m (Petrovic premiestnil stránku Bachelor seminar/sk na Course:Bachelor seminar/sk: unification to course namespace)
m
 
(14 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 6: Line 6:
 
== rozdelenie do skupín ==
 
== rozdelenie do skupín ==
  
* [[Bachelor seminar group I and II - 2017|Bakalársky seminár, skupina I a II]], Štvrtok, <b>9:50 - 11:20</b>, M-II,  Milan Ftáčnik, Zuzana Černeková
+
* [[Bachelor seminar group I - 2020|Bakalársky seminár, skupina I]], Utorok, <b>9:50 - 11:20</b>, M-VI,  Milan Ftáčnik, Zuzana Černeková
* [[Bachelor seminar group III - 2017|Bakalársky seminár, skupina III]], Štvrtok, 9:50, M-I, Andrej Blaho  
+
* [[Bachelor seminar group II - 2020|Bakalársky seminár, skupina II]], Utorok, 9:50, M-V, Andrej Blaho  
* [[Bachelor seminar group IV - 2017|Bakalársky seminár, skupina IV]], Štvrtok, 10:40, M-I, Pavel Petrovič
+
* [[Bachelor seminar group III - 2020|Bakalársky seminár, skupina III]], Utorok, 10:40, I-23, Pavel Petrovič
  
  
Line 19: Line 19:
 
* [[O obsahu textu zaverecnej prace|O obsahu textu záverečnej práce]]
 
* [[O obsahu textu zaverecnej prace|O obsahu textu záverečnej práce]]
 
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|čo treba na odovzdanie práce]]
 
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|čo treba na odovzdanie práce]]
* [https://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/ Záverečné práce na UK]
+
* [https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/zaverecne-prace/ Záverečné práce na UK:  AIS++]
 
* obal práce a titulny list nájdete v [http://staryweb.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/legislativa/2013/vp_2013_12.pdf v Smernici rektora o záverečných prácach]
 
* obal práce a titulny list nájdete v [http://staryweb.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/legislativa/2013/vp_2013_12.pdf v Smernici rektora o záverečných prácach]
 
* [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/bcinf/index.php/LaTeX informácie a template v TeXu na stránke bakalárskeho seminára štúdijného programu Informatika]
 
* [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/bcinf/index.php/LaTeX informácie a template v TeXu na stránke bakalárskeho seminára štúdijného programu Informatika]
* [https://moja.uniba.sk/loga/ nové logá fakulty a univerzity]
+
* [https://uniba.sk/o-univerzite/loga-a-symboly-uk/ nové logá fakulty a univerzity]
 
* [http://alis.uniba.sk:8088/search/advanced?theme=Katalog akademická knižnica UK] - bakalárske práce z predchádzajúcich školských rokov získate tak, že
 
* [http://alis.uniba.sk:8088/search/advanced?theme=Katalog akademická knižnica UK] - bakalárske práce z predchádzajúcich školských rokov získate tak, že
 
# zadajte '''Žáner''' "bakalárske práce"
 
# zadajte '''Žáner''' "bakalárske práce"
Line 49: Line 49:
 
</ul>
 
</ul>
 
</li>
 
</li>
<li>na seminári 4.5. predložiť takmer hotový text záverečnej práce</li>
+
<li>na seminári 12.5. predložiť takmer hotový text záverečnej práce</li>
 
<li>známkovanie:<ul>
 
<li>známkovanie:<ul>
 
<li>A sa dá získať len za perfektnú prezentáciu, výborný web, záverečnú  
 
<li>A sa dá získať len za perfektnú prezentáciu, výborný web, záverečnú  
Line 62: Line 62:
 
== kalendár ==
 
== kalendár ==
 
* priebežne: udržiavať stránku k práci
 
* priebežne: udržiavať stránku k práci
* do 28.4. podanie prihlášok na štátne skúšky  
+
* apríl [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|podanie prihlášok na štátne skúšky]]
* 4.5. predložiť takmer hotovú záverečnú prácu na seminári
+
* 12.5. predložiť takmer hotovú záverečnú prácu na seminári
* 26.5. koniec výučby v letnom semestri
+
* 15.5. koniec výučby v letnom semestri
* 16.5. 15:00 oficiálny termín odovzdania záverečnej práce
+
* 15.5. odovzdanie hotovej bakalárskej práce (do 13:00)
 +
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|oficiálny termín odovzdania záverečnej práce]]
 
* v prvej polovici júna [[Bachelor seminar presentation 4|tréningová obhajoba práce]]
 
* v prvej polovici júna [[Bachelor seminar presentation 4|tréningová obhajoba práce]]
* 16.6. koniec skúškového pre bakalárske programy
+
* 12.6. koniec skúškového pre bakalárske programy
* 19.6. - 30.6. štátne skúšky
+
* koniec júna: [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|štátne skúšky]]
  
  
Line 81: Line 82:
 
{|border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 width=90%|
 
{|border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 width=90%|
 
|-
 
|-
|Informácia o odovzdávaní elektronickej verzie práce:<br><ul><li>práce, ktoré budú teraz obhajované možno na univerzitný server poslať len 1x,<li>musí byť poslaná finálna verzia identická s tlačenou formou,<li>práca nesmie byť zaheslovaná na čítanie a musí byť dovolená extrakcia textu <br>([http://www.crzp.sk/testDoc linka na tester] je na [https://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/ stránkach AK UK o záverečných prácach]).</ul>
+
|Informácia o odovzdávaní elektronickej verzie práce:<br><ul><li>práce, ktoré budú teraz obhajované možno na univerzitný server poslať len 1x,<li>musí byť poslaná finálna verzia identická s tlačenou formou,<li>práca nesmie byť zaheslovaná na čítanie a musí byť dovolená extrakcia textu <br>([http://www.crzp.sk/testDoc linka na tester] je na [https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/zaverecne-prace/ stránkach AK UK o záverečných prácach]).</ul>
  
 
Preto dovolím si požiadať všetkých vedúcich záverečných prác, aby zabezpečili u svojich mandantov dodržanie týchto princípov.
 
Preto dovolím si požiadať všetkých vedúcich záverečných prác, aby zabezpečili u svojich mandantov dodržanie týchto princípov.

Latest revision as of 16:52, 20 February 2020

Bakalársky seminár

Bakalársky seminár beží v poslednom semestri bakalárskeho štúdia, keď študenti dokončujú svoju bakalársku prácu. V rámci seminára prezentujú pokrok a výsledky práce, navzájom sa hodnotia a získavajú informácie o požadovanom formáte a obsahu. Predmet nadväzuje na seminár, ktorý beží v zimnom semestri.


rozdelenie do skupín


dôležité linky

 1. zadajte Žáner "bakalárske práce"
 2. zadajte Predmet "aplikovaná informatika"
 3. stlačte Hľadať


pravidlá

 • ak sú viac ako 3 absencie, treba potvrdenie od lekára
 • každý bude počas semestra 4-krát referovať:
 • každý bude udržiavať a aktualizovať webovú stránku o bakalárskej práci, musí tam byť:
  • názov práce, školiteľ
  • zadanie
  • aktuálny zoznam zdrojov a odkazov (zavesená prezentácia z jesene nestačí)
  • už napísané texty, screenshoty, príp. zdrojáky
  • denník aktualizovaný každý týždeň
 • na seminári 12.5. predložiť takmer hotový text záverečnej práce
 • známkovanie:
  • A sa dá získať len za perfektnú prezentáciu, výborný web, záverečnú prácu vo výbornom stave
  • za nedostatky sa úmerne znižuje hodnotenie
  • na E treba splniť všetky pravidlá


kalendár


vyučujúci

 • Andrej Blaho, blaho @ fmph.uniba.sk
 • Pavel Petrovič, petrovic @ fmph.uniba.sk
 • Milan Ftáčnik, ftacnik @ sccg.sk
 • Zuzana Černeková, cernekova @ sccg.sk


Informácia o odovzdávaní elektronickej verzie práce:
 • práce, ktoré budú teraz obhajované možno na univerzitný server poslať len 1x,
 • musí byť poslaná finálna verzia identická s tlačenou formou,
 • práca nesmie byť zaheslovaná na čítanie a musí byť dovolená extrakcia textu
  (linka na tester je na stránkach AK UK o záverečných prácach).

Preto dovolím si požiadať všetkých vedúcich záverečných prác, aby zabezpečili u svojich mandantov dodržanie týchto princípov.

Záverečné práce sa posielajú na celoslovenskú antiplagiatorskú kontrolu. Bez tejto kontroly sa práce nebudú môcť obhajovať!