m
Line 14: Line 14:
 
; [http://capek.ii.fmph.uniba.sk/automatha/ AutoMathA]
 
; [http://capek.ii.fmph.uniba.sk/automatha/ AutoMathA]
 
: medzinárodný seminár Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra, spoluorganizovaný KAI 24. – 26. novembra 2008.
 
: medzinárodný seminár Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra, spoluorganizovaný KAI 24. – 26. novembra 2008.
 +
; [https://dai.fmph.uniba.sk/events/dl2021 DL 2021] a [https://dai.fmph.uniba.sk/events/dl2022 DL 2022]
 +
: medzinárodný seminár o deskripčných logikách, 34. a 35. ročník spoluorganizovala skupina reprezentácie znalostí a inferencie Oddelenia umelej inteligencie.
  
 
== Iné podujatia ==
 
== Iné podujatia ==

Revision as of 14:26, 17 March 2022

Konferencie a podujatia organizované KAI

Vedecké konferencie a semináre

Spring Conference on Computer Graphics (SCCG)
medzinárodná konferencia každoročne organizovaná Oddelením počítačovej grafiky a videnia KAI.
Kognícia a umelý život (KUŽ)
česko-slovenský seminár, organizovaný KAI v rokoch 2009, 2013, 2015, 2017.
MEi:CogSci Conference
medzinárodná konferencia študentov konzorcia MEi:CogSci, organizovaná Centrom pre kognitívnu vedu KAI v rokoch 2008, 2012.
AI Seminar – 2008 Special Session no 1
slovensko-český seminár zorganizovaný Oddelením umelej inteligencie.
AutoMathA
medzinárodný seminár Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra, spoluorganizovaný KAI 24. – 26. novembra 2008.
DL 2021DL 2022
medzinárodný seminár o deskripčných logikách, 34. a 35. ročník spoluorganizovala skupina reprezentácie znalostí a inferencie Oddelenia umelej inteligencie.

Iné podujatia

FIRST LEGO League na Slovensku
slovenská vetva najväčšej robotickej súťaže pre mladých vo veku 10 – 16 rokov, spoluogranizovaná skupinou pre robotiku a evolučné počítanie KAI.