(Literatúra: + nase prednasky)
m (Zrusenie "sad" uloh)
 
(25 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{CourseHeader
 
{{CourseHeader
     | code = 1-AIN-412/15
+
     | code = 1-AIN-412
 
     | title = Matematika (4) – Logika pre informatikov
 
     | title = Matematika (4) – Logika pre informatikov
 
}}
 
}}
Line 11: Line 11:
 
== Novinky ==
 
== Novinky ==
  
;23. 5. 2017
+
;17. 2. 2019
:'''Využite možnosť konzultácií.''' Termín konzultačných hodín – '''streda 13:00–14:30''' – platí aj v posledný týždeň semestra a počas skúškového obdobia; navyše môžete prísť konzultovať '''v pondelky 12. a 19. júna o 13:00'''. Iný termín si môžete dohodnúť e-mailom.
+
: Začíname výučbu v letnom semesteri 2018/19. Aktualizovali sme [[#Podmienky absolvovania|podmienky absolvovania]].
:Pripomíname, že je stále možné odovzdať '''bonusové praktické cvičenia''' [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/cv11 cv11] a [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/cv12 cv12] a [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/sat SAT solverový bonus], ktoré môžete konzultovať počas praktických cvičení 24. mája.
+
  
;3. 5. 2017
+
== Úlohy a ďalšie materiály ==
: <p>V&nbsp;AIS sme vypísali [[#Termíny skúšok|'''termíny skúšok''']].</p><p>Na ''písomnú časť'' skúšky v&nbsp;riadnom termíne (5.&nbsp;júna 2017 o&nbsp;13:00 v&nbsp;posluchárni&nbsp;A) zapíšeme automaticky všetkých študentov, ktorí [[#tab-aktivity|získajú minimálny počet bodov]] zo všetkých aktivít z&nbsp;výučbovej časti semestra.</p><p>Na ''ústnu časť'' skúšky sa môžete zapísať v&nbsp;AIS. Poradie zapísania sa určuje poradie pri skúšaní.</p>
+
;24. 4. 2017
+
: Študentov navštevujúcich pondelkové teoretické cvičenia žiadame, aby si ich '''odpadnuté cvičenia 1.&nbsp;a&nbsp;8.&nbsp;mája nahradili v&nbsp;príslušný utorok''' na termíne podľa svojich možností (14:50 v&nbsp;M-VIII alebo 16:30 v&nbsp;M-XII).
+
  
<!-- [[#Archív noviniek|Archív noviniek…]] -->
+
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh] (na github.com).
  
== Ocenenia ==
+
Riešenia praktických úloh [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/odovzdavanie.md odovzdávajte prostredníctvom github-u].
 
+
Dodržiavajte [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]].
;Najlepší riešitelia rozcvičiek
+
:M.F., P.M., Z.O., A.S., D.Š.
+
;Najlepší riešitelia teoretických domácich úloh
+
:P.M., Z.O., G.S., A.S., D.Š.
+
;Najlepší riešitelia praktických cvičení
+
:T.B., A.N., Z.O., V.Š., M.V.
+
  
 
== Literatúra ==
 
== Literatúra ==
Line 37: Line 27:
 
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>[https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf Introduction to Logic, Second Edition.]</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
 
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>[https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf Introduction to Logic, Second Edition.]</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
 
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
 
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
* Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[File:Course:lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[File:Course:lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].
+
* Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2018/2019.]</cite> Poznámky z prednášok. Bratislava: Univerzita Komenského, 2019. [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/raw/master/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf PDF], priebežne aktualizované.
 
+
** <small>Staršia úplná verzia: Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].</small>
== Praktické cvičenia, domáce úlohy a materiály ==
+
 
+
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Praktické cvičenia, domáce úlohy, materiály k prednáškam, úlohy z cvičení] (na github.com).
+
 
+
Riešenia praktických cvičení a domácich úloh [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/odovzdavanie.md odovzdávajte prostredníctvom github-u].
+
Dodržiavajte [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi#pravidlá-pre-praktické-cvičenia-adomáce-úlohy pravidlá pre praktické cvičenia a domáce úlohy].
+
  
 
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
 
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
{| class="table-responsive alternative"
+
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Oficiálny rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
!Druh výučby
+
!Krúžky
+
!Deň
+
!Čas
+
!Miesto
+
!Vyučujúci
+
|-
+
|Prednášky
+
|2AIN*
+
|pondelok
+
|11:30
+
|B
+
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|-
+
|rowspan="3" id="pondelkove-cvicenia"|Teoretické cvičenia
+
|3AIN*, 2AIN* [[#pondelkove-cvicenia-pozn|[↓]]]
+
|pondelok
+
|16:30
+
|M-X
+
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|-
+
|2AIN2
+
|utorok
+
|14:50
+
|M-VIII
+
|[[Martin Homola|Martin Homola]]
+
|-
+
|2AIN1
+
|utorok
+
|16:30
+
|M-XII
+
|[[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]]
+
|-
+
|rowspan="2"| Praktické cvičenia
+
|2AIN1, 3AIN*
+
|streda
+
|14:50
+
|I-H6
+
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Juraj Holas]]
+
|-
+
|2AIN2
+
|streda
+
|16:30
+
|I-H3
+
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|-
+
|Konzultácie
+
|2AIN*, 3AIN*
+
|streda
+
|13:10–14:30
+
|I-16, I-7
+
|podľa možností
+
|}
+
  
<span id="pondelkove-cvicenia-pozn">[[#pondelkove-cvicenia|[↑]]]</span>&nbsp;'''Žiadame druhákov''', aby zvážili účasť na teoretických cvičeniach '''v&nbsp;pondelok''', aby sme mali okolo 12&nbsp;študentov na termín.
+
'''Konzultačné hodiny:''' štvrtok 11:30–13:00 v miestnosti I-7. Výnimočne sa môžete [[#Kontakty|dohodnúť]] s vyučujúcimi na inom termíne.
Termín si vyberte '''do konca 2.&nbsp;týždňa semestra''' (5.&nbsp;marca).
+
  
Okrem konzultácií s vyučujúcimi v stredu medzi 13:10 a 14:30
+
Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť aj doktorandi v [[Academic support center|akademickom podpornom centre]].
môžete tiež využiť [[Academic_support_center|Akademické podporné centrum KAI]].
+
  
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Oficiálny rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
+
== Podmienky absolvovania ==
  
== Podmienky absolvovania ==
+
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
  
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''obe''' z nasledujúcich podmienok:
+
# Splniť počas výučbovej časti semestra '''podmienky na pripustenie ku skúške''':
* z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci <i>Min</i> v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]];
+
#* Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku], čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>.
* celkovo získať aspoň 50 bodov.
+
#* Úspešne vyriešiť '''všetky''' hodnotené teoretické a praktické úlohy podľa [[#pravidla-uloh|pravidiel pre úlohy]]. Neúšpešné riešenie je nutné '''opraviť''', avšak študent smie opraviť riešenia '''najviac 3 teoretických a najviac 3 praktických úloh'''.
Pritom musíte dodržať [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi#pravidlá-pre-praktické-cvičenia-adomáce-úlohy pravidlá pre praktické cvičenia a domáce úlohy].
+
# Úspešne absolvovať písomnú časť skúšky, teda získať z nej aspoň 15 bodov z 30.
 +
# Získať aspoň 10 bodov z 20-bodovej ústnej časť skúšky. Ústnu časť možno absolvovať iba po úspešnom absolvovaní písomnej časti.
 +
# Celkovo získať aspoň 50 bodov.
  
 
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].
 
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].
  
Dosiahnutie minimálnych bodových hodnotení za jednotlivé aktivity '''nepostačuje''' na absolvovanie predmetu.
+
Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]]. Patria k nim aj rôzne '''bonusy''' (prémie):
 
+
* Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 +
* Súťaž SAT solverov .
 +
* Zvyšné možnosti opravovania teoretických a praktických úloh a písomnej časti skúšky (po 1 bode).
 
<div class="row">
 
<div class="row">
<div class="col-sm-8">
+
<div class="col-sm-9">
 
{| class="alternative" id="tab-aktivity"
 
{| class="alternative" id="tab-aktivity"
 
|+Aktivity
 
|+Aktivity
!colspan="2"|Aktivita         !! Max   !! Min  !! Poznámka
+
!Semestrálna aktivita         !! Maximum   !! Povolené opravy !! Poznámka
 
|-
 
|-
|rowspan="4"|Semester||Praktické cvičenia || 30    || 15  ||
+
|Teoretické úlohy||class="text-right"| 20 ||class="text-right"| 3 ||rowspan="2"| Viď [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]]
 
|-
 
|-
|Rozcvičky          || 10    ||   5  ||  
+
|Praktické úlohy||class="text-right"| 20 ||class="text-right"| 3
 
|-
 
|-
|Domáce úlohy      || 10   ||   5  ||
+
|Midterm test ||class="text-right"| 10 ||class="text-right"| — || Test nemá minimum a nie je možné ho opraviť
 
|-
 
|-
|Midterm test            || 15    ||   5  || Opraviteľný o 1 až 2 týždne
+
|Bonusy ||class="text-right"| ~ 25 ||class="text-right"| — ||
 
|-
 
|-
|rowspan="2"|Skúška ||Final test              || 25    ||  10  ||rowspan="2"|Písomnú (final test) a&nbsp;ústnu časť skúšky si nemožno opraviť oddelene.
+
!Skúška !! Maximum !! Minimum !! Poznámka
 
|-
 
|-
|Ústna skúška       || 10   ||
+
|Písomná časť ||class="text-right"| 30 ||class="text-right"| 15 ||
 +
|-
 +
|Ústna skúška ||class="text-right"| 20 ||class="text-right"| 10 || Po úspešnom absolvovaní písomnej časti
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
<div class="col-sm-4">
+
<div class="col-sm-3">
{| class="alternative" id="tab-hodnotenie"
+
{| class="alternative" id="tab-hodnotenie" style="width: auto"
 
|+Hodnotenie
 
|+Hodnotenie
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
Line 158: Line 93:
 
</div>
 
</div>
  
 +
=== <span id="pravidla-uloh">Pravidlá pre úlohy</span> ===
 +
 +
<dl>
 +
<dt>Úspešnosť a hodnotenie úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Riešenia budeme hodnotiť bodmi z množiny {0} &cup; &lang;1, 2&rang;. Jedna úloha sa môže skladať z viacerých (aj nehodnotených) podúloh. Hodnotené podúlohy budú jasne vyznačené.</p>
 +
<p>'''Úspešné riešenie''' je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné. Hodnotenie 0 získajú najmä chybné, neúplné, nedostatočne zdôvodnené, neodovzdané, neskoro odovzdané a&nbsp;formálne nekvalitné riešenia.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Opravovanie úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>'''Neúspešné riešenie je nutné opravovať''', kým nebude úspešné. Počas semestra smie každý študent opravovať '''najviac 3 teoretické a najviac 3 praktické úlohy'''.</p>
 +
<p>Prekročenie tohto limitu znamená nesplnenie podmienok na pripustenie ku skúške.  Druhé, prípadne ďalšie opravovanie tej istej úlohy sa do limitu nepočíta.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Spolupráca</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ''ako'' niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný text, resp. kód (a prípadné pomocné súbory) musí byť '''vaša samostatná práca''' (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).</p>
 +
<p>Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku].</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Odovzdávanie praktických úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:</p>
 +
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 +
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a&nbsp;pravidlá).
 +
<p>Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.</p>
 +
</dd>
 +
</dl>
 +
<!--
 
== Termíny skúšok ==
 
== Termíny skúšok ==
Vypísali sme termíny skúšok podľa nasledujúcej tabuľky.
+
 
{| class="table-responsive alternative"
+
Vypísali sme termíny skúšok podľa nasledujúcej tabuľky. Na ústnu čas je možné prihlásiť sa cez AIS. Na písomnú časť zapíšeme automaticky všetkých, ktorí sa kvalifikovali na účasť na skúške (a prípadne neboli úspešní na predchádzajúcich termínoch).
 +
 
 +
V prípade neúspechu na ústnej časti môžete opakovať iba ústnu časť.
 +
{| class="table-responsive alternative" id="terminy"
 +
|+Termíny skúšok
 
!Termín
 
!Termín
!Písomná časť
+
!colspan=4| Písomná časť
!Ústna časť
+
!colspan=4| Ústna časť
 
|-
 
|-
 
|'''Riadny'''
 
|'''Riadny'''
|pondelok 5.&nbsp;júna o&nbsp;13:00 posl.&nbsp;A
+
| pondelok || 21. mája || 13:00 || posl. A
|štvrtok 8.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 I-9
+
| piatok || 25. mája || 9:30 || I-9
 
|-
 
|-
 
|'''1. opravný'''
 
|'''1. opravný'''
|streda 14.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 posl.&nbsp;A
+
| piatok || 1. júna || 9:30 || posl. B
|piatok 16.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 I-9
+
| piatok || 8. júna || 9:30 || I-9
 
|-
 
|-
 
|'''2. opravný'''
 
|'''2. opravný'''
|streda 21.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 posl.&nbsp;B
+
| utorok || 19. júna || 9:30 || posl. A
|piatok 23.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 I-9
+
| piatok || 22. júna || 9:30 || I-9
 
|}
 
|}
 +
-->
  
 
== Kontakty ==
 
== Kontakty ==
  
 +
;Spoločný e-mail vyučujúcich
 +
:<code>lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk</code>
 +
:Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
 
;Oficiálna stránka kurzu
 
;Oficiálna stránka kurzu
 
:<code>[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk]</code>
 
:<code>[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk]</code>
 
;Githubová organizácia pre predmet
 
;Githubová organizácia pre predmet
 
:<code>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412 https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412]</code>
 
:<code>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412 https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412]</code>
;Spoločný e-mail vyučujúcich
 
:<code>lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk</code>
 
:Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
 
  
== Archív noviniek ==
+
<!-- == Archív noviniek == -->
;25. 4. 2017
+
: V&nbsp;zadaní [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du04/du04 4. teoretickej domácej úlohy (du04)], v&nbsp;časti&nbsp;b) sme zrušili úlohy (ii) a&nbsp;(iii). Bodová hodnota [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du04/du04 du04] po tento zmene je 2&nbsp;body.
+
;24. 4. 2017
+
: V&nbsp;stredu '''26.&nbsp;apríla''' (dekanské voľno pre ŠVK) ponúkame '''rozšírené konzultácie''' k&nbsp;praktickým aj teoretickým otázkam: v&nbsp;čase 13:10–14:50 na I-7/I-16, v&nbsp;čase 14:50–16:30 v&nbsp;H-6.
+
;20. 4. 2017
+
: Termín odovzdania [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/cv09 9.&nbsp;praktického cvičenia (cv09)] sme posunuli na utorok 2.&nbsp;mája o&nbsp;23:59:59.
+
;14. 4. 2017
+
: Zverejnili sme zadanie [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/du04 4.&nbsp;teoretickej domácej úlohy].
+
;11. 4. 2017
+
: '''Opravný test''' (midterm) sa koná v piatok '''28.&nbsp;apríla o&nbsp;11:30''' v&nbsp;posluchárni&nbsp;A.
+
;8. 4. 2017
+
: Termín odovzdania 7.&nbsp;praktického cvičenia (cv07) sme posunuli na štvrtok 13.&nbsp;apríla o&nbsp;23:59:59.
+
;21. 3. 2017
+
: '''Test''' (midterm) sa koná v piatok '''7.&nbsp;apríla o&nbsp;12:30 v&nbsp;posluchárni&nbsp;A'''.
+
;8. 3. 2017
+
: Pridali sme [[#Rozvrh výučby|termín konzultácií]] a&nbsp;upozornenie na [[#Praktické cvičenia, domáce úlohy a materiály|pravidlá pre praktické cvičenia a&nbsp;domáce úlohy]].
+
;10. 2. 2017
+
: Výučba predmetu sa začne prednáškou v pondelok 20. februára. '''Nižšie uvedené informácie sú predbežné.''' Oficiálne podmienky absolvovania oznámime na prednáške a následne aktualizujeme na tejto stránke.
+

Latest revision as of 15:54, 18 February 2019

Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

17. 2. 2019
Začíname výučbu v letnom semesteri 2018/19. Aktualizovali sme podmienky absolvovania.

Úlohy a ďalšie materiály

Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh (na github.com).

Riešenia praktických úloh odovzdávajte prostredníctvom github-u. Dodržiavajte pravidlá pre úlohy.

Literatúra

Rozvrh výučby a konzultácií

Oficiálny rozvrh predmetu na candle.fmph.uniba.sk.

Konzultačné hodiny: štvrtok 11:30–13:00 v miestnosti I-7. Výnimočne sa môžete dohodnúť s vyučujúcimi na inom termíne.

Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť aj doktorandi v akademickom podpornom centre.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť všetky nasledujúce podmienky:

 1. Splniť počas výučbovej časti semestra podmienky na pripustenie ku skúške:
  • Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa študijného poriadku, čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti.
  • Úspešne vyriešiť všetky hodnotené teoretické a praktické úlohy podľa pravidiel pre úlohy. Neúšpešné riešenie je nutné opraviť, avšak študent smie opraviť riešenia najviac 3 teoretických a najviac 3 praktických úloh.
 2. Úspešne absolvovať písomnú časť skúšky, teda získať z nej aspoň 15 bodov z 30.
 3. Získať aspoň 10 bodov z 20-bodovej ústnej časť skúšky. Ústnu časť možno absolvovať iba po úspešnom absolvovaní písomnej časti.
 4. Celkovo získať aspoň 50 bodov.

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke Aktivity. Patria k nim aj rôzne bonusy (prémie):

 • Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 • Súťaž SAT solverov .
 • Zvyšné možnosti opravovania teoretických a praktických úloh a písomnej časti skúšky (po 1 bode).
Aktivity
Semestrálna aktivita Maximum Povolené opravy Poznámka
Teoretické úlohy 20 3 Viď pravidlá pre úlohy
Praktické úlohy 20 3
Midterm test 10 Test nemá minimum a nie je možné ho opraviť
Bonusy ~ 25
Skúška Maximum Minimum Poznámka
Písomná časť 30 15
Ústna skúška 20 10 Po úspešnom absolvovaní písomnej časti
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Pravidlá pre úlohy

Úspešnosť a hodnotenie úloh

Riešenia budeme hodnotiť bodmi z množiny {0} ∪ 〈1, 2〉. Jedna úloha sa môže skladať z viacerých (aj nehodnotených) podúloh. Hodnotené podúlohy budú jasne vyznačené.

Úspešné riešenie je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné. Hodnotenie 0 získajú najmä chybné, neúplné, nedostatočne zdôvodnené, neodovzdané, neskoro odovzdané a formálne nekvalitné riešenia.

Opravovanie úloh

Neúspešné riešenie je nutné opravovať, kým nebude úspešné. Počas semestra smie každý študent opravovať najviac 3 teoretické a najviac 3 praktické úlohy.

Prekročenie tohto limitu znamená nesplnenie podmienok na pripustenie ku skúške. Druhé, prípadne ďalšie opravovanie tej istej úlohy sa do limitu nepočíta.

Spolupráca

Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný text, resp. kód (a prípadné pomocné súbory) musí byť vaša samostatná práca (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).

Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) študijného poriadku.

Odovzdávanie praktických úloh

Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:

 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a pravidlá).

Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.

Kontakty

Spoločný e-mail vyučujúcich
lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk
Githubová organizácia pre predmet
https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412