Line 1: Line 1:
 
{{Predmet
 
{{Predmet
   | name = Počítačové videnie (2)
+
   | name = Počítačové videnie
   | code = 2-AIN-124
+
   | code = 2-MPG-125/15
   | prerequisites = 2-AIN-123 (povinný)
+
   | prerequisites = žiadne
 
   | semester = Letný
 
   | semester = Letný
 
   | year = 1
 
   | year = 1

Revision as of 11:35, 12 October 2015

Počítačové videnie 2-MPG-125/15

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Počítačové videnie (2-MPG-125/15)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: 2P+2C
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-MPG-125/15 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
E-mail: sikudova@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~sikudova/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov s nadstavbovými technikami spracovania a rozpoznávania obrazu.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Prezentacie k prednaske su na http://www.sccg.sk/~sikudova/