Line 4: Line 4:
 
== Vedecké konferencie a semináre ==
 
== Vedecké konferencie a semináre ==
  
 +
; [http://combinatoricswiki.org/wiki/Mirka_Miller%27s_Combinatorics_Webinar_Series Mirka Miller's Combinatorics Webinar Series]
 +
: Doc. T. Jajcayová KAI spoluorganizuje sériu kombinatorických webinárov prof. Mirky Millerovej
 +
; Description Logics (DL)
 +
: Skupina reprezentácie znalostí a inferencie Oddelenia umelej inteligencie spoluorganizovala 34. a 35. ročník medzinárodného seminára o deskripčných logikách [https://dai.fmph.uniba.sk/events/dl2021 DL 2021] a [https://dai.fmph.uniba.sk/events/dl2022 DL 2022].
 +
; International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN)
 +
: Centrum kognitívnej vedy KAI organizovalo online 29. a 30. medzinárodnú konferenciu o umelých neurónových sieťach [https://e-nns.org/icann2020/ ICANN 2020] a [https://e-nns.org/icann2021/ ICANN 2021].
 +
; [https://dai.fmph.uniba.sk/events/baks2021 Bratislava Knowledge September 2021]
 +
: KAI spoluorganizovala zastrešujúce hybridné podujatie podujatie  a v jeho rámci neho konferenciu ICANN 2021 (online) a seminár DL 2021 (hybridne).
 
; [http://www.sccg.sk/ Spring Conference on Computer Graphics (SCCG)]
 
; [http://www.sccg.sk/ Spring Conference on Computer Graphics (SCCG)]
 
: medzinárodná konferencia každoročne organizovaná Oddelením počítačovej grafiky a videnia KAI.
 
: medzinárodná konferencia každoročne organizovaná Oddelením počítačovej grafiky a videnia KAI.
Line 14: Line 22:
 
; [http://capek.ii.fmph.uniba.sk/automatha/ AutoMathA]
 
; [http://capek.ii.fmph.uniba.sk/automatha/ AutoMathA]
 
: medzinárodný seminár Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra, spoluorganizovaný KAI 24. – 26. novembra 2008.
 
: medzinárodný seminár Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra, spoluorganizovaný KAI 24. – 26. novembra 2008.
; [https://dai.fmph.uniba.sk/events/dl2021 DL 2021] a [https://dai.fmph.uniba.sk/events/dl2022 DL 2022]
 
: medzinárodný seminár o deskripčných logikách, 34. a 35. ročník spoluorganizovala skupina reprezentácie znalostí a inferencie Oddelenia umelej inteligencie.
 
  
 
== Iné podujatia ==
 
== Iné podujatia ==

Revision as of 18:50, 18 March 2022

Konferencie a podujatia organizované KAI

Vedecké konferencie a semináre

Mirka Miller's Combinatorics Webinar Series
Doc. T. Jajcayová KAI spoluorganizuje sériu kombinatorických webinárov prof. Mirky Millerovej
Description Logics (DL)
Skupina reprezentácie znalostí a inferencie Oddelenia umelej inteligencie spoluorganizovala 34. a 35. ročník medzinárodného seminára o deskripčných logikách DL 2021DL 2022.
International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN)
Centrum kognitívnej vedy KAI organizovalo online 29. a 30. medzinárodnú konferenciu o umelých neurónových sieťach ICANN 2020 a ICANN 2021.
Bratislava Knowledge September 2021
KAI spoluorganizovala zastrešujúce hybridné podujatie podujatie a v jeho rámci neho konferenciu ICANN 2021 (online) a seminár DL 2021 (hybridne).
Spring Conference on Computer Graphics (SCCG)
medzinárodná konferencia každoročne organizovaná Oddelením počítačovej grafiky a videnia KAI.
Kognícia a umelý život (KUŽ)
česko-slovenský seminár, organizovaný KAI v rokoch 2009, 2013, 2015, 2017.
MEi:CogSci Conference
medzinárodná konferencia študentov konzorcia MEi:CogSci, organizovaná Centrom pre kognitívnu vedu KAI v rokoch 2008, 2012.
AI Seminar – 2008 Special Session no 1
slovensko-český seminár zorganizovaný Oddelením umelej inteligencie.
AutoMathA
medzinárodný seminár Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra, spoluorganizovaný KAI 24. – 26. novembra 2008.

Iné podujatia

FIRST LEGO League na Slovensku
slovenská vetva najväčšej robotickej súťaže pre mladých vo veku 10 – 16 rokov, spoluogranizovaná skupinou pre robotiku a evolučné počítanie KAI.