Line 9: Line 9:
 
  Tel./ FAX: 02 / 654 22 263
 
  Tel./ FAX: 02 / 654 22 263
 
  Ústredňa: 02 / 602 95 111, 113, 300
 
  Ústredňa: 02 / 602 95 111, 113, 300
  Email: kai.sekr[[Image:zavinac.gif]]fmph.uniba.sk
+
  Email: kai.sekr[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk

Revision as of 10:58, 19 August 2008

Kontakt

Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
SLOVENSKO
Tel./ FAX: 02 / 654 22 263
Ústredňa: 02 / 602 95 111, 113, 300
Email: kai.sekr@fmph.uniba.sk