Line 5: Line 5:
 
   | semester = Letný
 
   | semester = Letný
 
   | year = 1-2
 
   | year = 1-2
   | credits = 3
+
   | credits = 6
   | form = P - prednáška (2)
+
   | form = P - prednáška (2) C - cvičenia (2)
   | evaluation = 100/0
+
   | evaluation = 50/50
   | webpage = chýba
+
   | webpage = https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Spracovanie_farebneho_obrazu/sk
   | teacher = [[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]]  
+
   | teacher = [[Zuzana Cernekova|RNDr. Zuzana Černeková, PhD.]]  
   | email = sikudova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email = cernekova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | homepage = http://www.sccg.sk/~sikudova/
+
   | homepage = http://www.sccg.sk/~cernekova/
 
   | description = Cieľom predmetu je pochopenie základných princípov spracovania farebného digitálneho obrazu, čo sa týka filtrácie, segmentácie, rozoznávania a rekonštrukcie a metód, ktoré sa používajú na jeho kódovanie.
 
   | description = Cieľom predmetu je pochopenie základných princípov spracovania farebného digitálneho obrazu, čo sa týka filtrácie, segmentácie, rozoznávania a rekonštrukcie a metód, ktoré sa používajú na jeho kódovanie.
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]

Revision as of 18:52, 17 February 2018

Spracovanie farebného obrazu 2-AIN-270

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Spracovanie farebného obrazu (2-AIN-270)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2) C - cvičenia (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Spracovanie_farebneho_obrazu/sk
Informačný list: Informačný list 2-AIN-270 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
E-mail: cernekova@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~cernekova/

Popis predmetu:

Cieľom predmetu je pochopenie základných princípov spracovania farebného digitálneho obrazu, čo sa týka filtrácie, segmentácie, rozoznávania a rekonštrukcie a metód, ktoré sa používajú na jeho kódovanie.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Výučba

Výučbu v tomto semestri zabezpečuje RNDr. Zuzana Černeková