Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* 2-INF-147 Vyhľadávanie v texte
+
* [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/mbi/ 2-AIN-501 Metódy v bioinformatike]
 +
* [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/vvt/ 2-INF-147 Vyhľadávanie v texte]
 +
* [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/seminar/ 2-AIN-503 Seminár z bioinformatiky]
 +
* [http://vyuka.compbio.fmph.uniba.sk/ppb/ 2-AIN-502 Základy programovania pre študentov biológie]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 16:57, 23 February 2010

Broňa Brejová

Broňa Brejová
Meno: Mgr. Broňa Brejová, PhD.
spolupracovník
Telefón: (+421 2 602 95)207
Email: brona.brejova@fmph...
Miestnosť: M 163
Adresa: Mgr. Broňa Brejová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://compbio.fmph.uniba.sk/~bbrejova/

Výučba

Výskum

  • Bioinformatika, analýza genomických a proteínových sekvencií

Publikácie