Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii LS 2018
Téma Prezentácia Dátum Materiály
Úvodná hodina
Metodológia (1)
Metodológia (2)
Brainstorming ku projektom
Od etológie k psychológii (1)
Od etológie k psychológii (2)
Myslenie pomalé a rýchle
Inteligencia a rozhodovanie
Kognitívne ilúzie
Afektívna a kognitívna empatia
Pamäť
Executive brain
Cognitive enhancements
Záverečné kolokvium
Revision as of 10:44, 19 February 2018 by Gal (Talk | contribs)