Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii LS 2019
Téma Prezentácie Dátum Materiály
Úvodná hodina 28. 2.
Metodológia Kvantitatívny a kvalitatívny výskum 7. 3.
Brainstorming ku projektom 14. 3. Project managemant
Od etológie k psychológii (1) Predpoklady vzniku mysle 20. 3. Are bigger brains better?
Od etológie k psychológii (2) Teórie vzniku spoločnosti 28. 3. The foundations of the human cultural niche,

Doplnkový text: Tomasello, Kruger, Ratner: Cultural Learning

Myslenie pomalé a rýchle Dva systémy myslenia 4. 4. Tom W. Speciality
Racionalita a rozhodovanie Racionalita, inteligencia a rozhodovanie 11. 4. The baffling science of intelligence
Kognitívne ilúzie Náhradná hodina Models of Affective Decission
Afektívna a kognitívna empatia 25. 4. Two systems for empathy
Executive brain 2. 5. Fateful Disconnections
Záverečné kolokvium 9. 5.


Priebežné plnenie
Kto 20. 3. 28. 3. 4. 4. 11. 4. 25. 4. 2. 5.


Projekty

Revision as of 13:14, 28 February 2019 by Gal (Talk | contribs)