Line 8: Line 8:
 
   | form = P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
 
   | form = P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
 
   | evaluation = 50/50  
 
   | evaluation = 50/50  
   | webpage =  
+
   | webpage = https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/2-IKV-102_15.html
 
   | teacher = PaedDr. Iveta Kohanová, PhD.
 
   | teacher = PaedDr. Iveta Kohanová, PhD.
 
   | email = kohanova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.stuba.sk
 
   | email = kohanova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.stuba.sk

Revision as of 14:33, 6 September 2015

Matematika 2-IKV-102

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Matematika (2-IKV-102)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/2-IKV-102_15.html
Informačný list: Informačný list 2-IKV-102 (fakultná služba)
Vyučujúci: PaedDr. Iveta Kohanová, PhD.
E-mail: kohanova@fmph.stuba.sk
Domovská stránka: http://www.ddm.fmph.uniba.sk/profily/profilKohanova.htm

Popis predmetu:

Prednáška poskytne študentom základy matematickej analýzy nevyhnutné pre štúdium informatiky a jej úlohy v kognitívnej vede. Študenti si zároveň osvoja matematickú kultúru, notáciu, spôsob myslenia a vyjadrovania.

Je časťou študijného programu: Vyrovnávací v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne