(Vylepšenie rozvrhu, podmienok)
(Materiály a odovzdávanie riešení úloh: gitlab --> github)
Line 19: Line 19:
 
== Materiály a odovzdávanie riešení úloh ==
 
== Materiály a odovzdávanie riešení úloh ==
  
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Zadania praktických cvičení a domácich úloh, materiály k prednáškam] (gitlab.com)
+
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Zadania praktických cvičení a domácich úloh, materiály k prednáškam] (github.com).
  
Riešenia praktických cvičení a domácich úloh sa odovzdávajú cez git-ové repozitáre na gitlab.com. Podrobnosti vysvetlíme na cvičeniach.
+
Riešenia praktických cvičení a domácich úloh sa odovzdávajú prostredníctvom [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412 github.com]. Postup vysvetlíme na cvičeniach.
  
 
== Rozvrh výučby ==
 
== Rozvrh výučby ==

Revision as of 16:07, 17 February 2016

Matematika (4) –
Logika pre informatikov 1-AIN-412/15

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

15. 2. 2016
Výučba predmetu sa začne v týždni od 22. februára z dôvodu solidárneho štrajku väčšiny vyučujúcich.

Literatúra

  • Logika : Neúplnost, složitost a nutnost. Vítězslav Švejdar. Praha : Academia, 2002. Vo fakultnej knižnici; PDF.
  • Logika prvého rádu. Raymond M. Smullyan ; z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava : Alfa, 1979. Vo fakultnej knižnici

Materiály a odovzdávanie riešení úloh

Zadania praktických cvičení a domácich úloh, materiály k prednáškam (github.com).

Riešenia praktických cvičení a domácich úloh sa odovzdávajú prostredníctvom github.com. Postup vysvetlíme na cvičeniach.

Rozvrh výučby

Druh výučby Krúžky Deň Čas Miesto Vyučujúci
Prednášky 2AIN* pondelok 11:30 B Ján Kľuka
Teoretické cvičenia 2AIN1 utorok 14:50 M-VII Ján Kľuka
2AIN3 utorok 16:30 M-VII Martin Homola
2AIN2 streda 14:00 M-XII Júlia Pukancová
Praktické cvičenia 2AIN1, 2AIN3 streda 14:50 I-H6 Jozef Šiška, Ján Kľuka
2AIN2 štvrtok 8:10 I-H3 Jozef Šiška

Zúčastňujte sa cvičení priradených vášmu krúžku, inak sa vám cvičiaci nebudú môcť dostatočne venovať.

Rozvrh predmetu na candle.fmph.uniba.sk.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť obe z nasledujúcich podmienok:

  • z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci Min v tabuľke Aktivity;
  • celkovo získať aspoň 50 bodov.

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Aktivity
Aktivita Max Min Poznámka
Praktické cvičenia 30 15
Rozcvičky 10 5
Domáce úlohy 10 5
Midterm 15 5 Opraviteľný o 1 až 2 týždne
Final 25 10 Opraviteľný ako skúška
Ústna skúška 10 0 Minimum pre uznanie ústnej skúšky: 3 body
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E