Line 12: Line 12:
 
   | email = farkas[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = farkas[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/
   | description =  The student will choose his/her tutor and chooses a topic of interest. Semester project can be an experimental work, theoretical work or computational modeling, but it is necessary that the project embraces (at least) two of these research methodologies focusing on the chosen phenomenon. The student must demostrate his/her capability to work independently. At the end of semester, the student will present his/her work at the international student conference organized by the consortium of universities with Cognitive science programme (MEiCogSci).
+
   | description =  Študent si zvolí svojho tútora a s jeho pomocou si vyberie tému svojho záujmu. Semestrálny projekt môže mať charakter výpočtového modelovania, experimentálnej práce, alebo teoretickej práce. Študent musí preukázať schopnosť samostatne pracovať. Súčasťou výstupu projektu je aktívna účasť študenta koncom semestra na medzinárodnej študentskej konferencii organizovanej konzorciom univerzít participujúcich na programe Kognitívna veda (MEiCogSci).
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívne vedy]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívne vedy]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 21:58, 20 August 2008

Semestrálny projekt 2-IKV-122

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Semestrálny projekt (2-IKV-122)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: L - laboratórne cvičenie (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/MEiCogSci/projects_BA_2008.html
Informačný list: Informačný list 2-IKV-122 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Igor Farkaš, PhD.
E-mail: farkas@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/

Popis predmetu:

Študent si zvolí svojho tútora a s jeho pomocou si vyberie tému svojho záujmu. Semestrálny projekt môže mať charakter výpočtového modelovania, experimentálnej práce, alebo teoretickej práce. Študent musí preukázať schopnosť samostatne pracovať. Súčasťou výstupu projektu je aktívna účasť študenta koncom semestra na medzinárodnej študentskej konferencii organizovanej konzorciom univerzít participujúcich na programe Kognitívna veda (MEiCogSci).

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne