+
 
+
[[#Archív noviniek|Archív noviniek…]]
+
  
 
== Literatúra ==
 
== Literatúra ==
Line 33: Line 18:
 
* Vítězslav Švejdar. <cite>Logika: neúplnost, složitost a nutnost.</cite> Praha: Academia, 2002. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:107645&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici]; [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf PDF]. [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/Sve2002Errata.pdf Errata].
 
* Vítězslav Švejdar. <cite>Logika: neúplnost, složitost a nutnost.</cite> Praha: Academia, 2002. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:107645&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici]; [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf PDF]. [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/Sve2002Errata.pdf Errata].
 
* Raymond M. Smullyan. <cite>Logika prvého rádu.</cite> Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici].
 
* Raymond M. Smullyan. <cite>Logika prvého rádu.</cite> Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici].
 +
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>Introduction to Logic, Second Edition.</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
 +
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>Mathematical Logic Exercises.</cite> [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
  
 
== Materiály a odovzdávanie riešení úloh ==
 
== Materiály a odovzdávanie riešení úloh ==
Line 41: Line 28:
  
 
== Rozvrh výučby ==
 
== Rozvrh výučby ==
{| class="alternative"
+
{| class="alternative table-responsive"
 
!Druh výučby
 
!Druh výučby
 
!Krúžky
 
!Krúžky
Line 57: Line 44:
 
|-
 
|-
 
|rowspan="3"|Teoretické cvičenia
 
|rowspan="3"|Teoretické cvičenia
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41869 2AIN1]
+
|3AIN*, 2AIN*
 +
|pondelok
 +
|16:30
 +
|M-X
 +
|TBA<!-- [[Martin Homola|Martin Homola]] -->
 +
|-
 +
|2AIN2
 
|utorok
 
|utorok
 
|14:50
 
|14:50
|M-VII
+
|M-VIII
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|TBA<!-- [[Jan Kluka|Ján Kľuka]] -->
 
|-
 
|-
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41872 2AIN3]
+
|2AIN1
 
|utorok
 
|utorok
 
|16:30
 
|16:30
|M-VII
 
|[[Martin Homola|Martin Homola]]
 
|-
 
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41870 2AIN2]
 
|streda
 
|14:00
 
 
|M-XII
 
|M-XII
|[[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]]
+
|TBA<!-- [[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]] -->
 
|-
 
|-
 
|rowspan="3"| Praktické cvičenia
 
|rowspan="3"| Praktické cvičenia
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41869 2AIN1], [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41872 2AIN3]
+
|2AIN1, 3AIN*
 
|streda
 
|streda
 
|14:50
 
|14:50
 
|I-H6
 
|I-H6
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Juraj Holas]]
 
|-
 
|-
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41870 2AIN2]
+
|2AIN2
|štvrtok
+
|streda
|8:10
+
|16:30
 
|I-H3
 
|I-H3
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]]
+
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
 
|}
 
|}
  
 +
<!--
 
'''Zúčastňujte sa cvičení priradených vášmu krúžku''', inak sa vám cvičiaci nebudú môcť dostatočne venovať.
 
'''Zúčastňujte sa cvičení priradených vášmu krúžku''', inak sa vám cvičiaci nebudú môcť dostatočne venovať.
 
* 2AIN1: [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41869 zoznam študentov], [https://candle.fmph.uniba.sk/kruzky/2AIN1 rozvrh];
 
* 2AIN1: [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41869 zoznam študentov], [https://candle.fmph.uniba.sk/kruzky/2AIN1 rozvrh];
Line 95: Line 83:
  
 
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
 
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
 
+
-->
 
== Podmienky absolvovania ==
 
== Podmienky absolvovania ==
  
 
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''obe''' z nasledujúcich podmienok:
 
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''obe''' z nasledujúcich podmienok:
* z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci <i>Min</i> v tabuľke <i>Aktivity</i>;
+
* z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci <i>Min</i> v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]];
 
* celkovo získať aspoň 50 bodov.
 
* celkovo získať aspoň 50 bodov.
Známka sa následne určí podľa tabuľky <i>Hodnotenie</i>.
+
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].
 +
 
 +
Dosiahnutie minimálnych bodových hodnotení za jednotlivé aktivity '''nepostačuje''' na absolvovanie predmetu.
  
 
<div class="row">
 
<div class="row">
 
<div class="col-sm-8">
 
<div class="col-sm-8">
{| class="alternative"
+
{| class="alternative" id="tab-aktivity"
 
|+Aktivity
 
|+Aktivity
! Aktivita          !! Max  !! Min  !! Poznámka
+
!colspan="2"|Aktivita          !! Max  !! Min  !! Poznámka
 
|-
 
|-
|Praktické cvičenia || 30    ||  15  ||
+
|rowspan="4"|Semester||Praktické cvičenia || 30    ||  15  ||
 
|-
 
|-
 
|Rozcvičky          || 10    ||  5  ||  
 
|Rozcvičky          || 10    ||  5  ||  
Line 115: Line 105:
 
|Domáce úlohy      || 10    ||  5  ||
 
|Domáce úlohy      || 10    ||  5  ||
 
|-
 
|-
|Midterm            || 15    ||  5  || Opraviteľný o 1 až 2 týždne
+
|Midterm test           || 15    ||  5  || Opraviteľný o 1 až 2 týždne
 
|-
 
|-
|Final              || 25    ||  10  || Opraviteľný ako skúška
+
|rowspan="2"|Skúška ||Final test             || 25    ||  10  ||rowspan="2"|Písomnú (final test) a&nbsp;ústnu časť skúšky si nemožno opraviť oddelene.
 
|-
 
|-
|Ústna skúška      || 10    ||  0 || <del>Minimum pre uznanie ústnej skúšky: 3 body</del> Nepovinná. Ak sa ústnej skúšky zúčastníte, započíta sa do celkového hodnotenia, iba ak z nej získate aspoň 3 body.
+
|Ústna skúška      || 10    ||  5  
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
{| class="alternative"
+
{| class="alternative" id="tab-hodnotenie"
 
|+Hodnotenie
 
|+Hodnotenie
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
 
|-
 
|-
| ≥ <del>90</del> 86             || A       
+
| ≥ 90              || A       
 
|-
 
|-
| ≥ <del>80</del> 77             || B       
+
| ≥ 80              || B       
 
|-
 
|-
| ≥ <del>70</del> 68             || C       
+
| ≥ 70              || C       
 
|-
 
|-
| ≥ <del>60</del> 59             || D       
+
| ≥ 60              || D       
 
|-
 
|-
| ≥ <del>50</del> 50              || E       
+
| ≥ 50              || E       
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
Line 146: Line 136:
 
;Najlepší riešitelia praktických cvičení
 
;Najlepší riešitelia praktických cvičení
  
== Archív noviniek ==
+
<!-- == Archív noviniek == -->
 
+
;21. 4. 2016
+
: V týždňoch od 25. apríla do 6. mája bude prednášať dr. Šiška, budú sa konať praktické cvičenia, ale nie teoretické cvičenia. Ako sme oznámili na prednáške, ostatní vyučujúci budú v tomto čase na zahraničnej konferencii.
+
: Vytvorili sme vo vašich repozitároch [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du04/du04 vetvu s priečinkom] pre elektronické odovzdanie 4. domácej úlohy; obsahuje aj jej [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du04/du04 zadanie].
+
: Sprístupnili sme doterajšie [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/docs/lecs/ prednášky] a [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/docs/labs/ zadania teoretických cvičení] v repozitároch na githube..
+
;12. 4. 2016
+
: '''Opravný midterm''' sa uskutoční v utorok '''19. apríla o 18:10''' v posluchárni F1. Na opravný midterm je potrebné '''prihlásiť sa cez AIS''' v čase od utorka 12. apríla 12:00 do pondelka 18. apríla 13:10.<br>Pre študentov prihlásených na opravný midterm k 18. aprílu 13:10 '''platí hodnotenie, ktoré z neho získajú''' (aj keby bolo nižšie ako ich hodnotenie z riadneho midtermu alebo nulové z dôvodu neúčasti).
+
: Vytvorili sme vo vašich repozitároch [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du03/du03 vetvu s priečinkom] pre elektronické odovzdanie 3. domácej úlohy.
+
;21. 3. 2016
+
: '''Midterm''' z Matematiky 4 prebehne v stredu '''6. apríla 2016 o 18:10''' v posluchárni A.
+
: '''Teoretické cvičenia''' krúžkov 2AIN1 a 2AIN3, ktoré by odpadli v utorok 29. marca, sa '''nahrádzajú''' vopred, na praktických cvičeniach v '''stredu 23. marca o 14:50'''. Stretneme sa v H6 a rozdelíme sa podľa krúžkov.
+
;18. 3. 2016
+
: '''Opravili''' a spresnili sme [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du02/du02/du02-zadanie.pdf zadanie 2. domácej úlohy]. Vytvorili sme vo vašich repozitároch [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du02/du02 vetvu s priečinkom] pre jej elektronické odovzdanie. Termín odovzdania sme posunuli na '''30. marca''' 2016. Detaily nájdete v [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du02/du02/du02-zadanie.pdf zadaní].
+
;6. 3. 2016
+
: Zverejnili sme naše [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/temy-rp.md témy ročníkových projektov].
+
: Vytvorili sme vo Vašich repozitároch priečinok a vetvu pre elektronické odovzdanie [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du01/du01 1. domácej úlohy].
+
;15. 2. 2016
+
: Výučba predmetu sa začne v týždni od 22. februára z dôvodu solidárneho štrajku väčšiny vyučujúcich.
+

Revision as of 17:18, 10 February 2017

Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412/15

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

10. 2. 2017
Výučba predmetu sa začne prednáškou v pondelok 20. februára. Nižšie uvedené informácie sú predbežné. Oficiálne podmienky absolvovania oznámime na prednáške a následne aktualizujeme na tejto stránke.


Literatúra

  • Vítězslav Švejdar. Logika: neúplnost, složitost a nutnost. Praha: Academia, 2002. Vo fakultnej knižnici; PDF. Errata.
  • Raymond M. Smullyan. Logika prvého rádu. Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979. Vo fakultnej knižnici.
  • Michael Genesereth and Eric Kao. Introduction to Logic, Second Edition. Morgan & Claypool, 2013. PDF.
  • Chiara Ghidini and Luciano Serafini. Mathematical Logic Exercises. PDF.

Materiály a odovzdávanie riešení úloh

Zadania praktických cvičení a domácich úloh, materiály k prednáškam (na github.com).

Riešenia praktických cvičení a domácich úloh sa odovzdávajú prostredníctvom github-u. Postup vysvetlíme na cvičeniach.

Rozvrh výučby

Druh výučby Krúžky Deň Čas Miesto Vyučujúci
Prednášky 2AIN* pondelok 11:30 B Ján Kľuka
Teoretické cvičenia 3AIN*, 2AIN* pondelok 16:30 M-X TBA
2AIN2 utorok 14:50 M-VIII TBA
2AIN1 utorok 16:30 M-XII TBA
Praktické cvičenia 2AIN1, 3AIN* streda 14:50 I-H6 Jozef Šiška, Juraj Holas
2AIN2 streda 16:30 I-H3 Jozef Šiška, Ján Kľuka

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť obe z nasledujúcich podmienok:

  • z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci Min v tabuľke Aktivity;
  • celkovo získať aspoň 50 bodov.

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Dosiahnutie minimálnych bodových hodnotení za jednotlivé aktivity nepostačuje na absolvovanie predmetu.

Aktivity
Aktivita Max Min Poznámka
Semester Praktické cvičenia 30 15
Rozcvičky 10 5
Domáce úlohy 10 5
Midterm test 15 5 Opraviteľný o 1 až 2 týždne
Skúška Final test 25 10 Písomnú (final test) a ústnu časť skúšky si nemožno opraviť oddelene.
Ústna skúška 10 5
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Ocenenia

Najlepší riešitelia rozcvičiek
Najlepší riešitelia domácich úloh
Najlepší riešitelia praktických cvičení