(Created page with "{{Course | name = Mathematics (3) - Discrete Mathematics | code = 1-AIN-160 | prerequisites = 1-AIN-121 | semester = Winter | year = 1 | credits = 6 | form = L...")
 
Line 1: Line 1:
 
{{Course
 
{{Course
   | name = Mathematics (3) - Discrete Mathematics
+
   | name = Matematika (3) - Diskrétna matematika
 
   | code = 1-AIN-160
 
   | code = 1-AIN-160
 
   | prerequisites = 1-AIN-121
 
   | prerequisites = 1-AIN-121
   | semester = Winter
+
   | semester = Zimný
 
   | year = 1
 
   | year = 1
 
   | credits = 6
 
   | credits = 6
   | form = L - lecture (2), P - practicals (2)
+
   | form = P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
 
   | evaluation = 50/50
 
   | evaluation = 50/50
   | webpage = http://www.dai.fmph.uniba.sk/courses/mat3/
+
   | webpage = https://www.dai.fmph.uniba.sk/courses/mat3/
 
   | teacher = [[Tatiana Jajcayova|RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]], [[Jan  Komara|Ing. Ján Komara, PhD.]]
 
   | teacher = [[Tatiana Jajcayova|RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]], [[Jan  Komara|Ing. Ján Komara, PhD.]]
   | description = This lecture provides students with the mathematical foundations of computer science. Students will acquire the “mathematical culture” - basic mathematical language and way of thinking, as well as elementary proof methods.  
+
   | description = Prednáška poskytne študentom matematické základy nevyhnutné pre štúdium informatiky. Študenti si zároveň osvoja matematickú kultúru, spôsob myslenia a vyjadrovania, ako aj metódy dôkazov.
   | offered_in = Obligatory in [[Bachelor program in Applied Informatics]]
+
   | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
   | recommendations = This is one of the difficult courses, where some percentage of the students usually fails, therefore: pay enough attention to preparation!
+
   | recommendations = Toto je jeden z ťažších predmetov, ktorý väčšinou istá časť študentov nezvládne, preto: venujte prosím dostatok času príprave!
 
}}
 
}}

Revision as of 15:06, 5 October 2016

Matematika (3) - Diskrétna matematika 1-AIN-160

go to list of all courses...

Course name and code: Matematika (3) - Diskrétna matematika (1-AIN-160)
Prerequisite courses: 1-AIN-121
Available in/recommended study year: Zimný semester / 1
Form and # of hours/week: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Credits: 6
Evaluation (semester/exam): 50/50
Course webpage: https://www.dai.fmph.uniba.sk/courses/mat3/
Information sheet: 1-AIN-160 information sheet
Teacher(s): RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD., Ing. Ján Komara, PhD.

Short description:

Prednáška poskytne študentom matematické základy nevyhnutné pre štúdium informatiky. Študenti si zároveň osvoja matematickú kultúru, spôsob myslenia a vyjadrovania, ako aj metódy dôkazov.

Offered in these study programs: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Recommendations: Toto je jeden z ťažších predmetov, ktorý väčšinou istá časť študentov nezvládne, preto: venujte prosím dostatok času príprave!