Diplomový seminár 2-IKV-921

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Diplomový seminár (2-IKV-921)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 4
Hodnotenie (semester/skúška): 70/30
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-IKV-921 (fakultná služba)
Vyučujúci: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr., doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
E-mail: farkas@fmph.uniba.sk, rybar@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://cogsci.fmph.uniba.sk/~farkas/ http://dai.fmph.uniba.sk/w/Jan_Rybar/sk

Popis predmetu:

Umožniť systematickú komunikáciu medzi študentami, poskytnúť konštruktívnu spätnú väzbu počas tvorby diplomovej práce (výmena poznatkov, diskusia o priebežných výsledkoch, problémoch, atď.), pripraviť na prezentáciu na konferencii MEi:CogSci.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z CogSci Diploma Thesis Seminar)