m
m
 
(24 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
 
}}
 
}}
  
=== 2017/2018, Letný semester ===
+
=== 2018/2019, jarný semester ===
  
 
Voliteľný predmet zameraný na prehĺbenie zručností a vedomostí o jazyku Java. <br>
 
Voliteľný predmet zameraný na prehĺbenie zručností a vedomostí o jazyku Java. <br>
Line 30: Line 30:
 
60-50 percent - E<br>
 
60-50 percent - E<br>
 
< 50 percent - Fx.<br>
 
< 50 percent - Fx.<br>
 +
 +
<!--
 +
body za jednotlivé úlohy:
 +
 +
streams 0+12
 +
siete 10+4
 +
tinyDC 0+20
 +
NIO  7
 +
xml 10
 +
DB-1  5+5
 +
JAXB  0+6
 +
JSON  0+6
 +
security 10
 +
 +
42 + 53  min 21 
 +
 +
servlet 10 + 7
 +
Asynchronny Servlet - 9
 +
JSF - 10
 +
JMS - 0 + 10
 +
websocket - 15
 +
SOAP - 10
 +
REST - 10
 +
JPA - 15
 +
Batch - 0+10
 +
Spring 0+10
 +
 +
79 + 37  min 39.5
 +
 +
=======
 +
121 + 90
 +
 +
spolu: aspoň 60.5
 +
SE:    aspoň 21
 +
EE:    aspoň 39.5
 +
 +
-->
  
 
== Sylabus ==
 
== Sylabus ==
Line 39: Line 76:
 
* Servlety, technológie Java EE: JSF, Websocket, JPA, JMS, Webové služby REST, SOAP, Batch, Spring
 
* Servlety, technológie Java EE: JSF, Websocket, JPA, JMS, Webové služby REST, SOAP, Batch, Spring
  
== Denníček 2018 ==
+
== Denníček 2020 ==
 +
 
 +
* 18.feb: networking in Java
 +
* 19.feb: [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/java2/VravServer.java VravServer.java] - start of homework
 +
* 25.feb: [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/java2/VravServer_unfinished.zip VravServer_unfinished.zip] - more of homework
 +
 
 +
<!--
 +
== Denníček 2019 ==
 +
 
 +
* 19.feb: sieťová komunikácia TCP sockety, ukážka aplikácie Vrav - jeden klient, ukážka aplikácie rndgenerator - viacero klientov, ukážka aplikácie na distribuované výpočty - tinyDC, dú: siete I, prémia: tinyDC
 +
* 20.feb: lambdy a streamy z Java 8, dú - funkcionálne prog
 +
* 26.feb: java.nio, dú - nio
 +
* 27.feb: spracovanie XML v Java API: SAX, DOM, StAX (knižka Herout), dú - XML
 +
* 5.mar: [https://dzone.com/articles/java-and-xml-part-3-jaxb JAXB] / [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/java2/sl/json.pptx json]
 +
* 6.mar: [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/java2/sl/security.pdf Podpisovanie/kryptovanie], jdbc
 +
* 12.mar: servlet
 +
* 13.mar: asynchrónny servlet
 +
* 19.mar: jsf
 +
* 20.mar: jsf ajax
 +
* 26.mar: websocket
 +
* 9.apr: JMS
 +
* 17.apr: SOAP (jax-ws)
 +
* 24.apr: REST (jax-rs)
 +
* 30.apr++: JPA
 +
* 7.maj++: batch
 +
* 14.maj:
 +
* 15.maj:
  
* 21.2.  začíname
+
-->
  
 
== Literatúra ==
 
== Literatúra ==
Line 51: Line 114:
 
* Java a XML pro Javu 5 i 6 (Pavel Herout), v knižnici
 
* Java a XML pro Javu 5 i 6 (Pavel Herout), v knižnici
 
* Sun Certified Enterprise Architect for Java EE, Study Guide, 2nd ed. (Mark Cade, Humphrey Sheil)
 
* Sun Certified Enterprise Architect for Java EE, Study Guide, 2nd ed. (Mark Cade, Humphrey Sheil)
 +
* [https://github.com/EE-DAI-FMPH-UNIBA-SK/ee Príklad hotovej aplikácie Domácnosť]
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 10:51, 25 February 2020

Pokročilé programovanie v Jave (Java EE) 2-AIN-131

2018/2019, jarný semester

Voliteľný predmet zameraný na prehĺbenie zručností a vedomostí o jazyku Java.
Kurz voľne nadväzuje na základný kurz javy Programovanie (4).

(stránka z predchádzajúcich rokov)

Kontakt

Pavel Petrovič, pavel.petrovic@fmph.uniba.sk

Kurz

Streda 8:10 a Štvrtok 9:50, vždy miestnosť F1-248

Hodnotenie

Okolo 10 úloh s dotáciou okolo 10 bodov (L.I.S.T.) Možnosť získať prémiové body za ďalšie úlohy/malé prémiové projekty.

100-90 percent - A
90-80 percent - B
80-70 percent - C
70-60 percent - D
60-50 percent - E
< 50 percent - Fx.


Sylabus

 • Sieťové aplikácie client/server
 • Distribuované výpočty
 • Využitie technológií XML v Jave
 • Práca s databázami z Javy
 • Servlety, technológie Java EE: JSF, Websocket, JPA, JMS, Webové služby REST, SOAP, Batch, Spring

Denníček 2020


Literatúra

 • Java EE 8 Tutorial
 • JAVA EE 7 wtih GlassFish 4 Application Server (David Heffelfinger), Packt Publishing 2014
 • Java EE 7 Essentials (Arun Gupta), O'Reily, 2013
 • The Java EE 7 Tutorial, vol1, vol2 (Eric Jendrock, Ricardo Cervera-Navarro, Ian Evans, Kim Haase, William Markito), Oracle, 2014
 • Java a XML pro Javu 5 i 6 (Pavel Herout), v knižnici
 • Sun Certified Enterprise Architect for Java EE, Study Guide, 2nd ed. (Mark Cade, Humphrey Sheil)
 • Príklad hotovej aplikácie Domácnosť