m
m
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 31: Line 31:
 
< 50 percent - Fx.<br>
 
< 50 percent - Fx.<br>
  
priklad minuly rok:
+
<!--
 +
body za jednotlivé úlohy:
  
  Siete I:          10 + 4  
+
  streams 0+12
  TinyDC:            0 + 20
+
siete 10+4
  Databáza - 1       5 + 10
+
  tinyDC 0+20  
  Java 8 streams    7 + 0
+
  NIO  7
  java.nio          7 + 0  
+
xml 10
  Security          10 + 0
+
DB-1 5+5
                  ------
+
  JAXB  0+6
                  39 + 34
+
  JSON  0+6
 +
  security 10
 
   
 
   
  XML a JSON        12 + 0
+
  42 + 53  min 21 
  Servlet          10 + 7
+
 
  Async. Servlet     9 + 0
+
  servlet 10 + 7
  JSF a JPA        12 + 4
+
  Asynchronny Servlet - 9
  Websocket a JMS   12 + 0
+
  JSF - 10
  Webservices        7 + 0
+
  JMS - 0 + 10
  Spring            0 + 8
+
  websocket - 15
  Batch              0 + 8
+
  SOAP - 10
                  ------
+
REST - 10
                  62 + 27
+
JPA - 15
 
+
Batch - 0+10
                  =======
+
  Spring 0+10
                101 + 61
+
 +
79 + 37  min 39.5
 +
 +
=======
 +
121 + 90
 
   
 
   
  spolu: aspoň 50.5
+
  spolu: aspoň 60.5
  SE:    aspoň 19.5
+
  SE:    aspoň 21
  EE:    aspoň 31
+
  EE:    aspoň 39.5
  
 +
-->
  
 
== Sylabus ==
 
== Sylabus ==
Line 69: Line 76:
 
* Servlety, technológie Java EE: JSF, Websocket, JPA, JMS, Webové služby REST, SOAP, Batch, Spring
 
* Servlety, technológie Java EE: JSF, Websocket, JPA, JMS, Webové služby REST, SOAP, Batch, Spring
  
 +
== Denníček 2020 ==
  
 +
* 18.feb: networking in Java
 +
* 19.feb: [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/java2/VravServer.java VravServer.java] - start of homework
 +
* 25.feb: [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/java2/VravServer_unfinished.zip VravServer_unfinished.zip] - more of homework
 +
 +
<!--
 
== Denníček 2019 ==
 
== Denníček 2019 ==
  
Line 84: Line 97:
 
* 26.mar: websocket
 
* 26.mar: websocket
 
* 9.apr: JMS
 
* 9.apr: JMS
* 17.apr:
+
* 17.apr: SOAP (jax-ws)
* 24.apr:
+
* 24.apr: REST (jax-rs)
* 29.apr 15:30-16:30 (h3):
+
* 30.apr++: JPA
* 30.apr++:
+
* 7.maj++: batch
* 7.maj++:
+
 
* 14.maj:
 
* 14.maj:
 
* 15.maj:
 
* 15.maj:
 +
 +
-->
  
 
== Literatúra ==
 
== Literatúra ==
Line 100: Line 114:
 
* Java a XML pro Javu 5 i 6 (Pavel Herout), v knižnici
 
* Java a XML pro Javu 5 i 6 (Pavel Herout), v knižnici
 
* Sun Certified Enterprise Architect for Java EE, Study Guide, 2nd ed. (Mark Cade, Humphrey Sheil)
 
* Sun Certified Enterprise Architect for Java EE, Study Guide, 2nd ed. (Mark Cade, Humphrey Sheil)
 +
* [https://github.com/EE-DAI-FMPH-UNIBA-SK/ee Príklad hotovej aplikácie Domácnosť]
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 10:51, 25 February 2020

Pokročilé programovanie v Jave (Java EE) 2-AIN-131

2018/2019, jarný semester

Voliteľný predmet zameraný na prehĺbenie zručností a vedomostí o jazyku Java.
Kurz voľne nadväzuje na základný kurz javy Programovanie (4).

(stránka z predchádzajúcich rokov)

Kontakt

Pavel Petrovič, pavel.petrovic@fmph.uniba.sk

Kurz

Streda 8:10 a Štvrtok 9:50, vždy miestnosť F1-248

Hodnotenie

Okolo 10 úloh s dotáciou okolo 10 bodov (L.I.S.T.) Možnosť získať prémiové body za ďalšie úlohy/malé prémiové projekty.

100-90 percent - A
90-80 percent - B
80-70 percent - C
70-60 percent - D
60-50 percent - E
< 50 percent - Fx.


Sylabus

 • Sieťové aplikácie client/server
 • Distribuované výpočty
 • Využitie technológií XML v Jave
 • Práca s databázami z Javy
 • Servlety, technológie Java EE: JSF, Websocket, JPA, JMS, Webové služby REST, SOAP, Batch, Spring

Denníček 2020


Literatúra

 • Java EE 8 Tutorial
 • JAVA EE 7 wtih GlassFish 4 Application Server (David Heffelfinger), Packt Publishing 2014
 • Java EE 7 Essentials (Arun Gupta), O'Reily, 2013
 • The Java EE 7 Tutorial, vol1, vol2 (Eric Jendrock, Ricardo Cervera-Navarro, Ian Evans, Kim Haase, William Markito), Oracle, 2014
 • Java a XML pro Javu 5 i 6 (Pavel Herout), v knižnici
 • Sun Certified Enterprise Architect for Java EE, Study Guide, 2nd ed. (Mark Cade, Humphrey Sheil)
 • Príklad hotovej aplikácie Domácnosť