m
m
Line 19: Line 19:
 
* <font color=red>skupiny V, VI:</font> [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/obhajoba/ prihlásiť sa na tréningovú obhajobu práce]
 
* <font color=red>skupiny V, VI:</font> [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/obhajoba/ prihlásiť sa na tréningovú obhajobu práce]
 
-->
 
-->
 +
* [[O obsahu textu bakalárskej práce]]
 
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|čo treba na odovzdanie práce]]
 
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|čo treba na odovzdanie práce]]
 
* Andrej Ferko: [[Recommendation for Writing Bachelor and Diploma Theses|Odporúčania k písaniu bakalárskych a diplomových prác]]
 
* Andrej Ferko: [[Recommendation for Writing Bachelor and Diploma Theses|Odporúčania k písaniu bakalárskych a diplomových prác]]
Line 66: Line 67:
 
== kalendár ==
 
== kalendár ==
 
* priebežne: udržiavať stránku k práci
 
* priebežne: udržiavať stránku k práci
* 5.5. predložiť takmer hotovú záverečnú prácu na seminári
 
 
* do 9.5. podanie prihlášok na štátne skúšky  
 
* do 9.5. podanie prihlášok na štátne skúšky  
* 16.5. 15:00 oficiálny termín odovzdania záverečnej práce
+
* 19.5. predložiť takmer hotovú záverečnú prácu na seminári
 
* 20.5. koniec výučby v letnom semestri
 
* 20.5. koniec výučby v letnom semestri
 +
* 31.5. 15:00 oficiálny termín odovzdania záverečnej práce
 
* v prvej polovici júna [[Bachelor seminar presentation 4|tréningová obhajoba práce]]
 
* v prvej polovici júna [[Bachelor seminar presentation 4|tréningová obhajoba práce]]
 
* 16.6. koniec skúškového pre bakalárske programy
 
* 16.6. koniec skúškového pre bakalárske programy

Revision as of 12:01, 29 April 2016

Bakalársky seminár

Bakalársky seminár beží v poslednom semestri bakalárskeho štúdia, keď študenti dokončujú svoju bakalársku prácu. V rámci seminára prezentujú pokrok a výsledky práce, navzájom sa hodnotia a získavajú informácie o požadovanom formáte a obsahu. Predmet nadväzuje na seminár, ktorý beží v zimnom semestri.


rozdelenie do skupín


dôležité linky

 1. zadajte Žáner "bakalárske práce"
 2. zadajte Predmet "aplikovaná informatika"
 3. stlačte Hľadať


pravidlá

 • ak sú viac ako 3 absencie, treba potvrdenie od lekára
 • každý bude počas semestra 4-krát referovať:
 • každý bude udržiavať a aktualizovať webovú stránku o bakalárskej práci, musí tam byť:
  • názov práce, školiteľ
  • zadanie
  • aktuálny zoznam zdrojov a odkazov (zavesená prezentácia z jesene nestačí)
  • už napísané texty, screenshoty, príp. zdrojáky
  • denník aktualizovaný každý týždeň
 • na seminári 5.5. predložiť takmer hotový text záverečnej práce
 • známkovanie:
  • A sa dá získať len za perfektnú prezentáciu, výborný web, záverečnú prácu vo výbornom stave
  • za nedostatky sa úmerne znižuje hodnotenie
  • na E treba splniť všetky pravidlá


kalendár

 • priebežne: udržiavať stránku k práci
 • do 9.5. podanie prihlášok na štátne skúšky
 • 19.5. predložiť takmer hotovú záverečnú prácu na seminári
 • 20.5. koniec výučby v letnom semestri
 • 31.5. 15:00 oficiálny termín odovzdania záverečnej práce
 • v prvej polovici júna tréningová obhajoba práce
 • 16.6. koniec skúškového pre bakalárske programy
 • 20.6. - 1.7. štátne skúšky


vyučujúci

 • Andrej Blaho, blaho @ fmph.uniba.sk
 • Pavel Petrovič, petrovic @ fmph.uniba.sk
 • Milan Ftáčnik, ftacnik @ sccg.sk


Informácia o odovzdávaní elektronickej verzie práce:
 • práce, ktoré budú teraz obhajované možno na univerzitný server poslať len 1x,
 • musí byť poslaná finálna verzia identická s tlačenou formou,
 • práca nesmie byť zaheslovaná na čítanie a musí byť dovolená extrakcia textu
  (linka na tester je na stránkach AK UK o záverečných prácach).

Preto dovolím si požiadať všetkých vedúcich záverečných prác, aby zabezpečili u svojich mandantov dodržanie týchto princípov.

Záverečné práce sa posielajú na celoslovenskú antiplagiatorskú kontrolu. Bez tejto kontroly sa práce nebudú môcť obhajovať!