(Minimálna slovenská stránka kurzu)
 
Line 4: Line 4:
 
     | otherprograms =  <!-- Kódy ďalších študijných programov, v ktorých sa predmet vyskytuje -->
 
     | otherprograms =  <!-- Kódy ďalších študijných programov, v ktorých sa predmet vyskytuje -->
 
}}
 
}}
__NOTOC__ <!-- __TOC__ zobrazí automaticky generovaný obsah, môžete ho posunúť na vhodnejšie miesto  →
 
  
 
Stránka predmetu je dostupná [[Course:EHC/en|v angličtine]]: [[Course:EHC/en|Evolution of Human Cognition]]
 
Stránka predmetu je dostupná [[Course:EHC/en|v angličtine]]: [[Course:EHC/en|Evolution of Human Cognition]]
  
 
{{Infolist|2-IKVa-193|Informačný list predmetu >}}
 
{{Infolist|2-IKVa-193|Informačný list predmetu >}}

Revision as of 15:48, 18 October 2019

Evolution of Human Communication 2-IKVa-193

Stránka predmetu je dostupná v angličtine: Evolution of Human Cognition

Informačný list predmetu >