Matematika 2-IKV-102

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Matematika (2-IKV-102)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://www2.fiit.stuba.sk/~kvasnicka/Mathematics/index.html
Informačný list: Informačný list 2-IKV-102 (fakultná služba)
Vyučujúci: prof. RNDr. Vladimír Kvasnička, DrSc.
E-mail: kvasnicka@fiit.stuba.sk
Domovská stránka: http://math.chtf.stuba.sk/staff/kvasnicka/kvasnic.htm

Popis predmetu:

Prednáška poskytne študentom základy matematickej analýzy nevyhnutné pre štúdium informatiky a jej úlohy v kognitívnej vede. Študenti si zároveň osvoja matematickú kultúru, notáciu, spôsob myslenia a vyjadrovania.

Je časťou študijného programu: Vyrovnávací v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne

Revision as of 21:52, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)