(Novinky)
m (Zrusenie "sad" uloh)
 
(61 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Predmety 1-AIN]] {{DISPLAYTITLE:Matematika (4) – Logika pre informatikov <small>1-AIN-412/15</small>}}
+
{{CourseHeader
= Matematika (4) – <span style="display:inline-block;">Logika pre informatikov</span> <small style="white-space:nowrap;">1-AIN-412/15</small>=
+
    | code = 1-AIN-412
 +
    | title = Matematika (4) – Logika pre informatikov
 +
}}
 
__TOC__
 
__TOC__
  
 
Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.
 
Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.
  
[https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/1-AIN-412_15.html Informačný list predmetu]
+
{{Infolist|1-AIN-412|Informačný list predmetu}}
  
 
== Novinky ==
 
== Novinky ==
  
;29. 5. 2016 a 30. 5. 2016
+
;17. 2. 2019
: '''Ďalšie termíny skúškového (final) testu''' sme vypísali v AIS na:
+
: Začíname výučbu v letnom semesteri 2018/19. Aktualizovali sme [[#Podmienky absolvovania|podmienky absolvovania]].
:* utorok 7. júna 2016 o 15:30 v posluchárni A,
+
:* utorok 14. júna 2016 o 13:00 v posluchárni A.
+
: <p>Termín testu v utorok 31. mája sme zrušili.</p>
+
: '''Termíny (nepovinnej) ústnej skúšky''' sme vypísali v AIS na:
+
:* utorok 31. mája 2016 o 9:30 (5 študentov) a o 13:00 (9 študentov) – I-16,
+
:* utorok 7. júna 2016 o 9:30 (6 študentov) a o 13:00 (6 študentov)  – I-16,
+
:* utorok 14. júna 2016 o 9:30 (6 študentov) – I-16.
+
: <p>V čase ústnych skúšok zapisujeme aj známky do indexov podľa '''upravenej [[#Podmienky absolvovania|stupnice hodnotenia]]'''.</p>
+
: '''Konzultácie''':
+
:* pondelok 30. mája 2016 od 9:30 do 17:00 v I-7 alebo I-16,
+
:* pondelok 6. júna 2016 od 9:30 do 17:00 v I-7 alebo I-16,
+
:* pondelok 13. júna 2016 od 9:30 do 15:30 v I-16.
+
  
;18. 5. 2016
+
== Úlohy a ďalšie materiály ==
: <p>'''Riadny termín skúškového (final) testu''' sme na prednáške dohodli na '''piatok 27. mája 2016 o 9:00 v posluchárni A.'''<br/>'''Ústna skúška''' k riadnemu termínu začne '''v utorok 31. mája 2016 o 9:30 v miestnosti I-16'''. V tom čase bude tiež možné dať si zapísať známku do indexu.</p><p>Opravný termín final testu bude v utorok 31. mája 2016 o 13:00 v posluchárni F2. Ďalšie termíny oznámime s dostatočným predstihom.</p>
+
  
[[#Archív noviniek|Archív noviniek…]]
+
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh] (na github.com).
 +
 
 +
Riešenia praktických úloh [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/odovzdavanie.md odovzdávajte prostredníctvom github-u].
 +
Dodržiavajte [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]].
  
 
== Literatúra ==
 
== Literatúra ==
  
* Vítězslav Švejdar. <cite>Logika: neúplnost, složitost a nutnost.</cite> Praha: Academia, 2002. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:107645&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici]; [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf PDF]. [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/Sve2002Errata.pdf Errata].
+
* Vítězslav Švejdar. <cite>[http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf Logika: neúplnost, složitost a nutnost.]</cite> Praha: Academia, 2002. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:107645&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici] alebo [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf PDF]. [http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/Sve2002Errata.pdf Errata].
* Raymond M. Smullyan. <cite>Logika prvého rádu.</cite> Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici].
+
* Raymond M. Smullyan. <cite>[http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Logika prvého rádu.]</cite> Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979. [http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:100350&theme=Katalog Vo fakultnej knižnici].
 +
* Michael Genesereth and Eric Kao. <cite>[https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf Introduction to Logic, Second Edition.]</cite> Morgan & Claypool, 2013. [https://wiki.eecs.yorku.ca/course_archive/2014-15/F/4412/_media/intro_to_logic.pdf PDF].
 +
* Chiara Ghidini and Luciano Serafini. <cite>[http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf Mathematical Logic Exercises.]</cite> Trento: University of Trento, 2014. [http://disi.unitn.it/~ldkr/ml2014/ExercisesBooklet.pdf PDF].
 +
* Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2018/2019.]</cite> Poznámky z prednášok. Bratislava: Univerzita Komenského, 2019. [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/raw/master/prednasky/poznamky-z-prednasok.pdf PDF], priebežne aktualizované.
 +
** <small>Staršia úplná verzia: Ján Kľuka, Jozef Šiška. <cite>[[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov. Letný semester 2016/2017.]]</cite> Učebný text. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. [[Media:Course:Lpi-prednasky-2016-17.pdf|PDF]].</small>
  
== Materiály a odovzdávanie riešení úloh ==
+
== Rozvrh výučby a konzultácií ==
 +
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Oficiálny rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
  
[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi Zadania praktických cvičení a domácich úloh, materiály k prednáškam] (na github.com).
+
'''Konzultačné hodiny:''' štvrtok 11:30–13:00 v miestnosti I-7. Výnimočne sa môžete [[#Kontakty|dohodnúť]] s vyučujúcimi na inom termíne.
  
Riešenia praktických cvičení a domácich úloh sa odovzdávajú prostredníctvom [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412 github-u]. Postup vysvetlíme na cvičeniach.
+
Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť aj doktorandi v [[Academic support center|akademickom podpornom centre]].
  
== Rozvrh výučby ==
+
== Podmienky absolvovania ==
{| class="alternative"
+
!Druh výučby
+
!Krúžky
+
!Deň
+
!Čas
+
!Miesto
+
!Vyučujúci
+
|-
+
|Prednášky
+
|2AIN*
+
|pondelok
+
|11:30
+
|B
+
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|-
+
|rowspan="3"|Teoretické cvičenia
+
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41869 2AIN1]
+
|utorok
+
|14:50
+
|M-VII
+
|[[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|-
+
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41872 2AIN3]
+
|utorok
+
|16:30
+
|M-VII
+
|[[Martin Homola|Martin Homola]]
+
|-
+
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41870 2AIN2]
+
|streda
+
|14:00
+
|M-XII
+
|[[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]]
+
|-
+
|rowspan="3"| Praktické cvičenia
+
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41869 2AIN1], [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41872 2AIN3]
+
|streda
+
|14:50
+
|I-H6
+
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]], [[Jan Kluka|Ján Kľuka]]
+
|-
+
|[https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41870 2AIN2]
+
|štvrtok
+
|8:10
+
|I-H3
+
|[[Jozef Siska|Jozef Šiška]]
+
|}
+
  
'''Zúčastňujte sa cvičení priradených vášmu krúžku''', inak sa vám cvičiaci nebudú môcť dostatočne venovať.
+
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''všetky''' nasledujúce podmienky:
* 2AIN1: [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41869 zoznam študentov], [https://candle.fmph.uniba.sk/kruzky/2AIN1 rozvrh];
+
* 2AIN2: [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41870 zoznam študentov], [https://candle.fmph.uniba.sk/kruzky/2AIN2 rozvrh];
+
* 2AIN3: [https://zona.fmph.uniba.sk/studium/rozvrhy/aplikovana-informatika-bc-2-rocnik/#c41872 zoznam študentov], [https://candle.fmph.uniba.sk/kruzky/2AIN3 rozvrh].
+
  
[https://candle.fmph.uniba.sk/?showLessons=1-AIN-412 Rozvrh predmetu] na candle.fmph.uniba.sk.
+
# Splniť počas výučbovej časti semestra '''podmienky na pripustenie ku skúške''':
 +
#* Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení <small>okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku], čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti</small>.
 +
#* Úspešne vyriešiť '''všetky''' hodnotené teoretické a praktické úlohy podľa [[#pravidla-uloh|pravidiel pre úlohy]]. Neúšpešné riešenie je nutné '''opraviť''', avšak študent smie opraviť riešenia '''najviac 3 teoretických a najviac 3 praktických úloh'''.
 +
# Úspešne absolvovať písomnú časť skúšky, teda získať z nej aspoň 15 bodov z 30.
 +
# Získať aspoň 10 bodov z 20-bodovej ústnej časť skúšky. Ústnu časť možno absolvovať iba po úspešnom absolvovaní písomnej časti.
 +
# Celkovo získať aspoň 50 bodov.
  
== Podmienky absolvovania ==
+
Známka sa následne určí podľa tabuľky [[#tab-hodnotenie|<i>Hodnotenie</i>]].
 
+
Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť '''obe''' z nasledujúcich podmienok:
+
* z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci <i>Min</i> v tabuľke <i>Aktivity</i>;
+
* celkovo získať aspoň 50 bodov.
+
Známka sa následne určí podľa tabuľky <i>Hodnotenie</i>.
+
  
 +
Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke [[#tab-aktivity|<i>Aktivity</i>]]. Patria k nim aj rôzne '''bonusy''' (prémie):
 +
* Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 +
* Súťaž SAT solverov .
 +
* Zvyšné možnosti opravovania teoretických a praktických úloh a písomnej časti skúšky (po 1 bode).
 
<div class="row">
 
<div class="row">
<div class="col-sm-8">
+
<div class="col-sm-9">
{| class="alternative"
+
{| class="alternative" id="tab-aktivity"
 
|+Aktivity
 
|+Aktivity
! Aktivita         !! Max   !! Min  !! Poznámka
+
!Semestrálna aktivita         !! Maximum   !! Povolené opravy !! Poznámka
 
|-
 
|-
|Praktické cvičenia || 30    || 15  ||
+
|Teoretické úlohy||class="text-right"| 20 ||class="text-right"| 3 ||rowspan="2"| Viď [[#pravidla-uloh|pravidlá pre úlohy]]
 
|-
 
|-
|Rozcvičky          || 10    ||   5  ||  
+
|Praktické úlohy||class="text-right"| 20 ||class="text-right"| 3
 
|-
 
|-
|Domáce úlohy      || 10   ||   5  ||
+
|Midterm test ||class="text-right"| 10 ||class="text-right"| — || Test nemá minimum a nie je možné ho opraviť
 
|-
 
|-
|Midterm            || 15    ||   5  || Opraviteľný o 1 až 2 týždne
+
|Bonusy ||class="text-right"| ~ 25 ||class="text-right"| — ||
 
|-
 
|-
|Final              || 25    ||  10  || Opraviteľný ako skúška
+
!Skúška !! Maximum !! Minimum !! Poznámka
 
|-
 
|-
|Ústna skúška       || 10    || || Minimum pre uznanie ústnej skúšky: 3 body
+
|Písomná časť ||class="text-right"| 30 ||class="text-right"| 15 ||
 +
|-
 +
|Ústna skúška ||class="text-right"| 20 ||class="text-right"| 10 || Po úspešnom absolvovaní písomnej časti
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
<div class="col-sm-4">
+
<div class="col-sm-3">
{| class="alternative"
+
{| class="alternative" id="tab-hodnotenie" style="width: auto"
 
|+Hodnotenie
 
|+Hodnotenie
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
 
! Bodové hodnotenie !! Známka   
 
|-
 
|-
| ≥ <del>90</del> 86             || A       
+
| ≥ 90              || A       
 
|-
 
|-
| ≥ <del>80</del> 77             || B       
+
| ≥ 80              || B       
 
|-
 
|-
| ≥ <del>70</del> 68             || C       
+
| ≥ 70              || C       
 
|-
 
|-
| ≥ <del>60</del> 59             || D       
+
| ≥ 60              || D       
 
|-
 
|-
| ≥ <del>50</del> 50              || E       
+
| ≥ 50              || E       
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
  
== Ocenenia ==
+
=== <span id="pravidla-uloh">Pravidlá pre úlohy</span> ===
 +
 
 +
<dl>
 +
<dt>Úspešnosť a hodnotenie úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Riešenia budeme hodnotiť bodmi z množiny {0} &cup; &lang;1, 2&rang;. Jedna úloha sa môže skladať z viacerých (aj nehodnotených) podúloh. Hodnotené podúlohy budú jasne vyznačené.</p>
 +
<p>'''Úspešné riešenie''' je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné. Hodnotenie 0 získajú najmä chybné, neúplné, nedostatočne zdôvodnené, neodovzdané, neskoro odovzdané a&nbsp;formálne nekvalitné riešenia.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Opravovanie úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>'''Neúspešné riešenie je nutné opravovať''', kým nebude úspešné. Počas semestra smie každý študent opravovať '''najviac 3 teoretické a najviac 3 praktické úlohy'''.</p>
 +
<p>Prekročenie tohto limitu znamená nesplnenie podmienok na pripustenie ku skúške.  Druhé, prípadne ďalšie opravovanie tej istej úlohy sa do limitu nepočíta.</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Spolupráca</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ''ako'' niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný text, resp. kód (a prípadné pomocné súbory) musí byť '''vaša samostatná práca''' (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).</p>
 +
<p>Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) [https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_dec2017.pdf študijného poriadku].</p>
 +
</dd>
 +
<dt>Odovzdávanie praktických úloh</dt>
 +
<dd>
 +
<p>Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:</p>
 +
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 +
* Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a&nbsp;pravidlá).
 +
<p>Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.</p>
 +
</dd>
 +
</dl>
 +
<!--
 +
== Termíny skúšok ==
 +
 
 +
Vypísali sme termíny skúšok podľa nasledujúcej tabuľky. Na ústnu čas je možné prihlásiť sa cez AIS. Na písomnú časť zapíšeme automaticky všetkých, ktorí sa kvalifikovali na účasť na skúške (a prípadne neboli úspešní na predchádzajúcich termínoch).
 +
 
 +
V prípade neúspechu na ústnej časti môžete opakovať iba ústnu časť.
 +
{| class="table-responsive alternative" id="terminy"
 +
|+Termíny skúšok
 +
!Termín
 +
!colspan=4| Písomná časť
 +
!colspan=4| Ústna časť
 +
|-
 +
|'''Riadny'''
 +
| pondelok || 21. mája || 13:00 || posl. A
 +
| piatok || 25. mája || 9:30 || I-9
 +
|-
 +
|'''1. opravný'''
 +
| piatok || 1. júna || 9:30 || posl. B
 +
| piatok || 8. júna || 9:30 || I-9
 +
|-
 +
|'''2. opravný'''
 +
| utorok || 19. júna || 9:30 || posl. A
 +
| piatok || 22. júna || 9:30 || I-9
 +
|}
 +
-->
  
;Najlepší riešitelia rozcvičiek
+
== Kontakty ==
;Najlepší riešitelia domácich úloh
+
;Najlepší riešitelia praktických cvičení
+
  
== Archív noviniek ==
+
;Spoločný e-mail vyučujúcich
 +
:<code>lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk</code>
 +
:Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
 +
;Oficiálna stránka kurzu
 +
:<code>[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk]</code>
 +
;Githubová organizácia pre predmet
 +
:<code>[https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412 https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412]</code>
  
;21. 4. 2016
+
<!-- == Archív noviniek == -->
: V týždňoch od 25. apríla do 6. mája bude prednášať dr. Šiška, budú sa konať praktické cvičenia, ale nie teoretické cvičenia. Ako sme oznámili na prednáške, ostatní vyučujúci budú v tomto čase na zahraničnej konferencii.
+
: Vytvorili sme vo vašich repozitároch [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du04/du04 vetvu s priečinkom] pre elektronické odovzdanie 4. domácej úlohy; obsahuje aj jej [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du04/du04 zadanie].
+
: Sprístupnili sme doterajšie [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/docs/lecs/ prednášky] a [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/master/docs/labs/ zadania teoretických cvičení] v repozitároch na githube..
+
;12. 4. 2016
+
: '''Opravný midterm''' sa uskutoční v utorok '''19. apríla o 18:10''' v posluchárni F1. Na opravný midterm je potrebné '''prihlásiť sa cez AIS''' v čase od utorka 12. apríla 12:00 do pondelka 18. apríla 13:10.<br>Pre študentov prihlásených na opravný midterm k 18. aprílu 13:10 '''platí hodnotenie, ktoré z neho získajú''' (aj keby bolo nižšie ako ich hodnotenie z riadneho midtermu alebo nulové z dôvodu neúčasti).
+
: Vytvorili sme vo vašich repozitároch [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du03/du03 vetvu s priečinkom] pre elektronické odovzdanie 3. domácej úlohy.
+
;21. 3. 2016
+
: '''Midterm''' z Matematiky 4 prebehne v stredu '''6. apríla 2016 o 18:10''' v posluchárni A.
+
: '''Teoretické cvičenia''' krúžkov 2AIN1 a 2AIN3, ktoré by odpadli v utorok 29. marca, sa '''nahrádzajú''' vopred, na praktických cvičeniach v '''stredu 23. marca o 14:50'''. Stretneme sa v H6 a rozdelíme sa podľa krúžkov.
+
;18. 3. 2016
+
: '''Opravili''' a spresnili sme [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du02/du02/du02-zadanie.pdf zadanie 2. domácej úlohy]. Vytvorili sme vo vašich repozitároch [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du02/du02 vetvu s priečinkom] pre jej elektronické odovzdanie. Termín odovzdania sme posunuli na '''30. marca''' 2016. Detaily nájdete v [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du02/du02/du02-zadanie.pdf zadaní].
+
;6. 3. 2016
+
: Zverejnili sme naše [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/blob/master/docs/temy-rp.md témy ročníkových projektov].
+
: Vytvorili sme vo Vašich repozitároch priečinok a vetvu pre elektronické odovzdanie [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/tree/du01/du01 1. domácej úlohy].
+
;15. 2. 2016
+
: Výučba predmetu sa začne v týždni od 22. februára z dôvodu solidárneho štrajku väčšiny vyučujúcich.
+

Latest revision as of 15:54, 18 February 2019

Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

17. 2. 2019
Začíname výučbu v letnom semesteri 2018/19. Aktualizovali sme podmienky absolvovania.

Úlohy a ďalšie materiály

Teoretické a praktické úlohy, materiály k prednáškam, zbierka úloh (na github.com).

Riešenia praktických úloh odovzdávajte prostredníctvom github-u. Dodržiavajte pravidlá pre úlohy.

Literatúra

Rozvrh výučby a konzultácií

Oficiálny rozvrh predmetu na candle.fmph.uniba.sk.

Konzultačné hodiny: štvrtok 11:30–13:00 v miestnosti I-7. Výnimočne sa môžete dohodnúť s vyučujúcimi na inom termíne.

Ďalšie konzultácie vám môžu poskytnúť aj doktorandi v akademickom podpornom centre.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť všetky nasledujúce podmienky:

 1. Splniť počas výučbovej časti semestra podmienky na pripustenie ku skúške:
  • Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa študijného poriadku, čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti.
  • Úspešne vyriešiť všetky hodnotené teoretické a praktické úlohy podľa pravidiel pre úlohy. Neúšpešné riešenie je nutné opraviť, avšak študent smie opraviť riešenia najviac 3 teoretických a najviac 3 praktických úloh.
 2. Úspešne absolvovať písomnú časť skúšky, teda získať z nej aspoň 15 bodov z 30.
 3. Získať aspoň 10 bodov z 20-bodovej ústnej časť skúšky. Ústnu časť možno absolvovať iba po úspešnom absolvovaní písomnej časti.
 4. Celkovo získať aspoň 50 bodov.

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Možnosti získania bodov sú zhrnuté v tabuľke Aktivity. Patria k nim aj rôzne bonusy (prémie):

 • Doplňujúce teoretické a praktické úlohy.
 • Súťaž SAT solverov .
 • Zvyšné možnosti opravovania teoretických a praktických úloh a písomnej časti skúšky (po 1 bode).
Aktivity
Semestrálna aktivita Maximum Povolené opravy Poznámka
Teoretické úlohy 20 3 Viď pravidlá pre úlohy
Praktické úlohy 20 3
Midterm test 10 Test nemá minimum a nie je možné ho opraviť
Bonusy ~ 25
Skúška Maximum Minimum Poznámka
Písomná časť 30 15
Ústna skúška 20 10 Po úspešnom absolvovaní písomnej časti
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Pravidlá pre úlohy

Úspešnosť a hodnotenie úloh

Riešenia budeme hodnotiť bodmi z množiny {0} ∪ 〈1, 2〉. Jedna úloha sa môže skladať z viacerých (aj nehodnotených) podúloh. Hodnotené podúlohy budú jasne vyznačené.

Úspešné riešenie je práve také, ktoré získa kladné hodnotenie. Ostatné riešenia sú neúspešné. Hodnotenie 0 získajú najmä chybné, neúplné, nedostatočne zdôvodnené, neodovzdané, neskoro odovzdané a formálne nekvalitné riešenia.

Opravovanie úloh

Neúspešné riešenie je nutné opravovať, kým nebude úspešné. Počas semestra smie každý študent opravovať najviac 3 teoretické a najviac 3 praktické úlohy.

Prekročenie tohto limitu znamená nesplnenie podmienok na pripustenie ku skúške. Druhé, prípadne ďalšie opravovanie tej istej úlohy sa do limitu nepočíta.

Spolupráca

Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný text, resp. kód (a prípadné pomocné súbory) musí byť vaša samostatná práca (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).

Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) študijného poriadku.

Odovzdávanie praktických úloh

Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:

 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a pravidlá).

Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.

Kontakty

Spoločný e-mail vyučujúcich
lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne
Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk
Githubová organizácia pre predmet
https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412