Matematika (3) - Diskrétna matematika 1-AIN-160

go to list of all courses...

Course name and code: Matematika (3) - Diskrétna matematika (1-AIN-160)
Prerequisite courses: 1-AIN-121
Available in/recommended study year: Zimný semester / 1
Form and # of hours/week: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Credits: 6
Evaluation (semester/exam): 50/50
Course webpage: https://www.dai.fmph.uniba.sk/courses/mat3/
Information sheet: 1-AIN-160 information sheet
Teacher(s): RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD., Ing. Ján Komara, PhD.

Short description:

Prednáška poskytne študentom matematické základy nevyhnutné pre štúdium informatiky. Študenti si zároveň osvoja matematickú kultúru, spôsob myslenia a vyjadrovania, ako aj metódy dôkazov.

Offered in these study programs: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Recommendations: Toto je jeden z ťažších predmetov, ktorý väčšinou istá časť študentov nezvládne, preto: venujte prosím dostatok času príprave!

< Course:Mathematics 3 - Discrete Mathematics
Revision as of 14:32, 22 September 2017 by Kluka (Talk | contribs) (Kluka moved page Mathematics 3 - Discrete Mathematics to Course:Mathematics 3 - Discrete Mathematics/sk: Namespace Course a jazykova pripona)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)