Line 13: Line 13:
 
| 1
 
| 1
 
! Zuzana Orlínová
 
! Zuzana Orlínová
 +
| 10
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
Line 18: Line 19:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| -
+
! 10
! -
+
 
|-  
 
|-  
 
| 2
 
| 2
Line 33: Line 33:
 
| 3
 
| 3
 
! Martin Lamper
 
! Martin Lamper
 +
| 9
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
Line 38: Line 39:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| -
+
! 9
! -
+
 
|-
 
|-
 
| 4
 
| 4
! Pavol Kristínek
+
! Martin Uher
 +
| 10
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
Line 48: Line 49:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| -
+
! 10
! -
+
 
|-
 
|-
 
| 5
 
| 5
! Martin Uher
+
! Magdaléna Moravčíková
 +
| 10
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
Line 58: Line 59:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| -
+
!10
! -
+
 
|-
 
|-
 
| 6
 
| 6
! Magdaléna Moravčíková
+
! Tomáš Kováč
 +
| 10
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
Line 68: Line 69:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| -
+
! 10
! -
+
 
|-
 
|-
 
| 7
 
| 7
! Tomáš Kováč
+
! Attila Jakab
 +
| 7
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
Line 78: Line 79:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| -
+
! 7
! -
+
 
|-
 
|-
 
| 8
 
| 8
! Attila Jakab
+
! Marek Mrázik
 +
| 9
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
Line 88: Line 89:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| -
+
! 9
! -
+
 
|-
 
|-
 
| 9
 
| 9
! Marek Mrázik
+
! Kristína Petríková
 +
| 7
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
Line 98: Line 99:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| -
+
! 7
! -
+
 
|-
 
|-
 
| 10
 
| 10
! Kristína Petríková
+
! Ján Bošácky
 +
| 8
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
Line 108: Line 109:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| -
+
! 8
! -
+
 
|-
 
|-
 
| 11
 
| 11
! Eva Hurajová
+
! Monika Archelová
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
Line 122: Line 122:
 
|-
 
|-
 
| 12
 
| 12
! Ján Bošácky
+
! Peter Kertys
 +
| 10
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
Line 128: Line 129:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| -
+
! 10
! -
+
 
|-
 
|-
 
| 13
 
| 13
! Monika Archelová
+
! Martin Opaterný
 +
| 9
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
Line 138: Line 139:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
 +
! 9
 +
|-
 +
| 14
 +
! Ondrej Klbik
 +
| 10
 
| -
 
| -
! -
+
| -
 +
| -
 +
| -
 +
| -
 +
! 10
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 17:38, 19 October 2011

meno úloha 1 úloha 2 úloha 3 úloha 4 úloha 5 úloha 6 spolu
1 Zuzana Orlínová 10 - - - - - 10
2 Nikola Koreňová 10 - - - - - 10
3 Martin Lamper 9 - - - - - 9
4 Martin Uher 10 - - - - - 10
5 Magdaléna Moravčíková 10 - - - - - 10
6 Tomáš Kováč 10 - - - - - 10
7 Attila Jakab 7 - - - - - 7
8 Marek Mrázik 9 - - - - - 9
9 Kristína Petríková 7 - - - - - 7
10 Ján Bošácky 8 - - - - - 8
11 Monika Archelová - - - - - - -
12 Peter Kertys 10 - - - - - 10
13 Martin Opaterný 9 - - - - - 9
14 Ondrej Klbik 10 - - - - - 10