(Nový rozvrh, nové podmienky, reset noviniek)
m (Zrusenie "sad" uloh)
 
(23 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 11: Line 11:
 
== Novinky ==
 
== Novinky ==
  
;18. 2. 2018
+
;17. 2. 2019
: Výučba predmetu sa začne prednáškou v pondelok 19. februára.
+
: Začíname výučbu v letnom semesteri 2018/19. Aktualizovali sme [[#Podmienky absolvovania|podmienky absolvovania]].
  
<!-- == Ocenenia == -->
+
== Úlohy a ďalšie materiály ==
 +
 
 +
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh] (na github.com).
 +
 
 +
Riešenia praktických úloh [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/odovzdavanie.md odovzdávajte prostredníctvom github-u].
 +
Dodržiavajte [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]].
  
 
== Literatúra ==
 
== Literatúra ==
Line 22: Line 27:
 
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>[https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf Introduction to Logic, Second Edition.]</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
 
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>[https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf Introduction to Logic, Second Edition.]</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
 
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
 
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
* Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2017/2018.</cite> Poznámky z prednášok. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018.
+
* Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2018/2019.]</cite> Poznámky z prednášok. Bratislava: Univerzita Komenského, 2019. [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/raw/master/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf PDF], priebežne aktualizované.
* Minuloročná verzia: Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].
+
** <small>Staršia úplná verzia: Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].</small>
 
+
== Praktické cvičenia, domáce úlohy a materiály ==
+
 
+
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Sady úloh a praktické cvičenia, materiály k prednáškam, zbierka úloh] (na github.com).
+
 
+
Riešenia praktických cvičení a domácich úloh <!-- [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/odovzdavanie.md -->odovzdávajte prostredníctvom github-u<!-- ] -->.
+
<!-- Dodržiavajte [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi#pravidlá-pre-praktické-cvičenia-adomáce-úlohy pravidlá pre praktické cvičenia a domáce úlohy]. -->
+
  
 
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
 
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
{| class="table-responsive alternative"
+
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Oficiálny rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
!Druh výučby
+
!Krúžky
+
!Deň
+
!Čas
+
!Miesto
+
!Vyučujúci
+
|-
+
|Prednášky
+
|2AIN*
+
|pondelok
+
|11:30
+
|F2
+
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|-
+
|rowspan="3"|Teoretické cvičenia
+
|2AIN1
+
|utorok
+
|13:10
+
|F1-328
+
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|-
+
|2AIN2
+
|utorok
+
|14:50
+
|I-9
+
|[[Martin Homola|Martin Homola]]
+
|-
+
|2AIN3
+
|utorok
+
|14:50
+
|F1-328
+
|[[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]]
+
|-
+
|rowspan="2"| Praktické cvičenia
+
|2AIN2, 2AIN3
+
|utorok
+
|16:30
+
|I-H6
+
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Peter Gergel|Peter Gergeľ]]
+
|-
+
|2AIN1
+
|streda
+
|16:30
+
|I-H6
+
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]], [[Viktor Kocur]]
+
|-
+
|Konzultácie
+
|2AIN*, 3AIN*
+
|streda
+
|13:10–14:40
+
|I-16, I-7
+
|podľa možností
+
|}
+
  
Okrem konzultácií s vyučujúcimi môžete tiež využiť [[Academic_support_center|Akademické podporné centrum KAI]].
+
'''Konzultačné hodiny:''' štvrtok 11:30–13:00 v miestnosti I-7. Výnimočne sa môžete [[#Kontakty|dohodnúť]] s vyučujúcimi na inom termíne.
  
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Oficiálny rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
+
Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť aj doktorandi v [[Academic support center|akademickom podpornom centre]].
  
 
== Podmienky absolvovania ==
 
== Podmienky absolvovania ==
  
 
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
 
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
* zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení
+
 
** <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku], čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>;
+
# Splniť počas výučbovej časti semestra '''podmienky na pripustenie ku skúške''':
* odovzdať riešenia všetkých sád úloh v určenom termíne (spravidla začiatok prednášky v nasledujúcom týždni) pri dodržaní [[#Pravidlá pre sady úloh|pravidiel pre sady úloh]];
+
#* Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku], čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>.
* z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci <i>Min</i> v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]];
+
#* Úspešne vyriešiť '''všetky''' hodnotené teoretické a praktické úlohy podľa [[#pravidla-uloh|pravidiel pre úlohy]]. Neúšpešné riešenie je nutné '''opraviť''', avšak študent smie opraviť riešenia '''najviac 3 teoretických a najviac 3 praktických úloh'''.
* celkovo získať aspoň 50 bodov.
+
# Úspešne absolvovať písomnú časť skúšky, teda získať z nej aspoň 15 bodov z 30.
 +
# Získať aspoň 10 bodov z 20-bodovej ústnej časť skúšky. Ústnu časť možno absolvovať iba po úspešnom absolvovaní písomnej časti.
 +
# Celkovo získať aspoň 50 bodov.
  
 
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].
 
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].
  
Dosiahnutie minimálnych bodových hodnotení za jednotlivé aktivity '''nepostačuje''' na absolvovanie predmetu.
+
Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]]. Patria k nim aj rôzne '''bonusy''' (prémie):
 
+
* Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 +
* Súťaž SAT solverov .
 +
* Zvyšné možnosti opravovania teoretických a praktických úloh a písomnej časti skúšky (po 1 bode).
 
<div class="row">
 
<div class="row">
<div class="col-sm-8">
+
<div class="col-sm-9">
 
{| class="alternative" id="tab-aktivity"
 
{| class="alternative" id="tab-aktivity"
 
|+Aktivity
 
|+Aktivity
!colspan="2"|Aktivita         !! Max   !! Min  !! Poznámka
+
!Semestrálna aktivita         !! Maximum   !! Povolené opravy !! Poznámka
 
|-
 
|-
|rowspan="3"|Semester||Sady úloh – teoretická časť        || 20    || 10  || Hodnotíme 1 vopred určenú úlohu a 1 úlohu vyžrebovanú po termíne odovzdania
+
|Teoretické úlohy||class="text-right"| 20 ||class="text-right"| 3 ||rowspan="2"| Viď [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]]
 
|-
 
|-
|Sady úloh – praktická úloha || 30    || 15  ||
+
|Praktické úlohy||class="text-right"| 20 ||class="text-right"| 3
 
|-
 
|-
|Midterm test           || 15    ||   5  || Opraviteľný o 1 až 2 týždne
+
|Midterm test ||class="text-right"| 10 ||class="text-right"| — || Test nemá minimum a nie je možné ho opraviť
 
|-
 
|-
|rowspan="2"|Skúška ||Final test              || 25   || 10  ||rowspan="2"|Písomnú (final test) a&nbsp;ústnu časť skúšky si nemožno opraviť oddelene.
+
|Bonusy ||class="text-right"| ~ 25 ||class="text-right"| — ||
 
|-
 
|-
|Ústna skúška       || 10   ||
+
!Skúška !! Maximum !! Minimum !! Poznámka
 +
|-
 +
|Písomná časť ||class="text-right"| 30 ||class="text-right"| 15 ||
 +
|-
 +
|Ústna skúška ||class="text-right"| 20 ||class="text-right"| 10 || Po úspešnom absolvovaní písomnej časti
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
<div class="col-sm-4">
+
<div class="col-sm-3">
{| class="alternative" id="tab-hodnotenie"
+
{| class="alternative" id="tab-hodnotenie" style="width: auto"
 
|+Hodnotenie
 
|+Hodnotenie
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
Line 140: Line 93:
 
</div>
 
</div>
  
=== Pravidlá pre sady úloh ===
+
=== <span id="pravidla-uloh">Pravidlá pre úlohy</span> ===
  
==== Spolupráca ====
+
<dl>
 
+
<dt>Úspešnosť a hodnotenie úloh</dt>
Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo
+
<dd>
riešiť a podobne), ale odovzdaný kód / text (prípadne iné pomocné súbory) musí byť
+
<p>Riešenia budeme hodnotiť bodmi z množiny {0} &cup; &lang;1, 2&rang;. Jedna úloha sa môže skladať z viacerých (aj nehodnotených) podúloh. Hodnotené podúlohy budú jasne vyznačené.</p>
vaša samostatná práca (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne
+
<p>'''Úspešné riešenie''' je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné. Hodnotenie 0 získajú najmä chybné, neúplné, nedostatočne zdôvodnené, neodovzdané, neskoro odovzdané a&nbsp;formálne nekvalitné riešenia.</p>
na cvičeniach).
+
</dd>
 
+
<dt>Opravovanie úloh</dt>
Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie.
+
<dd>
Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5)
+
<p>'''Neúspešné riešenie je nutné opravovať''', kým nebude úspešné. Počas semestra smie každý študent opravovať '''najviac 3 teoretické a najviac 3 praktické úlohy'''.</p>
[https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku].
+
<p>Prekročenie tohto limitu znamená nesplnenie podmienok na pripustenie ku skúške. Druhé, prípadne ďalšie opravovanie tej istej úlohy sa do limitu nepočíta.</p>
 
+
</dd>
==== Čitateľnosť a rozsah ====
+
<dt>Spolupráca</dt>
 
+
<dd>
Riešenia teoretickej časti sád úloh je potrebné vypracovať v čitateľnej forme a primerane malom rozsahu.
+
<p>Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ''ako'' niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný text, resp. kód (a prípadné pomocné súbory) musí byť '''vaša samostatná práca''' (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).</p>
Vyhradzujeme si právo vrátiť nečitateľné alebo príliš rozsiahle riešenia,
+
<p>Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku].</p>
pričom 1-krát za semester má študent právo vrátené riešenie prepracovať a odovzdať znova do 3 dní.
+
</dd>
 
+
<dt>Odovzdávanie praktických úloh</dt>
====  Odovzdávanie praktických úloh ====
+
<dd>
 
+
<p>Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:</p>
Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e.
+
Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte
+
svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:
+
 
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a pravidlá).
+
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a&nbsp;pravidlá).
Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.
+
<p>Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.</p>
 
+
</dd>
 +
</dl>
 
<!--
 
<!--
 
== Termíny skúšok ==
 
== Termíny skúšok ==
  
Vypísali sme termíny skúšok podľa nasledujúcej tabuľky.
+
Vypísali sme termíny skúšok podľa nasledujúcej tabuľky. Na ústnu čas je možné prihlásiť sa cez AIS. Na písomnú časť zapíšeme automaticky všetkých, ktorí sa kvalifikovali na účasť na skúške (a prípadne neboli úspešní na predchádzajúcich termínoch).
{| class="table-responsive alternative"
+
 
 +
V prípade neúspechu na ústnej časti môžete opakovať iba ústnu časť.
 +
{| class="table-responsive alternative" id="terminy"
 +
|+Termíny skúšok
 
!Termín
 
!Termín
!Písomná časť
+
!colspan=4| Písomná časť
!Ústna časť
+
!colspan=4| Ústna časť
 
|-
 
|-
 
|'''Riadny'''
 
|'''Riadny'''
|pondelok 5.&nbsp;júna o&nbsp;13:00 posl.&nbsp;A
+
| pondelok || 21. mája || 13:00 || posl. A
|štvrtok 8.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 I-9
+
| piatok || 25. mája || 9:30 || I-9
 
|-
 
|-
 
|'''1. opravný'''
 
|'''1. opravný'''
|streda 14.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 posl.&nbsp;A
+
| piatok || 1. júna || 9:30 || posl. B
|piatok 16.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 I-9
+
| piatok || 8. júna || 9:30 || I-9
 
|-
 
|-
 
|'''2. opravný'''
 
|'''2. opravný'''
|streda 21.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 posl.&nbsp;B
+
| utorok || 19. júna || 9:30 || posl. A
|piatok 23.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 I-9
+
| piatok || 22. júna || 9:30 || I-9
 
|}
 
|}
 
-->
 
-->
 +
 
== Kontakty ==
 
== Kontakty ==
  
 +
;Spoločný e-mail vyučujúcich
 +
:<code>lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk</code>
 +
:Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
 
;Oficiálna stránka kurzu
 
;Oficiálna stránka kurzu
 
:<code>[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk]</code>
 
:<code>[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk]</code>
 
;Githubová organizácia pre predmet
 
;Githubová organizácia pre predmet
 
:<code>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412 https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412]</code>
 
:<code>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412 https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412]</code>
;Spoločný e-mail vyučujúcich
 
:<code>lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk</code>
 
:Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
 
  
 
<!-- == Archív noviniek == -->
 
<!-- == Archív noviniek == -->

Latest revision as of 16:54, 18 February 2019

Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

17. 2. 2019
Začíname výučbu v letnom semesteri 2018/19. Aktualizovali sme podmienky absolvovania.

Úlohy a ďalšie materiály

Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh (na github.com).

Riešenia praktických úloh odovzdávajte prostredníctvom github-u. Dodržiavajte pravidlá pre úlohy.

Literatúra

Rozvrh výučby a konzultácií

Oficiálny rozvrh predmetu na candle.fmph.uniba.sk.

Konzultačné hodiny: štvrtok 11:30–13:00 v miestnosti I-7. Výnimočne sa môžete dohodnúť s vyučujúcimi na inom termíne.

Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť aj doktorandi v akademickom podpornom centre.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť všetky nasledujúce podmienky:

 1. Splniť počas výučbovej časti semestra podmienky na pripustenie ku skúške:
  • Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa študijného poriadku, čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti.
  • Úspešne vyriešiť všetky hodnotené teoretické a praktické úlohy podľa pravidiel pre úlohy. Neúšpešné riešenie je nutné opraviť, avšak študent smie opraviť riešenia najviac 3 teoretických a najviac 3 praktických úloh.
 2. Úspešne absolvovať písomnú časť skúšky, teda získať z nej aspoň 15 bodov z 30.
 3. Získať aspoň 10 bodov z 20-bodovej ústnej časť skúšky. Ústnu časť možno absolvovať iba po úspešnom absolvovaní písomnej časti.
 4. Celkovo získať aspoň 50 bodov.

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke Aktivity. Patria k nim aj rôzne bonusy (prémie):

 • Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 • Súťaž SAT solverov .
 • Zvyšné možnosti opravovania teoretických a praktických úloh a písomnej časti skúšky (po 1 bode).
Aktivity
Semestrálna aktivita Maximum Povolené opravy Poznámka
Teoretické úlohy 20 3 Viď pravidlá pre úlohy
Praktické úlohy 20 3
Midterm test 10 Test nemá minimum a nie je možné ho opraviť
Bonusy ~ 25
Skúška Maximum Minimum Poznámka
Písomná časť 30 15
Ústna skúška 20 10 Po úspešnom absolvovaní písomnej časti
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Pravidlá pre úlohy

Úspešnosť a hodnotenie úloh

Riešenia budeme hodnotiť bodmi z množiny {0} ∪ 〈1, 2〉. Jedna úloha sa môže skladať z viacerých (aj nehodnotených) podúloh. Hodnotené podúlohy budú jasne vyznačené.

Úspešné riešenie je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné. Hodnotenie 0 získajú najmä chybné, neúplné, nedostatočne zdôvodnené, neodovzdané, neskoro odovzdané a formálne nekvalitné riešenia.

Opravovanie úloh

Neúspešné riešenie je nutné opravovať, kým nebude úspešné. Počas semestra smie každý študent opravovať najviac 3 teoretické a najviac 3 praktické úlohy.

Prekročenie tohto limitu znamená nesplnenie podmienok na pripustenie ku skúške. Druhé, prípadne ďalšie opravovanie tej istej úlohy sa do limitu nepočíta.

Spolupráca

Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný text, resp. kód (a prípadné pomocné súbory) musí byť vaša samostatná práca (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).

Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) študijného poriadku.

Odovzdávanie praktických úloh

Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:

 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a pravidlá).

Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.

Kontakty

Spoločný e-mail vyučujúcich
lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk
Githubová organizácia pre predmet
https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412