Line 4: Line 4:
  
 
výpočtové modely pre konkurentné, paralelné a distribuované systémy
 
výpočtové modely pre konkurentné, paralelné a distribuované systémy
 +
 
formálne metódy  
 
formálne metódy  
 +
 
špecifikácia a verifikácia  
 
špecifikácia a verifikácia  
 +
 
aplikácie v oblasti bezpečnosti
 
aplikácie v oblasti bezpečnosti
  
Line 21: Line 24:
  
 
VEGA - Knowledge representation for ambient intelligence (2012 - 2015)
 
VEGA - Knowledge representation for ambient intelligence (2012 - 2015)
 
  
 
VEGA - Network computing Nonstandard models of computing - specification, complexity and security (2006 - 2008)
 
VEGA - Network computing Nonstandard models of computing - specification, complexity and security (2006 - 2008)
 
  
 
VEGA - Models for concurrent, parallel and intelligent computing (2000 - 2002)
 
VEGA - Models for concurrent, parallel and intelligent computing (2000 - 2002)

Revision as of 08:49, 7 October 2015

Výskumná skupina pre konkurentné a distribuované systémy

Zameranie skupiny

výpočtové modely pre konkurentné, paralelné a distribuované systémy

formálne metódy

špecifikácia a verifikácia

aplikácie v oblasti bezpečnosti

Členovia


Projekty

VEGA - Knowledge representation for ambient intelligence (2012 - 2015)

VEGA - Network computing Nonstandard models of computing - specification, complexity and security (2006 - 2008)

VEGA - Models for concurrent, parallel and intelligent computing (2000 - 2002) …

Publikácie

Journal papers: http://alis.uniba.sk:9909/search/query?match_1=MUST&field_1=text&term_1=Gruska+Damas&match_2=PHRASE&field_2=text&term_2=ADC&match_3=SHOULD&field_3=text&match_4=NOT&field_4=text&theme=EPC

Conference papers: http://alis.uniba.sk:9909/search/query?match_1=MUST&field_1=text&term_1=Gruska+Damas&match_2=PHRASE&field_2=text&term_2=AFC&match_3=SHOULD&field_3=text&match_4=NOT&field_4=text&theme=EPC