(Undo revision 3354 by Lucny (Talk))
Line 7: Line 7:
 
SLOVENSKO<br>
 
SLOVENSKO<br>
  
Tel./ Fax: +421 2 654 22 263<br>
+
Tel./ FAX: 02 / 654 22 263<br>
Ústredňa: +421 2 602 95 111, 113, 300<br>
+
Ústredňa: 02 / 602 95 111, 113, 300<br>
 
Email: kai.sekr[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk<br>
 
Email: kai.sekr[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk<br>
  
 
{{Pata}}
 
{{Pata}}

Revision as of 10:43, 2 September 2008

Kontakt

Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
SLOVENSKO

Tel./ FAX: 02 / 654 22 263
Ústredňa: 02 / 602 95 111, 113, 300
Email: kai.sekr@fmph.uniba.sk

Šablóna:Pata