Výskumná skupina pre konkurentné a distribuované systémy

Zameranie skupiny

výpočtové modely pre konkurentné, paralelné a distribuované systémy formálne metódy špecifikácia a verifikácia aplikácie v oblasti bezpečnosti

Členovia


Aktivity

Projekty

Publikácie

Journal papers: http://alis.uniba.sk:9909/search/query?match_1=MUST&field_1=text&term_1=Gruska+Damas&match_2=PHRASE&field_2=text&term_2=ADC&match_3=SHOULD&field_3=text&match_4=NOT&field_4=text&theme=EPC

Conference papers: http://alis.uniba.sk:9909/search/query?match_1=MUST&field_1=text&term_1=Gruska+Damas&match_2=PHRASE&field_2=text&term_2=AFC&match_3=SHOULD&field_3=text&match_4=NOT&field_4=text&theme=EPC

Revision as of 08:44, 7 October 2015 by Gruska (Talk | contribs) (Publikácie)