(Podmienky absolvovania)
(Rozvrh výučby a konzultácií)
 
(84 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Predmety 1-AIN]] {{DISPLAYTITLE:Matematika (4) – Logika pre informatikov <small>1-AIN-412/15</small>}}
+
{{CourseHeader
= Matematika (4) – <span style="display:inline-block;">Logika pre informatikov</span> <small style="white-space:nowrap;">1-AIN-412/15</small>=
+
    | code = 1-AIN-412
 +
    | title = Matematika (4) – Logika pre informatikov
 +
}}
 
__TOC__
 
__TOC__
  
 
Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.
 
Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.
  
[https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-412_15.html Informačný list predmetu]
+
{{Infolist|1-AIN-412|Informačný list predmetu}}
  
 
== Novinky ==
 
== Novinky ==
  
;29. 5. 2016 a 30. 5. 2016
+
;15. 2. 2021
: '''Ďalšie termíny skúškového (final) testu''' sme vypísali v AIS na:
+
: Začíname výučbu v letnom semesteri 2020/21 prvou prednáškou.
:* utorok 7. júna 2016 o 15:30 v posluchárni A,
+
;12. 2. 2021
:* utorok 14. júna 2016 o 13:00 v posluchárni A.
+
: Vytvorili sme MS Teams tím [https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab89657f8ee5c4a02b1a6106694c2118f%40thread.tacv2/conversations?groupId=5140f912-cb48-457a-981a-1223aaf1878a&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 FMFI-Logika pre informatikov-2021-1-AIN-412], v ktorom bude prebiehať interaktívna výučba (prednášky, cvičenia, konzultácie).
: <p>Termín testu v utorok 31. mája sme zrušili.</p>
+
: Aktualizujeme [[#Podmienky absolvovania|podmienky absolvovania]]. Platné budú od utorka 16. 2. 2021, dovtedy sa môžu mierne zmeniť.  
: '''Termíny (nepovinnej) ústnej skúšky''' sme vypísali v AIS na:
+
:* utorok 31. mája 2016 o 9:30 (5 študentov) a o 13:00 (9 študentov) – I-16,
+
:* utorok 7. júna 2016 o 9:30 (6 študentov) a o 13:00 (6 študentov)  – I-16,
+
:* utorok 14. júna 2016 o 9:30 (6 študentov) – I-16.
+
: <p>V čase ústnych skúšok zapisujeme aj známky do indexov podľa '''upravenej [[#Podmienky absolvovania|stupnice hodnotenia]]'''.</p>
+
: '''Konzultácie''':
+
:* pondelok 30. mája 2016 od 9:30 do 17:00 v I-7 alebo I-16,
+
:* pondelok 6. júna 2016 od 9:30 do 17:00 v I-7 alebo I-16,
+
:* pondelok 13. júna 2016 od 9:30 do 15:30 v I-16.
+
  
;18. 5. 2016
+
== Úlohy a ďalšie materiály ==
: <p>'''Riadny termín skúškového (final) testu''' sme na prednáške dohodli na '''piatok 27. mája 2016 o 9:00 v posluchárni A.'''<br/>'''Ústna skúška''' k riadnemu termínu začne '''v utorok 31. mája 2016 o 9:30 v miestnosti I-16'''. V tom čase bude tiež možné dať si zapísať známku do indexu.</p><p>Opravný termín final testu bude v utorok 31. mája 2016 o 13:00 v posluchárni F2. Ďalšie termíny oznámime s dostatočným predstihom.</p>
+
  
[[#Archív noviniek|Archív noviniek…]]
+
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh] (na github.com).
  
== Literatúra ==
+
Kurz vychádza z nižšie uvedenej [[#Literatúra|literatúry]].
 
+
* Vítězslav Švejdar. <cite>Logika: neúplnost, složitost a nutnost.</cite> Praha: Academia, 2002. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:107645&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici]; [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf PDF]. [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/Sve2002Errata.pdf Errata].
+
* Raymond M. Smullyan. <cite>Logika prvého rádu.</cite> Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici].
+
  
== Materiály a odovzdávanie riešení úloh ==
+
Riešenia teoretických úloh odovzdávajte prostredníctvom formulárov uvedených v zadaní. Riešenia praktických úloh [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/odovzdavanie.md odovzdávajte prostredníctvom github-u].
 +
Dodržiavajte [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]].
  
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Zadania praktických cvičení a domácich úloh, materiály k prednáškam] (na github.com).
+
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
  
Riešenia praktických cvičení a domácich úloh sa odovzdávajú prostredníctvom [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412 github-u]. Postup vysvetlíme na cvičeniach.
+
Online vyučujeme v tíme [https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab89657f8ee5c4a02b1a6106694c2118f%40thread.tacv2/conversations?groupId=5140f912-cb48-457a-981a-1223aaf1878a&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 FMFI-Logika pre informatikov-2021-1-AIN-412] v MS Teams.
 +
Študenti zapísaní v AIS k 12. februáru 2021 dostali prihlasovací kód mailom. Ostatní môžu o členstvo v tíme požiadať prostredníctvom MS Teams.
  
== Rozvrh výučby ==
+
{| class="alternative" id="tab-rozvrh" style="margin-bottom: 10px;"
{| class="alternative"
+
|+Rozvrh
!Druh výučby
+
! Druh výučby !! Deň !! Čas !! Poznámka
!Krúžky
+
!Deň
+
!Čas
+
!Miesto
+
!Vyučujúci
+
 
|-
 
|-
|Prednášky
+
| Prednášky || pondelok || 11:30–13:00 ||rowspan="3"| všetky krúžky a ročníky
|2AIN*
+
|pondelok
+
|11:30
+
|B
+
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
 
|-
 
|-
|rowspan="3"|Teoretické cvičenia
+
| Teoretické cvičenia || utorok || 16:30–18:00
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41869 2AIN1]
+
|utorok
+
|14:50
+
|M-VII
+
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
 
|-
 
|-
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41872 2AIN3]
+
| Praktické cvičenia || streda || 16:30–18:00
|utorok
+
|16:30
+
|M-VII
+
|[[Martin Homola|Martin Homola]]
+
 
|-
 
|-
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41870 2AIN2]
+
| Konzultácie || štvrtok || 14:00–15:30 ||
|streda
+
|14:00
+
|M-XII
+
|[[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]]
+
|-
+
|rowspan="3"| Praktické cvičenia
+
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41869 2AIN1], [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41872 2AIN3]
+
|streda
+
|14:50
+
|I-H6
+
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|-
+
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41870 2AIN2]
+
|štvrtok
+
|8:10
+
|I-H3
+
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]]
+
 
|}
 
|}
  
'''Zúčastňujte sa cvičení priradených vášmu krúžku''', inak sa vám cvičiaci nebudú môcť dostatočne venovať.
+
Konzultácie si výnimočne môžete [[#Kontakty|dohodnúť]] s vyučujúcimi aj na iný termín. Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť aj doktorandi v [[Academic support center|akademickom podpornom centre]].
* 2AIN1: [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41869 zoznam študentov], [https://candle.fmph.uniba.sk/kruzky/2AIN1 rozvrh];
+
* 2AIN2: [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41870 zoznam študentov], [https://candle.fmph.uniba.sk/kruzky/2AIN2 rozvrh];
+
* 2AIN3: [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41872 zoznam študentov], [https://candle.fmph.uniba.sk/kruzky/2AIN3 rozvrh].
+
 
+
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
+
  
 
== Podmienky absolvovania ==
 
== Podmienky absolvovania ==
  
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''obe''' z nasledujúcich podmienok:
+
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
* z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci <i>Min</i> v tabuľke <i>Aktivity</i>;
+
* celkovo získať aspoň 50 bodov.
+
Známka sa následne určí podľa tabuľky <i>Hodnotenie</i>.
+
  
 +
# Splniť do 19. 5. 2021 (do 5 dní po skončení výučbovej časti) '''podmienky na pripustenie ku skúške''':
 +
#* <p>'''Zúčastniť sa''' aktívne všetkých '''teoretických cvičení''' <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_maj2020.pdf študijného poriadku], čl. 4, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>.</p> <p>Buďte '''pripravení reagovať''' na otázky cvičiacich so zapnutou kamerou, mikrofónom a prípadne aj zdieľaním obrazovky. Neospravedlnená neúčasť na cvičení alebo neschopnosť zareagovať aspoň hlasovo znamená stratu jedného „života“.</p>
 +
#* <p>Úspešne vyriešiť '''hodnotenú časť každej sady teoretických úloh''' podľa [[#pravidla-uloh|pravidiel pre úlohy]]. Neúšpešné riešenie je nutné '''opraviť''', podľa potreby aj opakovane, kým nebude úspešné.</p> <p>Prvé neúspešné riešenie ktorejkoľvek sady teoretických úloh znamená stratu jedného „života“. Za prípadné opakované neúspešné riešenia tej istej úlohy „život“ nestrácate.</p>
 +
#* '''Nestratiť''' všetkých 5 „životov“, ktoré dostane každý študent na začiatku semestra.
 +
# '''Úspešne absolvovať skúšku''', teda získať z nej aspoň 25 bodov z 50.
 +
# Získať '''celkovo aspoň 50 bodov'''.
 +
 +
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].
 +
 +
Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]]. Patria k nim aj rôzne '''bonusy''' (prémie):
 +
* Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 +
* Súťaž SAT solverov.
 +
* Zvyšné „životy“ (po 1 bode).
 
<div class="row">
 
<div class="row">
<div class="col-sm-8">
+
<div class="col-sm-9">
{| class="alternative"
+
{| class="alternative" id="tab-aktivity" style="margin-bottom: 10px;"
 
|+Aktivity
 
|+Aktivity
! Aktivita         !! Max   !! Min   !! Poznámka
+
!Semestrálna aktivita         !! Maximum   !! Minimum   !! Poznámka
 
|-
 
|-
|Praktické cvičenia || 30    || 15  ||
+
|Teoretické úlohy||class="text-right"| 24 || každá 1 bod ||rowspan="2"| Viď [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]]
 
|-
 
|-
|Rozcvičky          || 10    ||  5  ||  
+
|Praktické úlohy||class="text-right"| 20 ||
 
|-
 
|-
|Domáce úlohy      || 10   ||   5  ||
+
|Midterm test ||class="text-right"| 10 || || Žiadne minimum, nemožno opraviť
 
|-
 
|-
|Midterm            || 15    ||   5  || Opraviteľný o 1 až 2 týždne
+
|Bonusy ||class="text-right"| ~ 10 || ||
 
|-
 
|-
|Final              || 25    ||  10  || Opraviteľný ako skúška
+
!Skúška !! Maximum !! Minimum !! Poznámka
 
|-
 
|-
|Ústna skúška      || 10    || || Nepovinná. Pri účasti je minimum pre uznanie ústnej skúšky 3 body.
+
| Skúška ||class="text-right"| 50 ||class="text-right"| 25 || Formu skúšky upresníme
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
<div class="col-sm-4">
+
<div class="col-sm-3">
{| class="alternative"
+
{| class="alternative" id="tab-hodnotenie" style="width: auto; margin-bottom: 10px;"
 
|+Hodnotenie
 
|+Hodnotenie
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
 
|-
 
|-
| ≥ <del>90</del> 86             || A       
+
| ≥ 90              || A       
 
|-
 
|-
| ≥ <del>80</del> 77             || B       
+
| ≥ 80              || B       
 
|-
 
|-
| ≥ <del>70</del> 68             || C       
+
| ≥ 70              || C       
 
|-
 
|-
| ≥ <del>60</del> 59             || D       
+
| ≥ 60              || D       
 
|-
 
|-
| ≥ <del>50</del> 50              || E       
+
| ≥ 50              || E       
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
  
== Ocenenia ==
+
=== <span id="pravidla-uloh">Pravidlá pre úlohy</span> ===
  
;Najlepší riešitelia rozcvičiek
+
<dl>
;Najlepší riešitelia domácich úloh
+
<dt>Úspešnosť a hodnotenie sád úloh</dt>
;Najlepší riešitelia praktických cvičení
+
<dd>
 +
<p>Riešenie každej sady úloh budeme hodnotiť bodmi z množiny {0} &cup; &lang;1, 2&rang;. Jedna sada môže obsahovať viacero (aj nehodnotených) úloh. Hodnotené úlohy budú jasne vyznačené.</p>
 +
<p>'''Úspešné riešenie''' je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné. Hodnotenie 0 získajú najmä neodovzdané, neskoro odovzdané, chybné, neúplné, nedostatočne zdôvodnené a&nbsp;formálne nekvalitné riešenia.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Opravovanie sád teoretických úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>'''Neúspešné riešenie je nutné opravovať''', kým nebude úspešné, a vždy najneskôr do 7 dní od vyhodnotenia neúspešného riešenia vyučujúcimi a najneskôr do 19. 5. 2021 (5 dní po konci výučbovej časti semestra).</p>
 +
<p>Za prvé neúspešné riešenie sady  teoretických úloh študent stratí 1 „život“. Druhé a ďalšie neúspešné riešenia tej istej sady už k strate životov nevedú. Všetky sady úloh však musia byť úspešne opravené najneskôr 19. 5. 2021.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Opravovanie praktických úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Neúspešné riešenia praktických úloh nie je možné opraviť a nemajú vplyv na životy. Predmet je veľmi ťažké úspešne absolvovať bez riešenia praktických alebo bonusových úloh.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Spolupráca</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale '''odovzdaný text, resp. kód''' (a prípadné pomocné súbory) musí byť '''vaša samostatná práca''' (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).</p>
 +
<p>Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 12, ods. (12) [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_maj2020.pdf študijného poriadku].</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Odovzdávanie praktických úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:</p>
 +
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 +
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a&nbsp;pravidlá).
 +
<p>Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.</p>
 +
</dd>
 +
</dl>
 +
<!--
 +
== Termíny skúšok ==
 +
 
 +
Vypísali sme termíny skúšok podľa nasledujúcej tabuľky. Na ústnu čas je možné prihlásiť sa cez AIS. Na písomnú časť zapíšeme automaticky všetkých, ktorí sa kvalifikovali na účasť na skúške (a prípadne neboli úspešní na predchádzajúcich termínoch).
 +
 
 +
V prípade neúspechu na ústnej časti môžete opakovať iba ústnu časť.
 +
{| class="table-responsive alternative" id="terminy" style="margin-bottom: 10px;"
 +
|+Termíny skúšok
 +
!Termín
 +
!colspan=4| Písomná časť
 +
!colspan=4| Ústna časť
 +
|-
 +
|'''Riadny'''
 +
| pondelok || 21. mája || 13:00 || posl. A
 +
| piatok || 25. mája || 9:30 || I-9
 +
|-
 +
|'''1. opravný'''
 +
| piatok || 1. júna || 9:30 || posl. B
 +
| piatok || 8. júna || 9:30 || I-9
 +
|-
 +
|'''2. opravný'''
 +
| utorok || 19. júna || 9:30 || posl. A
 +
| piatok || 22. júna || 9:30 || I-9
 +
|}
 +
-->
 +
 
 +
== Kontakty ==
 +
 
 +
;Spoločný e-mail vyučujúcich
 +
:<code>lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk</code>
 +
:Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
 +
;Oficiálna stránka kurzu
 +
:<code>[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk]</code>
 +
;Githubová organizácia pre predmet
 +
:<code>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412 https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412]</code>
 +
 
 +
== Literatúra ==
  
== Archív noviniek ==
+
* Vítězslav Švejdar. <cite>[http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf Logika: neúplnost, složitost a nutnost.]</cite> Praha: Academia, 2002. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:107645&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici] alebo [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf PDF]. [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/Sve2002Errata.pdf Errata].
 +
* Raymond M. Smullyan. <cite>[http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Logika prvého rádu.]</cite> Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici].
 +
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>[https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf Introduction to Logic, Second Edition.]</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
 +
* Dave Barker-Plummer, Jon Barwise and John Etchemendy <cite>[https://homepages.uc.edu/~martinj/Symbolic_Logic/341%20Syllabus,%20Textbook,%20Handouts,%20Notes/LPL%20textbook.pdf Language, Proof and Logic. The Second Edition.]</cite> Stanford, CA: CSLI Publications, 2011. [https://homepages.uc.edu/~martinj/Symbolic_Logic/341%20Syllabus,%20Textbook,%20Handouts,%20Notes/LPL%20textbook.pdf PDF].
 +
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
 +
* Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[https://dai.fmph.uniba.sk/courses/lpi/lpi/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2019/2020.]</cite> Poznámky z prednášok. Bratislava: Univerzita Komenského, 2020. [https://dai.fmph.uniba.sk/courses/lpi/lpi/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf PDF], priebežne aktualizované.
 +
** <small>Staršia úplná verzia: Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].</small>
  
;21. 4. 2016
+
<!-- == Archív noviniek == -->
: V týždňoch od 25. apríla do 6. mája bude prednášať dr. Šiška, budú sa konať praktické cvičenia, ale nie teoretické cvičenia. Ako sme oznámili na prednáške, ostatní vyučujúci budú v tomto čase na zahraničnej konferencii.
+
: Vytvorili sme vo vašich repozitároch [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du04/du04 vetvu s priečinkom] pre elektronické odovzdanie 4. domácej úlohy; obsahuje aj jej [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du04/du04 zadanie].
+
: Sprístupnili sme doterajšie [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/docs/lecs/ prednášky] a [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/docs/labs/ zadania teoretických cvičení] v repozitároch na githube..
+
;12. 4. 2016
+
: '''Opravný midterm''' sa uskutoční v utorok '''19. apríla o 18:10''' v posluchárni F1. Na opravný midterm je potrebné '''prihlásiť sa cez AIS''' v čase od utorka 12. apríla 12:00 do pondelka 18. apríla 13:10.<br>Pre študentov prihlásených na opravný midterm k 18. aprílu 13:10 '''platí hodnotenie, ktoré z neho získajú''' (aj keby bolo nižšie ako ich hodnotenie z riadneho midtermu alebo nulové z dôvodu neúčasti).
+
: Vytvorili sme vo vašich repozitároch [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du03/du03 vetvu s priečinkom] pre elektronické odovzdanie 3. domácej úlohy.
+
;21. 3. 2016
+
: '''Midterm''' z Matematiky 4 prebehne v stredu '''6. apríla 2016 o 18:10''' v posluchárni A.
+
: '''Teoretické cvičenia''' krúžkov 2AIN1 a 2AIN3, ktoré by odpadli v utorok 29. marca, sa '''nahrádzajú''' vopred, na praktických cvičeniach v '''stredu 23. marca o 14:50'''. Stretneme sa v H6 a rozdelíme sa podľa krúžkov.
+
;18. 3. 2016
+
: '''Opravili''' a spresnili sme [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du02/du02/du02-zadanie.pdf zadanie 2. domácej úlohy]. Vytvorili sme vo vašich repozitároch [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du02/du02 vetvu s priečinkom] pre jej elektronické odovzdanie. Termín odovzdania sme posunuli na '''30. marca''' 2016. Detaily nájdete v [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du02/du02/du02-zadanie.pdf zadaní].
+
;6. 3. 2016
+
: Zverejnili sme naše [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/temy-rp.md témy ročníkových projektov].
+
: Vytvorili sme vo Vašich repozitároch priečinok a vetvu pre elektronické odovzdanie [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du01/du01 1. domácej úlohy].
+
;15. 2. 2016
+
: Výučba predmetu sa začne v týždni od 22. februára z dôvodu solidárneho štrajku väčšiny vyučujúcich.
+

Latest revision as of 17:33, 12 April 2021

Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

15. 2. 2021
Začíname výučbu v letnom semesteri 2020/21 prvou prednáškou.
12. 2. 2021
Vytvorili sme MS Teams tím FMFI-Logika pre informatikov-2021-1-AIN-412, v ktorom bude prebiehať interaktívna výučba (prednášky, cvičenia, konzultácie).
Aktualizujeme podmienky absolvovania. Platné budú od utorka 16. 2. 2021, dovtedy sa môžu mierne zmeniť.

Úlohy a ďalšie materiály

Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh (na github.com).

Kurz vychádza z nižšie uvedenej literatúry.

Riešenia teoretických úloh odovzdávajte prostredníctvom formulárov uvedených v zadaní. Riešenia praktických úloh odovzdávajte prostredníctvom github-u. Dodržiavajte pravidlá pre úlohy.

Rozvrh výučby a konzultácií

Online vyučujeme v tíme FMFI-Logika pre informatikov-2021-1-AIN-412 v MS Teams. Študenti zapísaní v AIS k 12. februáru 2021 dostali prihlasovací kód mailom. Ostatní môžu o členstvo v tíme požiadať prostredníctvom MS Teams.

Rozvrh
Druh výučby Deň Čas Poznámka
Prednášky pondelok 11:30–13:00 všetky krúžky a ročníky
Teoretické cvičenia utorok 16:30–18:00
Praktické cvičenia streda 16:30–18:00
Konzultácie štvrtok 14:00–15:30

Konzultácie si výnimočne môžete dohodnúť s vyučujúcimi aj na iný termín. Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť aj doktorandi v akademickom podpornom centre.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť všetky nasledujúce podmienky:

 1. Splniť do 19. 5. 2021 (do 5 dní po skončení výučbovej časti) podmienky na pripustenie ku skúške:
  • Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa študijného poriadku, čl. 4, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti.

   Buďte pripravení reagovať na otázky cvičiacich so zapnutou kamerou, mikrofónom a prípadne aj zdieľaním obrazovky. Neospravedlnená neúčasť na cvičení alebo neschopnosť zareagovať aspoň hlasovo znamená stratu jedného „života“.

  • Úspešne vyriešiť hodnotenú časť každej sady teoretických úloh podľa pravidiel pre úlohy. Neúšpešné riešenie je nutné opraviť, podľa potreby aj opakovane, kým nebude úspešné.

   Prvé neúspešné riešenie ktorejkoľvek sady teoretických úloh znamená stratu jedného „života“. Za prípadné opakované neúspešné riešenia tej istej úlohy „život“ nestrácate.

  • Nestratiť všetkých 5 „životov“, ktoré dostane každý študent na začiatku semestra.
 2. Úspešne absolvovať skúšku, teda získať z nej aspoň 25 bodov z 50.
 3. Získať celkovo aspoň 50 bodov.

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke Aktivity. Patria k nim aj rôzne bonusy (prémie):

 • Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 • Súťaž SAT solverov.
 • Zvyšné „životy“ (po 1 bode).
Aktivity
Semestrálna aktivita Maximum Minimum Poznámka
Teoretické úlohy 24 každá 1 bod Viď pravidlá pre úlohy
Praktické úlohy 20
Midterm test 10 Žiadne minimum, nemožno opraviť
Bonusy ~ 10
Skúška Maximum Minimum Poznámka
Skúška 50 25 Formu skúšky upresníme
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Pravidlá pre úlohy

Úspešnosť a hodnotenie sád úloh

Riešenie každej sady úloh budeme hodnotiť bodmi z množiny {0} ∪ 〈1, 2〉. Jedna sada môže obsahovať viacero (aj nehodnotených) úloh. Hodnotené úlohy budú jasne vyznačené.

Úspešné riešenie je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné. Hodnotenie 0 získajú najmä neodovzdané, neskoro odovzdané, chybné, neúplné, nedostatočne zdôvodnené a formálne nekvalitné riešenia.

Opravovanie sád teoretických úloh

Neúspešné riešenie je nutné opravovať, kým nebude úspešné, a vždy najneskôr do 7 dní od vyhodnotenia neúspešného riešenia vyučujúcimi a najneskôr do 19. 5. 2021 (5 dní po konci výučbovej časti semestra).

Za prvé neúspešné riešenie sady teoretických úloh študent stratí 1 „život“. Druhé a ďalšie neúspešné riešenia tej istej sady už k strate životov nevedú. Všetky sady úloh však musia byť úspešne opravené najneskôr 19. 5. 2021.

Opravovanie praktických úloh

Neúspešné riešenia praktických úloh nie je možné opraviť a nemajú vplyv na životy. Predmet je veľmi ťažké úspešne absolvovať bez riešenia praktických alebo bonusových úloh.

Spolupráca

Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný text, resp. kód (a prípadné pomocné súbory) musí byť vaša samostatná práca (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).

Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 12, ods. (12) študijného poriadku.

Odovzdávanie praktických úloh

Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:

 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a pravidlá).

Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.

Kontakty

Spoločný e-mail vyučujúcich
lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk
Githubová organizácia pre predmet
https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412

Literatúra