Line 12: Line 12:
 
   | email = kvasnicka[[Image:zavinac.gif|@]]fiit.stuba.sk
 
   | email = kvasnicka[[Image:zavinac.gif|@]]fiit.stuba.sk
 
   | homepage = http://math.chtf.stuba.sk/staff/kvasnicka/kvasnic.htm
 
   | homepage = http://math.chtf.stuba.sk/staff/kvasnicka/kvasnic.htm
   | description = To provide students the basics of mathematical analysis necessary for study of informatics and its role in cognitive science. Students will also become familiar with mathematical notation, way of thinking, and expressing.
+
   | description = Prednáška poskytne študentom základy matematickej analýzy nevyhnutné pre štúdium informatiky a jej úlohy v kognitívnej vede. Študenti si zároveň osvoja matematickú kultúru, notáciu, spôsob myslenia a vyjadrovania.
 
   | offered_in = Vyrovnávací v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívne vedy]]
 
   | offered_in = Vyrovnávací v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívne vedy]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 21:52, 20 August 2008

Matematika 2-IKV-102

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Matematika (2-IKV-102)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://www2.fiit.stuba.sk/~kvasnicka/Mathematics/index.html
Informačný list: Informačný list 2-IKV-102 (fakultná služba)
Vyučujúci: prof. RNDr. Vladimír Kvasnička, DrSc.
E-mail: kvasnicka@fiit.stuba.sk
Domovská stránka: http://math.chtf.stuba.sk/staff/kvasnicka/kvasnic.htm

Popis predmetu:

Prednáška poskytne študentom základy matematickej analýzy nevyhnutné pre štúdium informatiky a jej úlohy v kognitívnej vede. Študenti si zároveň osvoja matematickú kultúru, notáciu, spôsob myslenia a vyjadrovania.

Je časťou študijného programu: Vyrovnávací v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne