(Undo revision 3354 by Lucny (Talk))
m
Line 10: Line 10:
 
Ústredňa: 02 / 602 95 111, 113, 300<br>
 
Ústredňa: 02 / 602 95 111, 113, 300<br>
 
Email: kai.sekr[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk<br>
 
Email: kai.sekr[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk<br>
 
{{Pata}}
 

Revision as of 21:50, 15 September 2008

Kontakt

Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
SLOVENSKO

Tel./ FAX: 02 / 654 22 263
Ústredňa: 02 / 602 95 111, 113, 300
Email: kai.sekr@fmph.uniba.sk