Line 1: Line 1:
 
{{Predmet
 
{{Predmet
   | name = Mathematics
+
   | name = Matematika
 
   | code = 2-IKV-102
 
   | code = 2-IKV-102
 
   | prerequisites = žiadne
 
   | prerequisites = žiadne

Revision as of 19:07, 20 August 2008

Matematika 2-IKV-102

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Matematika (2-IKV-102)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://www2.fiit.stuba.sk/~kvasnicka/Mathematics/index.html
Informačný list: Informačný list 2-IKV-102 (fakultná služba)
Vyučujúci: prof. RNDr. Vladimír Kvasnička, DrSc.
E-mail: kvasnicka@fiit.stuba.sk
Domovská stránka: http://math.chtf.stuba.sk/staff/kvasnicka/kvasnic.htm

Popis predmetu:

To provide students the basics of mathematical analysis necessary for study of informatics and its role in cognitive science. Students will also become familiar with mathematical notation, way of thinking, and expressing.

Je časťou študijného programu: Vyrovnávací v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne