(Ocenenia: update DU)
(Rozvrh výučby a konzultácií: Link na MS Teams)
 
(49 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Bakalársky program Aplikovaná informatika]] {{DISPLAYTITLE:Matematika (4) – Logika pre informatikov <small>1-AIN-412/15</small>}}
+
{{CourseHeader
= Matematika (4) – <span style="display:inline-block;">Logika pre informatikov</span> <small style="white-space:nowrap;">1-AIN-412/15</small>=
+
    | code = 1-AIN-412
 +
    | title = Matematika (4) – Logika pre informatikov
 +
}}
 
__TOC__
 
__TOC__
  
 
Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.
 
Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.
  
[https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-412_15.html Informačný list predmetu]
+
{{Infolist|1-AIN-412|Informačný list predmetu}}
  
 
== Novinky ==
 
== Novinky ==
  
;23. 5. 2017
 
:'''Využite možnosť konzultácií.''' Termín konzultačných hodín – streda 13:00–14:30 – platí aj v posledný týždeň semestra a počas skúškového obdobia; navyše môžete prísť konzultovať v pondelky 12. a 19. júna o 13:00. Iný termín si môžete dohodnúť e-mailom.
 
:Pripomíname, že je stále možné odovzdať '''bonusové praktické cvičenia''' [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/cv11 cv11] a [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/cv12 cv12] a [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/sat SAT solverový bonus], ktoré môžete konzultovať počas praktických cvičení 24. mája.
 
  
;3. 5. 2017
+
;2. 3. 2020
: <p>V&nbsp;AIS sme vypísali [[#Termíny skúšok|'''termíny skúšok''']].</p><p>Na ''písomnú časť'' skúšky v&nbsp;riadnom termíne (5.&nbsp;júna 2017 o&nbsp;13:00 v&nbsp;posluchárni&nbsp;A) zapíšeme automaticky všetkých študentov, ktorí [[#tab-aktivity|získajú minimálny počet bodov]] zo všetkých aktivít z&nbsp;výučbovej časti semestra.</p><p>Na ''ústnu časť'' skúšky sa môžete zapísať v&nbsp;AIS. Poradie zapísania sa určuje poradie pri skúšaní.</p>
+
: Dohodli a rezervovali sme pravidelný termín [[#Rozvrh výučby a konzultácií|konzultácií]] na zvyšok semestra.
;24. 4. 2017
+
;17. 2. 2020
: Študentov navštevujúcich pondelkové teoretické cvičenia žiadame, aby si ich '''odpadnuté cvičenia 1.&nbsp;a&nbsp;8.&nbsp;mája nahradili v&nbsp;príslušný utorok''' na termíne podľa svojich možností (14:50 v&nbsp;M-VIII alebo 16:30 v&nbsp;M-XII).
+
: Začíname výučbu v letnom semesteri 2019/20. Aktualizovali sme [[#Podmienky absolvovania|podmienky absolvovania]].
  
<!-- [[#Archív noviniek|Archív noviniek…]] -->
+
== Úlohy a ďalšie materiály ==
  
== Ocenenia ==
+
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh] (na github.com).
  
;Najlepší riešitelia rozcvičiek
+
Riešenia praktických úloh [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/odovzdavanie.md odovzdávajte prostredníctvom github-u].
:I.D., M.F., Z.O., A.N., A.S.
+
Dodržiavajte [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]].
;Najlepší riešitelia teoretických domácich úloh
+
:P.M., Z.O., G.S., A.S., D.Š.
+
;Najlepší riešitelia praktických cvičení
+
:TBA
+
  
== Literatúra ==
+
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
  
* Vítězslav Švejdar. <cite>Logika: neúplnost, složitost a nutnost.</cite> Praha: Academia, 2002. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:107645&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici]; [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf PDF]. [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/Sve2002Errata.pdf Errata].
+
Online vyučujeme cez [https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acbd956be263c4e1496fa7dc8141ff9bd%40thread.tacv2/conversations?groupId=e6d7eaca-a454-4004-bee2-7e09f499d416&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 MS Teams].
* Raymond M. Smullyan. <cite>Logika prvého rádu.</cite> Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici].
+
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>Introduction to Logic, Second Edition.</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
+
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>Mathematical Logic Exercises.</cite> [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
+
  
== Praktické cvičenia, domáce úlohy a materiály ==
+
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 '''Rozvrh''' predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
  
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Praktické cvičenia, domáce úlohy, materiály k prednáškam, úlohy z cvičení] (na github.com).
+
'''Konzultačné hodiny:''' štvrtok 9:50–11:20 <del>9:00–10:39</del> v I-23 okrem 19. 3. 2020, kedy budú konzultácie v I-7. Výnimočne sa môžete [[#Kontakty|dohodnúť]] s vyučujúcimi na inom termíne. Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť aj doktorandi v [[Academic support center|akademickom podpornom centre]].
  
Riešenia praktických cvičení a domácich úloh [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/odovzdavanie.md odovzdávajte prostredníctvom github-u].
+
== Literatúra ==
Dodržiavajte [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi#pravidlá-pre-praktické-cvičenia-adomáce-úlohy pravidlá pre praktické cvičenia a domáce úlohy].
+
  
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
+
* Vítězslav Švejdar. <cite>[http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf Logika: neúplnost, složitost a nutnost.]</cite> Praha: Academia, 2002. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:107645&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici] alebo [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf PDF]. [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/Sve2002Errata.pdf Errata].
{| class="table-responsive alternative"
+
* Raymond M. Smullyan. <cite>[http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Logika prvého rádu.]</cite> Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici].
!Druh výučby
+
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>[https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf Introduction to Logic, Second Edition.]</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
!Krúžky
+
* Dave Barker-Plummer, Jon Barwise and John Etchemendy <cite>[https://homepages.uc.edu/~martinj/Symbolic_Logic/341%20Syllabus,%20Textbook,%20Handouts,%20Notes/LPL%20textbook.pdf Language, Proof and Logic. The Second Edition.]</cite> Stanford, CA: CSLI Publications, 2011. [https://homepages.uc.edu/~martinj/Symbolic_Logic/341%20Syllabus,%20Textbook,%20Handouts,%20Notes/LPL%20textbook.pdf PDF].
!Deň
+
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
!Čas
+
* Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[https://dai.fmph.uniba.sk/courses/lpi/lpi/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2019/2020.]</cite> Poznámky z prednášok. Bratislava: Univerzita Komenského, 2020. [https://dai.fmph.uniba.sk/courses/lpi/lpi/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf PDF], priebežne aktualizované.
!Miesto
+
** <small>Staršia úplná verzia: Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].</small>
!Vyučujúci
+
|-
+
|Prednášky
+
|2AIN*
+
|pondelok
+
|11:30
+
|B
+
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|-
+
|rowspan="3" id="pondelkove-cvicenia"|Teoretické cvičenia
+
|3AIN*, 2AIN* [[#pondelkove-cvicenia-pozn|[↓]]]
+
|pondelok
+
|16:30
+
|M-X
+
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|-
+
|2AIN2
+
|utorok
+
|14:50
+
|M-VIII
+
|[[Martin Homola|Martin Homola]]
+
|-
+
|2AIN1
+
|utorok
+
|16:30
+
|M-XII
+
|[[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]]
+
|-
+
|rowspan="2"| Praktické cvičenia
+
|2AIN1, 3AIN*
+
|streda
+
|14:50
+
|I-H6
+
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Juraj Holas]]
+
|-
+
|2AIN2
+
|streda
+
|16:30
+
|I-H3
+
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|-
+
|Konzultácie
+
|2AIN*, 3AIN*
+
|streda
+
|13:10–14:30
+
|I-16, I-7
+
|podľa možností
+
|}
+
  
<span id="pondelkove-cvicenia-pozn">[[#pondelkove-cvicenia|[↑]]]</span>&nbsp;'''Žiadame druhákov''', aby zvážili účasť na teoretických cvičeniach '''v&nbsp;pondelok''', aby sme mali okolo 12&nbsp;študentov na termín.
+
== Podmienky absolvovania ==
Termín si vyberte '''do konca 2.&nbsp;týždňa semestra''' (5.&nbsp;marca).
+
  
Okrem konzultácií s vyučujúcimi v stredu medzi 13:10 a 14:30
+
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
môžete tiež využiť [[Academic_support_center|Akademické podporné centrum KAI]].
+
  
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Oficiálny rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
+
# Splniť počas '''výučbovej časti''' semestra (teda do 15. 5. 2020) '''podmienky na pripustenie ku skúške''':
 
+
#* Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku], čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>.
== Podmienky absolvovania ==
+
#* Úspešne vyriešiť '''všetky hodnotené teoretické úlohy''' podľa [[#pravidla-uloh|pravidiel pre úlohy]]. Neúšpešné riešenie je nutné '''opraviť''', podľa potreby aj opakovane, kým nebude úspešné. Avšak študent smie opravovať riešenia '''najviac 4 teoretických úloh'''.
 
+
# Úspešne absolvovať písomnú časť skúšky, teda získať z nej aspoň 15 bodov z 30.
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''obe''' z nasledujúcich podmienok:
+
# Získať aspoň 10 bodov z 20-bodovej ústnej časti skúšky. Ústnu časť možno absolvovať iba po úspešnom absolvovaní písomnej časti.
* z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci <i>Min</i> v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]];
+
# Celkovo získať aspoň 50 bodov.
* celkovo získať aspoň 50 bodov.
+
Pritom musíte dodržať [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi#pravidlá-pre-praktické-cvičenia-adomáce-úlohy pravidlá pre praktické cvičenia a domáce úlohy].
+
  
 
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].
 
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].
  
Dosiahnutie minimálnych bodových hodnotení za jednotlivé aktivity '''nepostačuje''' na absolvovanie predmetu.
+
Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]]. Patria k nim aj rôzne '''bonusy''' (prémie):
 
+
* Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 +
* Súťaž SAT solverov .
 +
* Zvyšné možnosti opravovania teoretických a praktických úloh a písomnej časti skúšky (po 1 bode).
 
<div class="row">
 
<div class="row">
<div class="col-sm-8">
+
<div class="col-sm-9">
 
{| class="alternative" id="tab-aktivity"
 
{| class="alternative" id="tab-aktivity"
 
|+Aktivity
 
|+Aktivity
!colspan="2"|Aktivita         !! Max   !! Min  !! Poznámka
+
!Semestrálna aktivita         !! Maximum   !! Povolené opravy !! Poznámka
 
|-
 
|-
|rowspan="4"|Semester||Praktické cvičenia || 30    || 15  ||
+
|Teoretické úlohy||class="text-right"| 24 ||class="text-right"| 4 ||rowspan="2"| Viď [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]]
 
|-
 
|-
|Rozcvičky          || 10    ||   5  ||  
+
|Praktické úlohy||class="text-right"| 20 ||class="text-right"|
 
|-
 
|-
|Domáce úlohy      || 10   ||   5  ||
+
|Midterm test ||class="text-right"| 10 ||class="text-right"| — || Test nemá minimum a nie je možné ho opraviť
 
|-
 
|-
|Midterm test            || 15   ||   5  || Opraviteľný o 1 až 2 týždne
+
|Bonusy ||class="text-right"| ~ 15 ||class="text-right"| — ||
 
|-
 
|-
|rowspan="2"|Skúška ||Final test              || 25    ||  10  ||rowspan="2"|Písomnú (final test) a&nbsp;ústnu časť skúšky si nemožno opraviť oddelene.
+
!Skúška !! Maximum !! Minimum !! Poznámka
 
|-
 
|-
|Ústna skúška       || 10   ||
+
|Písomná časť ||class="text-right"| 30 ||class="text-right"| 15 ||
 +
|-
 +
|Ústna skúška ||class="text-right"| 20 ||class="text-right"| 10 || Po úspešnom absolvovaní písomnej časti
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
<div class="col-sm-4">
+
<div class="col-sm-3">
{| class="alternative" id="tab-hodnotenie"
+
{| class="alternative" id="tab-hodnotenie" style="width: auto"
 
|+Hodnotenie
 
|+Hodnotenie
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
Line 155: Line 98:
 
</div>
 
</div>
  
 +
=== <span id="pravidla-uloh">Pravidlá pre úlohy</span> ===
 +
 +
<dl>
 +
<dt>Úspešnosť a hodnotenie úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Riešenia budeme hodnotiť bodmi z množiny {0} &cup; &lang;1, 2&rang;. Jedna úloha sa môže skladať z viacerých (aj nehodnotených) podúloh. Hodnotené podúlohy budú jasne vyznačené.</p>
 +
<p>'''Úspešné riešenie''' je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné. Hodnotenie 0 získajú najmä chybné, neúplné, nedostatočne zdôvodnené, neodovzdané, neskoro odovzdané a&nbsp;formálne nekvalitné riešenia.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Opravovanie teoretických úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>'''Neúspešné riešenie je nutné opravovať''', kým nebude úspešné, a to najneskôr 15. 5. 2020 (koniec výučbovej časti semestra). Počas semestra smie každý študent opravovať riešenia '''najviac 4 teoretických úloh'''.</p>
 +
<p>Prekročenie uvedeného limitu znamená nesplnenie podmienok na pripustenie ku skúške. Druhé a ďalšie opravovanie tej istej úlohy sa do limitu na počet opráv nepočíta. Všetky úlohy však musia byť úspešne opravené najneskôr 15. 5. 2020.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Spolupráca</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale '''odovzdaný text, resp. kód''' (a prípadné pomocné súbory) musí byť '''vaša samostatná práca''' (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).</p>
 +
<p>Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku].</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Odovzdávanie praktických úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:</p>
 +
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 +
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a&nbsp;pravidlá).
 +
<p>Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.</p>
 +
</dd>
 +
</dl>
 +
<!--
 
== Termíny skúšok ==
 
== Termíny skúšok ==
Vypísali sme termíny skúšok podľa nasledujúcej tabuľky.
+
 
{| class="table-responsive alternative"
+
Vypísali sme termíny skúšok podľa nasledujúcej tabuľky. Na ústnu čas je možné prihlásiť sa cez AIS. Na písomnú časť zapíšeme automaticky všetkých, ktorí sa kvalifikovali na účasť na skúške (a prípadne neboli úspešní na predchádzajúcich termínoch).
 +
 
 +
V prípade neúspechu na ústnej časti môžete opakovať iba ústnu časť.
 +
{| class="table-responsive alternative" id="terminy"
 +
|+Termíny skúšok
 
!Termín
 
!Termín
!Písomná časť
+
!colspan=4| Písomná časť
!Ústna časť
+
!colspan=4| Ústna časť
 
|-
 
|-
 
|'''Riadny'''
 
|'''Riadny'''
|pondelok 5.&nbsp;júna o&nbsp;13:00 posl.&nbsp;A
+
| pondelok || 21. mája || 13:00 || posl. A
|štvrtok 8.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 I-9
+
| piatok || 25. mája || 9:30 || I-9
 
|-
 
|-
 
|'''1. opravný'''
 
|'''1. opravný'''
|streda 14.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 posl.&nbsp;A
+
| piatok || 1. júna || 9:30 || posl. B
|piatok 16.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 I-9
+
| piatok || 8. júna || 9:30 || I-9
 
|-
 
|-
 
|'''2. opravný'''
 
|'''2. opravný'''
|streda 21.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 posl.&nbsp;B
+
| utorok || 19. júna || 9:30 || posl. A
|piatok 23.&nbsp;júna o&nbsp;9:30 I-9
+
| piatok || 22. júna || 9:30 || I-9
 
|}
 
|}
 +
-->
  
 
== Kontakty ==
 
== Kontakty ==
  
 +
;Spoločný e-mail vyučujúcich
 +
:<code>lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk</code>
 +
:Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
 
;Oficiálna stránka kurzu
 
;Oficiálna stránka kurzu
 
:<code>[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk]</code>
 
:<code>[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk]</code>
 
;Githubová organizácia pre predmet
 
;Githubová organizácia pre predmet
 
:<code>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412 https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412]</code>
 
:<code>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412 https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412]</code>
;Spoločný e-mail vyučujúcich
 
:<code>lpi-team{z@vináč}lists.dai.fmph.uniba.sk</code>
 
:Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
 
  
== Archív noviniek ==
+
<!-- == Archív noviniek == -->
;25. 4. 2017
+
: V&nbsp;zadaní [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du04/du04 4. teoretickej domácej úlohy (du04)], v&nbsp;časti&nbsp;b) sme zrušili úlohy (ii) a&nbsp;(iii). Bodová hodnota [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du04/du04 du04] po tento zmene je 2&nbsp;body.
+
;24. 4. 2017
+
: V&nbsp;stredu '''26.&nbsp;apríla''' (dekanské voľno pre ŠVK) ponúkame '''rozšírené konzultácie''' k&nbsp;praktickým aj teoretickým otázkam: v&nbsp;čase 13:10–14:50 na I-7/I-16, v&nbsp;čase 14:50–16:30 v&nbsp;H-6.
+
;20. 4. 2017
+
: Termín odovzdania [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/cv09 9.&nbsp;praktického cvičenia (cv09)] sme posunuli na utorok 2.&nbsp;mája o&nbsp;23:59:59.
+
;14. 4. 2017
+
: Zverejnili sme zadanie [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/du04 4.&nbsp;teoretickej domácej úlohy].
+
;11. 4. 2017
+
: '''Opravný test''' (midterm) sa koná v piatok '''28.&nbsp;apríla o&nbsp;11:30''' v&nbsp;posluchárni&nbsp;A.
+
;8. 4. 2017
+
: Termín odovzdania 7.&nbsp;praktického cvičenia (cv07) sme posunuli na štvrtok 13.&nbsp;apríla o&nbsp;23:59:59.
+
;21. 3. 2017
+
: '''Test''' (midterm) sa koná v piatok '''7.&nbsp;apríla o&nbsp;12:30 v&nbsp;posluchárni&nbsp;A'''.
+
;8. 3. 2017
+
: Pridali sme [[#Rozvrh výučby|termín konzultácií]] a&nbsp;upozornenie na [[#Praktické cvičenia, domáce úlohy a materiály|pravidlá pre praktické cvičenia a&nbsp;domáce úlohy]].
+
;10. 2. 2017
+
: Výučba predmetu sa začne prednáškou v pondelok 20. februára. '''Nižšie uvedené informácie sú predbežné.''' Oficiálne podmienky absolvovania oznámime na prednáške a následne aktualizujeme na tejto stránke.
+

Latest revision as of 21:38, 31 March 2020

Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

2. 3. 2020
Dohodli a rezervovali sme pravidelný termín konzultácií na zvyšok semestra.
17. 2. 2020
Začíname výučbu v letnom semesteri 2019/20. Aktualizovali sme podmienky absolvovania.

Úlohy a ďalšie materiály

Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh (na github.com).

Riešenia praktických úloh odovzdávajte prostredníctvom github-u. Dodržiavajte pravidlá pre úlohy.

Rozvrh výučby a konzultácií

Online vyučujeme cez MS Teams.

Rozvrh predmetu na candle.fmph.uniba.sk.

Konzultačné hodiny: štvrtok 9:50–11:20 9:00–10:39 v I-23 okrem 19. 3. 2020, kedy budú konzultácie v I-7. Výnimočne sa môžete dohodnúť s vyučujúcimi na inom termíne. Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť aj doktorandi v akademickom podpornom centre.

Literatúra

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť všetky nasledujúce podmienky:

 1. Splniť počas výučbovej časti semestra (teda do 15. 5. 2020) podmienky na pripustenie ku skúške:
  • Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa študijného poriadku, čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti.
  • Úspešne vyriešiť všetky hodnotené teoretické úlohy podľa pravidiel pre úlohy. Neúšpešné riešenie je nutné opraviť, podľa potreby aj opakovane, kým nebude úspešné. Avšak študent smie opravovať riešenia najviac 4 teoretických úloh.
 2. Úspešne absolvovať písomnú časť skúšky, teda získať z nej aspoň 15 bodov z 30.
 3. Získať aspoň 10 bodov z 20-bodovej ústnej časti skúšky. Ústnu časť možno absolvovať iba po úspešnom absolvovaní písomnej časti.
 4. Celkovo získať aspoň 50 bodov.

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke Aktivity. Patria k nim aj rôzne bonusy (prémie):

 • Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 • Súťaž SAT solverov .
 • Zvyšné možnosti opravovania teoretických a praktických úloh a písomnej časti skúšky (po 1 bode).
Aktivity
Semestrálna aktivita Maximum Povolené opravy Poznámka
Teoretické úlohy 24 4 Viď pravidlá pre úlohy
Praktické úlohy 20
Midterm test 10 Test nemá minimum a nie je možné ho opraviť
Bonusy ~ 15
Skúška Maximum Minimum Poznámka
Písomná časť 30 15
Ústna skúška 20 10 Po úspešnom absolvovaní písomnej časti
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Pravidlá pre úlohy

Úspešnosť a hodnotenie úloh

Riešenia budeme hodnotiť bodmi z množiny {0} ∪ 〈1, 2〉. Jedna úloha sa môže skladať z viacerých (aj nehodnotených) podúloh. Hodnotené podúlohy budú jasne vyznačené.

Úspešné riešenie je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné. Hodnotenie 0 získajú najmä chybné, neúplné, nedostatočne zdôvodnené, neodovzdané, neskoro odovzdané a formálne nekvalitné riešenia.

Opravovanie teoretických úloh

Neúspešné riešenie je nutné opravovať, kým nebude úspešné, a to najneskôr 15. 5. 2020 (koniec výučbovej časti semestra). Počas semestra smie každý študent opravovať riešenia najviac 4 teoretických úloh.

Prekročenie uvedeného limitu znamená nesplnenie podmienok na pripustenie ku skúške. Druhé a ďalšie opravovanie tej istej úlohy sa do limitu na počet opráv nepočíta. Všetky úlohy však musia byť úspešne opravené najneskôr 15. 5. 2020.

Spolupráca

Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný text, resp. kód (a prípadné pomocné súbory) musí byť vaša samostatná práca (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).

Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) študijného poriadku.

Odovzdávanie praktických úloh

Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:

 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a pravidlá).

Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.

Kontakty

Spoločný e-mail vyučujúcich
lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk
Githubová organizácia pre predmet
https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412