Počítačové videnie 1

streda 11:30, F1 248

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Anita Antalová 10 5 4.5 10 29.5
2 Peter Buzák 10 5 0 22.5 37.5
3 Andrea Kostrová 10 5 7 17 39
4 Veronika Weissová 10 5 4.5 17 36.5
5 Adrián Gombos 10 5 6 10 31
6 Juraj Cabák 10 5 4.5 17 36.5
7 Barbara Vozáryová 10 5 3 10 28
8 Monika Víghová 10 5 4 10 29
9 Zoltán Tóth 10 5 3.5 15 33.5
10 Máté Vas 10 5 3.5 15 33.5
11 Bolyós Csaba 10 5 2 17 34
12 Miroslav Bodiš 10 5 6 22.5 43.5
13 Matej Klobusnik 5 5 5 - 15
14 Jakub Dobšovič 10 5 5 30 50
15 Petra Kúdeľová 10 5 3 30 48
16 Mária Nemsilajová 9 0 0 15 24
17 Andrej Lang 9 0 0 15 24
18 Stanislav Griguš 9 0 5 10 24
Revision as of 19:33, 21 December 2011 by Kucerova (Talk | contribs)