Kognitívna antropológia 2-IKV-184

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Kognitívna antropológia (2-IKV-184)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (1)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-IKV-184 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.
E-mail: martin.kanovsky@fses.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Študenti budú oboznámení s najnovšími trendmi v interdisciplinárnej spolupráci medzi antropológiou a kognitívnou psychológiou. Táto spolupráca bude ilustrovaná prezentovaním konkrétnych výskumov rôznych kultúrnych javov.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Cognitive Antropology)