Line 4: Line 4:
 
* každoročne [http://www.sccg.sk/ Spring Conference on Computer Graphics (SCCG)]
 
* každoročne [http://www.sccg.sk/ Spring Conference on Computer Graphics (SCCG)]
 
* česko-slovenský seminár Kognícia a umelý život (KUŽ) [http://dai.fmph.uniba.sk/events/kuz2009/ 2009], [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2013 2013], [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2015 2015],  
 
* česko-slovenský seminár Kognícia a umelý život (KUŽ) [http://dai.fmph.uniba.sk/events/kuz2009/ 2009], [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2013 2013], [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2015 2015],  
* Konferencia konzorcia [http://meicogsci.eu]: 2008, [http://www.univie.ac.at/meicogsci/php/ocs/index.php/meicog/meicog2012 Konferencia MEi:CogSci]
+
* Konferencia konzorcia [http://meicogsci.eu MEi:CogSci]: 2008, [http://www.univie.ac.at/meicogsci/php/ocs/index.php/meicog/meicog2012 2012]
 
* [[AI Seminar - Special Session no 1|AI Seminar - 2008 Special Session no 1]]
 
* [[AI Seminar - Special Session no 1|AI Seminar - 2008 Special Session no 1]]
 
* [http://capek.ii.fmph.uniba.sk/automatha/ Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra, November 24-26, 2008]
 
* [http://capek.ii.fmph.uniba.sk/automatha/ Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra, November 24-26, 2008]

Revision as of 12:45, 3 September 2015

Vedecké konferencie organizované katedrou:

Iné podujatia: